Psychiatrzy hitlerowscy dopatrywali się dziedzicznego niedorozwoju umysłowego

Psychiatrzy hitlerowscy dopatrywali się dziedzicznego pochodzenia niedorozwoju umysłowego, wobec czego oligofrenicy podpadali pod, ustawy sterylizacyjne. Nie dowiedziono jednak dziedziczności niedorozwoju. Przeciwnie, w przeważającej części przypadków stwierdza się,  że jest to stan ubytkowy po przejściu. jakichś osobniczo nabytych spraw mózgowych. ,Występowanie oligofrenri W pewnych rodzinach da się wytłumaczyć działaniem tych samych lub analogicznych. warunków środowiskowych Aby dać temu wyraz, niektórzy , unikają w ogóle określeń w rodzaju omawiają te stany pod nazwą encefalopatii dziecięcych. W określeniu tym położony jest nacisk na osobnicze nabycie stanu chorobowego, którego zejściem jest niedorozwój.  Mimo postępów medycyny, a może właśnie dzięki postępom medycyny klęska ta nie zmniejszyła się. Paradoks polega na tym, że ratuje się dzisiaj dzieci dawniej skazane na nieuchronną śmierć. Na podstawie obliczeń statystycznych, podawanych urzędowo w różnych krajach, trudno: jest rozstrzygnąć, jak duży odsetek kalek psychicznych przypada na niedorozwój umysłowy. Zależy to od wyników badań testometrycznych i ich krytycznej interpretacji. Narodowy Instytut Zdrowia USA podał, że w każdej populacji ok. 30% stanowią ludzie upośledzeni na umyśle. W Stanach Zjednoczonych ma ich być 5lh miliońa, a więc liczba przerażająca. Liczba ta w Niemczech Zachodnich ma wynosić 112 miliona, w Polsce 900000. Straty z tego tytułu mają wynosić 54 miliardy złotych rocznie. W tej liczbie niewątpliwie przeważająca większość to oligofrenicy. Podobno co. szesnaste dziecko przychodzi na świat              z uszkodzonym- układem nerwowym. Jest to ,niewątpliwie tragiczny wynik zaniedbań na polu profilaktyki, której aktywność jest wskazana  w okresie znacznie poprzedzającym poród, a nawet poczęcie człowieka. O liczbie niedorozwiniętych umysłowo w Polsce można sobie pośrednio wyrobić sąd na podstawie danych Ministerstwa Oświaty, z których wiadomo, że np. w roku szkolnym 1958/59 do szkół podstawowych uczęszczało ok. 57060 dzieci upośledzonych umysłowo, które kwalifikowały się do szkól specjalnych. Natomiast ponad 17000 dzieci głęboko upośledzonych nie uczęszczało do żadnej szkoły. Dane te oczywiście nic nie mówią o dorosłych oligofrenikach, ani o dzieciach w wieku przedszkolnym. Wczesnodziecięce uszkodzenia mózgu są niewątpliwie klęską społeczną. Dlatego tematowi temu poświęcono              i sympozjum Krajów Socjalistycznych Psychiatrii Dziecięco Młodzieżowej, które się odbyło w Szczecinie i Nowym Czarnowie w dniach 8-10 lipca 1965 r. [przypisy:  pediatra ostrołęka, ziarniak pachwinowy, zespół moebiusa ]

Tags: , ,

No Responses to “Psychiatrzy hitlerowscy dopatrywali się dziedzicznego niedorozwoju umysłowego”

 1. Laura says:

  Z tarczycą tsza metoda prób i błędów

 2. Cross Thread says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: medycyna naturalna[...]

 3. Natalia says:

  Nie wiem czemu służy ten artykuł.

 4. Sexual Chocolate says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Usługi pielęgniarskie[...]

 5. Laura says:

  Mój mąż prawie pięć lat temu miał udar niedokrwienny połowiczny prawostronny.

 6. Stefan says:

  Article marked with the noticed of: dentysta Żoliborz[...]

 7. Gaja says:

  Co jest w pakiecie takiego zabiegu

Powiązane tematy z artykułem: pediatra ostrołęka zespół moebiusa ziarniak pachwinowy