Znaczenie stanowiska genetycznego

Ze stanowiska genetycznego ma wielkie znaczenie zagadnienie przechodzenia (transformatio) jednego typu prątka gruźlicy w drugi, zależnie od zmiany środowiska, w jakim się prątki znajdują. Pomimo licznych badań w tym kierunku sprawy tej nie można uznać dotychczas za ostatecznie rozstrzygniętą. Nie rozstrzygnięto dotychczas także zagadnienia wielopostaciowości zarazka gruźlicy.Pierwsze próby podważenia odkrycia Kocha przez wprowadzenie do nauki pojęcia postaci rozwojowych tego zarazka zostały obalone przez Andrzeja Obrzuta. Wkrótce jednak              w obronie wielopostaciowości zarazka gruźlicy stanęli uczeni badacze. Wśród nich Much zwrócił uwagę, że w preparatach barwionych widać nieraz w prątkach gruźlicy miejsca niezabarwione, a czasami odnosi się nawet wrażenie, że cały prątek składa się z kilku leżących obok siebie, nie barwiących się paciorków. Twory  niekwasooporne, uzyskały nazwę ziarnka Mucha. Z badaczów polskich pierwszym i największym szermierzem istnienia cyklu rozwojowego prątka gruźlicy był Leon Karwacki. Powiodło mu się jeszcze w r. 1908 podczas prób ujednostajniania hodowli typowych prątków gruźlicy otrzymać stałe hodowle zarazka gruźlicy w postaci ziarn, a w 2 lata później stwierdzić w ustroju zakażonej świnki przejście ziarn w prątki gruźlicy kwasooporne, na pożywkach zaś sztucznych powrót niektórych szczepów ziarnistych w typową postać prątka. Powiodło mu się także spostrzegać w chorym ustroju przekształcanie się typowych prątków gruźlicy, opornych na kwasy, w postaci ziarniste. Kazimierzowi Pankowi powiodło się również przetwarzać prątki gruźlicy kwasooporne w postaci ziarniste, nie barwiące się,                      a następnie zakażając nimi nowe świnki otrzymywać typowe prątki gruźlicy. [patrz też:  tanie leki apteka internetowa, testy na nietolerancję pokarmową, rezonans magnetyczny zgorzelec ]

Tags: , ,

No Responses to “Znaczenie stanowiska genetycznego”

  1. Crash Test says:

    Od jakiegoś czasu zauważyłam że się lepiej czuję

  2. Roksana says:

    [..] Odniesienie w tekscie do leczenie depresji[...]

  3. Nadia says:

    Dieta jest ważna,

Powiązane tematy z artykułem: rezonans magnetyczny zgorzelec tanie leki apteka internetowa testy na nietolerancję pokarmową