Wpływ trzydziestu lat badań przesiewowych mammografii na częstość występowania nowotworów piersi AD 7

Ponieważ bezwzględne zmniejszenie liczby zgonów (20 zgonów na 100 000 kobiet) jest większe niż bezwzględne zmniejszenie liczby przypadków późnego stadium raka (8 przypadków na 100 000 kobiet), udział wczesnego wykrycia w zmniejszaniu liczby zgonów musi być niewielki . Ponadto, jak zauważyli inni, 14 niewielkie zmniejszenie liczby przypadków późnego stadium raka zostało ograniczone do choroby regionalnej (w dużej mierze związanej z węzłem) – stadium, które obecnie może być często leczone z powodzeniem, z oczekiwanym 5-letnim wskaźnik przeżywalności wynosi 85% wśród kobiet w wieku 40 lat lub starszych.15,16 Niestety, liczba kobiet w Stanach Zjednoczonych, które cierpią na odległe choroby, z których tylko 25% przeżywa 5 lat, 15 wydaje się nie mieć zostały poddane badaniu przesiewowemu. Podczas gdy spadek częstości zgonów z powodu raka piersi wynosił 28% wśród kobiet w wieku 40 lat lub starszych, jednoczesny spadek wskaźnika wynosił 42% wśród kobiet poniżej 40. roku życia.6 Innymi słowy, odnotowano większą względną redukcję w śmiertelności wśród kobiet, które nie były narażone na mammografię przesiewową niż wśród osób narażonych. Pozostaje nam dojść do konkluzji, podobnie jak inni, do 17,18, że dobra nowina dotycząca raka piersi – zmniejszająca się śmiertelność – musi w dużej mierze wynikać z lepszego leczenia, a nie z badań przesiewowych. Jak na ironię, ulepszenia w leczeniu mają tendencję do pogarszania korzyści z badań przesiewowych. W miarę poprawy leczenia wykrytej klinicznie choroby (wykrywanej za pomocą środków innych niż badania przesiewowe) korzyści wynikające z badań przesiewowych ulegają zmniejszeniu. Na przykład, ponieważ zapalenie płuc można leczyć z powodzeniem, nikt nie sugeruje, że badamy zapalenie płuc.
Nasze stwierdzenie istotnej nadekagnozowania raka piersi przy użyciu mammografii przesiewowej w Stanach Zjednoczonych replikuje wyniki badań przeprowadzonych w innych krajach (tabela S5 w dodatku uzupełniającym). Niemniej jednak nasza analiza ma kilka ograniczeń. Naddiagnozy nie można bezpośrednio zaobserwować, a zatem można ją wywnioskować tylko na podstawie obserwowanej – zgłoszonej częstości występowania. Rycina i ryc. 2 opierają się na niezmienionych, długotrwałych, starannie zebranych danych federalnych, które generalnie uważa się za niepodlegające kontroli. Tabela i tabela 2 opierają się jednak na założeniach, które uzasadniają bardziej krytyczną ocenę.
Po pierwsze, nasze wyniki mogą być wrażliwe na okres (1976 do 1978), że zdecydowaliśmy się uzyskać dane dotyczące wyjściowej zapadalności na raka piersi (przed mammografią). Jeśli okres ten zostałby rozszerzony na pierwsze lata danych SEER (tj. Od 1973 do 1978), wyjściowa częstość występowania wczesnego stadium raka byłaby nieco niższa (0,9%), a częstość występowania późnego stadium raka byłaby nieco wyższa (1,4%). Te zmiany wzajemnie się równoważą i mają znikomy wpływ na nasze szacunki.
Po drugie, nasza zdolność do usuwania efektu hormonalnej terapii zastępczej (ryc
[patrz też: szybkie danie wegetariańskie, dyżury aptek olkusz, dyżury aptek żywiec ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ trzydziestu lat badań przesiewowych mammografii na częstość występowania nowotworów piersi AD 7”

 1. Oliwia says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dermatologia[...]

 2. Brajan says:

  Znajomy ma gospodarstwo i rente, popija wódeczke, a rente dostał na ciśnienie.

 3. Konrad says:

  [..] Odniesienie w tekscie do depilacja woskiem[...]

 4. Stacker of Wheat says:

  to lepiej na wszelki wypadek wyciąć

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek olkusz dyżury aptek żywiec szybkie danie wegetariańskie