Ryzyko zgonu płodu po zakażeniu wirusem grypy pandemicznej lub po szczepieniu AD 5

Było 113 331 ciąż singleton, z których 492 zakończyło się śmiercią płodów (4,3 zgonów na 1000 urodzeń). Spośród 99 539 kobiet, które urodziły się poza oknem pandemii, odnotowano 410 zgonów płodów (4,1 zgonów na 1000 urodzeń). Szczepienia przeciwko grypie pandemicznej były oferowane od 19 października 2009 r., A prawie wszystkie szczepienia (97%) były podawane do 31 grudnia 2009 r. W sumie 25 966 dzieci urodziło się po tym, jak ich matki zaszczepiono w czasie ciąży, przy prawie wszystkich szczepieniach występujących podczas drugiego szczepienia. lub trzeci trymestr. Wśród zaszczepionych kobiet zanotowano 78 zgonów płodów. Wśród 873535 kobiet, które były w ciąży w czasie pandemii, ale nie zostały zaszczepione, zgon nastąpił w 414 przypadkach. Status szczepienia kwalifikujących się kobiet i rozkład wieku ciążowego po szczepieniu przedstawiono w Tabeli S1 i Ryc. S2 w Dodatku Uzupełniającym.
Tabela 1. Tabela 1. Pokrycie szczepień i charakterystyka kobiet, które były w ciąży podczas pandemii grypy w 2009 r. Spośród 46,491 kobiet w drugim lub trzecim trymestrze podczas fali pandemicznej (1 października 2009 r., Do 31 grudnia 2009 r.) 54% zostało zaszczepionych. Charakterystykę tych ciąż przedstawiono w tabeli 1, z rozszerzoną listą w tabeli S2 w dodatkowym dodatku. Wskaźnik szczepień kobiet w ciąży był wyższy u osób z przewlekłymi chorobami i niższy u osób palących codziennie oraz u młodszych kobiet.
Rycina 2. Ryc. 2. Czasowy rozkład szczepień i potwierdzona laboratoryjnie grypa pandemiczna. Pokazano liczbę kobiet w ciąży w Norwegii z potwierdzoną laboratoryjnie diagnozą grypy pandemicznej i liczbą szczepień, które były podawane od 19 października 2009 r., Do lutego 2010 r. Liczby zostały wygładzone przez oszacowanie jądra.
Rozpoznanie kliniczne grypy podczas fali pandemicznej odnotowano dla 2278 kwalifikujących się kobiet w ciąży, wśród których zanotowano 16 zgonów płodów. Było 516 kobiet z pozytywnymi wynikami laboratoryjnymi dla szczepu A (H1N1) pdm09; wśród tych kobiet było 5 zgonów płodów (zbyt mało, aby oszacować ryzyko). Czasowy rozkład szczepień i pozytywne testy laboratoryjne u kobiet w ciąży przedstawiono na rycinie 2. Szczepienie podczas ciąży zmniejszyło ryzyko otrzymania klinicznej diagnozy grypy (skorygowany współczynnik ryzyka, 0,30, 95% przedział ufności [CI], 0,25 do 0,34) .
Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki zagrożenia dla zgonu płodowego, w zależności od statusu szczepienia, ciąży podczas fali pandemicznej i diagnozy klinicznej grypy. Tabela 3. Tabela 3. Wskaźniki zagrożenia dla śmierci płodu w zależności od ciąży w okresie fali pandemicznej i szczepień. W analizie, w której kobietami w ciąży znajdującymi się poza oknem pandemii była grupa odniesienia, kobiety narażone na pandemię miały zwiększone ryzyko śmierci płodowej (skorygowany współczynnik ryzyka, 1,26; 95% CI, 1,02 do 1,55) (tabela 2) )
[podobne: poradnia dla dzieci z autyzmem, dyżury aptek zawiercie, dyżury aptek zawiercie na włosy ]

Tags: , ,

No Responses to “Ryzyko zgonu płodu po zakażeniu wirusem grypy pandemicznej lub po szczepieniu AD 5”

 1. Ida says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: integracja sensoryczna warszawa[...]

 2. Piotr says:

  U mnie przyczyną raka jest amnestocyna

 3. Fabian says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: odchudzanie warszawa[...]

 4. Disco Thunder says:

  rak płuca to nie oszukujmy się wyrok

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek zawiercie dyżury aptek żywiec poradnia dla dzieci z autyzmem