Znaczenie czynników powodujących gruźlicę

Znaczenie warunków mieszkaniowych wyjaśniają dobrze statystyki dowodzące, że z ich poprawą zmniejsza się zachorowanie i śmiertelność na gruźlicę. Np. w Glasgow gruźlica płuc u mieszkających w małych miasteczkach jest o 65 % częstsza niż u osób lepiej mieszkających,             a różnica śmiertelności jest jeszcze większa, dochodzi bowiem do 341 %. Rola warunków mieszkaniowych jest tym znaczniejsza, że w parze    z ciasnotą mieszkań idzie zwykle brak w nich słońca, złe odżywienie, wytężona praca fizyczna lub umysłowa, niedosypianie, częste nadużywanie latami napojów wyskokowych. Czynniki te osłabiają siły żywotne ustroju i przez to sprzyjają zachorowaniu na gruźlicę, gdy prątki wtargną do ustroju. U kobiet mają wielkie znaczenie częste porody i trwałe karmienie piersią. Silne urazy psychiczne zwłaszcza wywołujące znaczne upośledzenie odżywienia chorego, sprzyjają wybuchowi gruźlicy albo pogarszają jej przebieg. Przeziębienie, z którym chory tak często łączy początek swe] choroby, działa najprawdopodobniej przez osłabienie ustroju. Ogólne osłabienie ustroju pod wpływem zmian atmosferycznych jest prawdopodobnie jedną z przyczyn zaostrzania się gruźlicy płuc na wiosnę. Znaczenie niedostatecznego odżywiania oraz różnych ograniczeń życiowych i urazów psychicznych wyjaśniają dobrze dane statystyczne Tadeusza Kopcia dowodzące znacznego wzrostu umieralności na gruźlicę w Warszawie za czasów okupacji niemieckiej w okresie wojny 1914-1918, gdy wszystkie te czynniki działały łącznie przed wojną umierało na gruźlicę w Warszawie średnio 3,2 %  ludności, podczas zaś okupacji w r. 1917 umarło 9,75%0. Znaczenie warunków higienicznosanitarnych oraz zamożności i kultury ludności dla szerzenia się gruźlicy można zilustrować terytorialnym rozmieszczeniem w Warszawie umieralności na gruźlicę. Najmniejsza umieralność na gruźlicę w okresie od r. 1929 do r. 1933 (1,15-1,59%0) była (Stanisława Bakalowa) w okręgach zamieszkałych przez zamożniejszą klasę ludności, wolne zawody i inteligencję pracującą (1,1-1,63%0) Natomiast najwyższa umieralność była w okręgach robotniczych (2,33-3,34%0) Wszelkie zawody, wykonywane w lokalach zamkniętych, źle przewietrzanych, pełnych kurzu, bardziej narażają na zakażenie gruźlicze, niż te, które są połączone z pracą na wolnym powietrzu. Toteż ogrodnicy, woźnice, a nawet zamiatacze ulic itp. zapadają na gruźlicę płuc rzadziej niż kelnerzy, robotnicy fabryczni i inni. Do zachorowania na gruźlicę płuc usposabiają także zawody, połączone z ustawicznym uciskiem na klatkę piersiową (zawód szewski     i in.). [hasła pokrewne:  barszcz sosnowskiego mapa, uzdrowisko leczenia sanatoryjnego dorosłych, poradnia dla dzieci z autyzmem ]

Tags: , ,

No Responses to “Znaczenie czynników powodujących gruźlicę”

 1. Ewa says:

  Milo sie czytalo

 2. Chuckles says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: spalacz dla kobiet[...]

 3. Trip says:

  Trzeba się nieźle natrudzić aby takowe znaleźć w aptekach

 4. Michał says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu ortodoncja Kraków[...]

 5. Witold says:

  może i was dotyczy podobny problem

 6. Flint says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Astma alergiczna[...]

 7. Easy Sweep says:

  Od jakiegoś czasu mam wysokie ciśnienie 

Powiązane tematy z artykułem: barszcz sosnowskiego mapa poradnia dla dzieci z autyzmem uzdrowisko leczenia sanatoryjnego dorosłych