Wpływ trzydziestu lat badań przesiewowych mammografii na częstość występowania nowotworów piersi AD 5

Bezwzględna zmiana zachorowalności na raka piersi u kobiet w wieku 40 lat lub starszych po wprowadzeniu mammografii mammograficznej. Tabela przedstawia zmiany w rocznym zapadalności na raka piersi w ciągu ostatnich trzech dekad kobiety w wieku 40 lat lub starsze. Duży wzrost przypadków raka we wczesnym stadium (od 112 do 234 nowotworów na 100 000 kobiet – bezwzględny wzrost o 122 nowotwory na 100 000) odzwierciedla zarówno wykrycie większej liczby przypadków zlokalizowanej choroby, jak i pojawienie się wykrycia DCIS (co było praktycznie nie wykryto przed udostępnieniem mammografii). Mniejszy spadek liczby przypadków późnego stadium raka (z 102 do 94 przypadków na 100 000 kobiet – bezwzględny spadek o 8 przypadków na 100 000 kobiet) w dużej mierze odzwierciedla wykrycie mniejszej liczby przypadków regionalnych chorób. Jeśli założono stałe obciążenie chorobowe, tylko 8 z 122 dodatkowych wczesnych rozpoznań było przeznaczonych do zaawansowanej choroby, co wymagało wykrycia 114 przypadków nadwrażliwości na 100 000 kobiet. Tabela pokazuje również szacowaną liczbę kobiet dotkniętych tymi zmianami (po usunięciu przejściowych przypadków nadmiaru związanych z terapią hormonozastępczą). Te szacunki są przedstawione zarówno pod względem nadwyżki w diagnozowaniu wczesnych stadiów raka piersi, jak i w redukcji diagnozowania późnych stadiów raka piersi – ponownie, przy założeniu stałego obciążenia chorobowego. Nadmiernie zdiagnozowany rak i wpływ badań przesiewowych na chorobę regionalną i odległe
Tabela 2. Tabela 2. Cztery szacunki wykrycia nadmiaru (naddiagnozowania) raka piersi związanego z trzema dziesięcioleciami mammografii przesiewowej, 1979-2008. Tabela 2 pokazuje efekty złagodzenia założenia o stałym podstawowym obciążeniu chorobą na oszacowanie liczba kobiet z rakiem, które zostały zdiagnozowane. W szacunkach bazowych uwzględniono dane w tabeli 1. Według najbardziej prawdopodobnych szacunków założono, że tendencję w częstości występowania najlepiej można zobrazować obserwacją u kobiet w wieku poniżej 40 lat (ryc. 1B). Takie podejście sugeruje, że nadmiar wykrywalności, który można przypisać mammografii w Stanach Zjednoczonych, dotyczył ponad 1,3 miliona kobiet w ciągu ostatnich 30 lat. W skrajnych i bardzo ekstremalnych szacunkach założono, że częstość występowania wzrasta dwukrotnie w stosunku do kobiet, które ukończyły 40. rok życia. Ostatecznie, w bardzo ekstremalnych szacunkach, przyjęto, że częstość występowania nowotworów późnego stadium była najwyższą obserwowaną obserwacją (co maksymalizowało deficyt rozpoznań późnego stadium raka).
Niezależnie od zastosowanego podejścia, nasze szacunki dotyczące zdiagnozowanych nowotworów przypisanych mammografii w ciągu ostatnich 30 lat dotyczyły ponad miliona kobiet.
[więcej w: dyżury aptek zawiercie, wyciąg pershla, bielenda serum z kwasem migdałowym ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ trzydziestu lat badań przesiewowych mammografii na częstość występowania nowotworów piersi AD 5”

 1. Filip says:

  Jak masz bule takie jak ja to musze ci wspulczóc tylko

 2. Dorota says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: endokrynolog[...]

 3. Crash Test says:

  ozpoznano u mnie nadciśnienie white coat

 4. Emilia says:

  [..] Cytowany fragment: chwytaki[...]

 5. Victoria says:

  lekarze stwierdzili u mnie niedoczynnosć ciąży przepisali leki

 6. Marshmallow says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: forum kulturystyczne[...]

 7. Midas says:

  same kremy nie dawały rady

Powiązane tematy z artykułem: bielenda serum z kwasem migdałowym dyżury aptek zawiercie wyciąg pershla