Posts Tagged ‘fala uderzeniowa katowice’

Zautomatyzowane zawieszanie w służbie zdrowia – oglądanie w ciągu 5000 godzin ad

Sunday, September 1st, 2019

Zmiany te zapewniają silnik finansowy do obsługi zautomatyzowanych inicjatyw unoszących. Drugim krokiem jest pogłębienie zrozumienia ekonomii behawioralnej oraz fakt, że chociaż większość ludzi chce lepszego zdrowia i zazwyczaj wie, czego potrzeba, aby to osiągnąć, pragnienia, rozproszenia i pilne potrzeby często stają na drodze do realizacji tego, co jest w środku. własny długoterminowy interes własny. Ekonomia behawioralna wyjaśnia, dlaczego ludzie są przewidywalnie nieracjonalni i zapewnia narzędzia do przekierowania ich zachowań dzięki starannie rozmieszczonym kuksańcom i zachętom finansowym.
Trzeci etap to poszerzony zasięg zarówno zaawansowanych, jak i prostych technologii – telefonów komórkowych, urządzeń bezprzewodowych i Internetu – które mogą pomóc ekspertom w dziedzinie zdrowia w łączeniu się z ludźmi w ich codziennym życiu. …read more

Zautomatyzowane zawieszanie w służbie zdrowia – oglądanie w ciągu 5000 godzin

Sunday, September 1st, 2019

Dominująca forma finansowania opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych wspiera reaktywny, oparty na wizytach model, w którym pacjenci są postrzegani, gdy zachorują, zazwyczaj podczas hospitalizacji i wizyt ambulatoryjnych. Ten model opieki nie tylko dlatego, że jest kosztowny i często nie pomaga proaktywnie w poprawie zdrowia, ale także dlatego, że tak wiele zdrowia jest wyjaśnione przez indywidualne zachowania, z których większość ma miejsce poza spotkaniami opieki zdrowotnej. Rzeczywiście, nawet pacjenci z przewlekłymi chorobami mogą spędzać tylko kilka godzin w roku z lekarzem lub pielęgniarką, ale spędzają każdego roku 5000 godzin na dobę, włączając w to decydowanie, czy przyjmować przepisane leki, czy stosować się do innych porad medycznych, decydując, co jeść i pić oraz palić papierosy i podejmować inne decyzje dotyczące działań, które mogą mieć głęboki wpływ na ich zdrowie. Coraz większa uwaga poświęcana tym 5000 godzin ma różne formy. Pracodawcy koncentrują się bardziej na dobrostanie pracowników – jak jedzą, czy palą i ile ćwiczą. …read more

Sądowa opieka – komplikacja ciąży, której należy unikać cd

Sunday, September 1st, 2019

Norma równoważenia jest kłopotliwa. Między innymi, stawia lekarzy przeciwko pacjentom, ignoruje należne procesy, odrzuca błędne przewidywania lekarzy i nakłada podwyższone obowiązki na kobiety w ciąży – w tym ogólny i wyjątkowy obowiązek zgłaszania swoich ciał do państwa. Zasada nadzwyczajnych okoliczności nie jest lepsza. To także z natury wiąże się z równoważeniem i oferuje lekarzom niewielkie wskazówki kliniczne. Co to jest wyjątkowy przypadek. …read more

Poza słowem “R” Nowa lekkość medycyny ad

Sunday, September 1st, 2019

Początkowo efekt będzie minimalny: zasiłek rodzinny nie spowoduje naliczenia podatku, chyba że jego cena przekracza 23 000 USD. Jednak liczba dotkniętych Amerykanów będzie szybko rosnąć, ponieważ próg odpowiedzialności wzrośnie wolniej niż wydatki na zdrowie na głowę mieszkańca. (Od dziesięcioleci koszty medyczne wzrosły o 2 do kilku punktów procentowych szybciej niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych [CPI], ale próg dotyczący podatku od towarów i usług zwiększy się rocznie tylko o punkt procentowy więcej niż CPI.) Z czasem ten podatek stanie się bardziej skutecznym środkiem odstraszającym od podejmowania kosztownych interwencji. Pracodawcy zapłacą podatek, ale pracownicy poniosą ciężar, ponieważ firmy zmniejszą pensje, aby pokryć koszty. Preferencje prawdopodobnie przesuną się w stronę medycznej oszczędności, ponieważ pracownicy zdecydują się, na marginesie, na wyższe wynagrodzenie za bardziej hojne pokrycie. …read more

Poprawa wydajności w opiece zdrowotnej – Wykorzystanie chwili ad

Sunday, September 1st, 2019

Ludność, według Wielkości Wydatków, 2009 r. Najbrzydsze 10% pacjentów stanowi 65% kosztów opieki zdrowotnej. Kwoty w dolarach są średnimi rocznymi wydatkami na pacjenta. Dane z ankiety panelu wydatków medycznych z 2009 r., Zaadaptowanej z Commonwealth Fund.1 Rząd federalny może i powinien ułatwiać tworzenie tych warunków i powinien z pewnością unikać działań, które je podważają. Jednak faktyczna praca spadnie w przeważającej mierze na miliony ludzi i instytucji działających w sektorze prywatnym i publicznym w lokalnych społecznościach; będą musieli określić jasne priorytety, najlepiej w ramach wspólnego procesu, który angażuje państwa i podmioty z sektora prywatnego. …read more

Departamenty kryzysowe, koszty opieki medycznej i dostęp do opieki podstawowej – Zrozumienie linku cd

Sunday, September 1st, 2019

Retrospektywne zaprzeczenia tego rodzaju są tak niesprawiedliwe, że Kongres włącza język rozważnego laika w ustawie o przystępnej cenie (ACA). W związku z tym plany zdrowotne, w tym organizacje opieki medycznej zarządzanej przez Medicaid, nie mogą już odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli pacjent lub rodzic pacjenta pediatrycznego zasadnie wierzył, że problem wymaga leczenia w oddziale ratunkowym. Chociaż wątpliwe jest, czy przepis dotyczący opieki prawno-opiekuńczej w ACA rozciąga się na osoby zapisujące się na usługi Medicaid za wynagrodzenie, jedno jest pewne: dla milionów Amerykanów o niskich dochodach nie tylko ED jest rozsądnym wyborem – często jest to jedyny wybór. Jeśli środek kompromisowy ulegnie zepsuciu, a Urząd Zdrowia stanu Waszyngton zacznie swoją politykę niezwiązaną z płatnościami, inne państwa mogą szybko naśladować to. Jeśli tak się stanie, wynikający z tego wzrost nieskompensowanych kosztów opieki prawdopodobnie przyspieszy już alarmujący krajowy trend dotyczący zamknięcia ED. …read more

Ucieczka z pułapki EHR – Przyszłość zdrowia IT cd

Sunday, September 1st, 2019

Niemniej jednak oprogramowanie dla systemów opartych na regułach jest generyczne i dostępne na rynku. Ponieważ EHR nie są zaprojektowane do integracji z aplikacjami innych producentów, każdy dostawca musi stworzyć swój własny system reguł, ograniczając użytkowników i wymagając, aby reguły były określane niezliczoną ilość razy. Niektóre rodzaje danych wykorzystywanych w opiece zdrowotnej są przechowywane i wykorzystywane w sposób unikalny w medycynie, ale dziedzina ta nie jest niczym niezwykłym w potrzebie udostępniania danych w różnych systemach elektronicznych; w przypadku kluczowego podzbioru danych systemy bankowe i systemy rezerwacji linii lotniczych rozwiązały ten problem na poziomie globalnym. Systemy danych również w tych branżach zaczęły działać jako izolowane, złożone systemy z tysiącami różnych elementów danych, ale ich twórcy w końcu dodali wysoce funkcjonalną interoperacyjność w czasie rzeczywistym. Ponadto, w różnych branżach, bazowe systemy przechowywania danych i kwerendy danych, zbudowane na bazie Oracle, SQL lub Hadoop, są w dużym stopniu ustandaryzowane. …read more

Ucieczka z pułapki EHR – Przyszłość zdrowia IT ad

Sunday, September 1st, 2019

Ponieważ każdy produkt EHR został zbudowany jako izolowany silos, rynek każdej dobrej innowacji jest rozdrobniony3. Dodatkowe problemy powstają, gdy złożone oprogramowanie, które nigdy nie zostało odpowiednio zaprojektowane4, musi zostać ponownie zinterpretowane, ponownie opracowane i ponownie wdrożone. Chociaż sprzedawcy EHR rozmnożyli się – ponad 700 dostawców produkuje obecnie około 1750 odrębnych certyfikowanych produktów – niezdolność ich systemów do współpracy nie pomogła lekarzom ani pacjentom. Ponadto, pomimo tego rozrostu, kilka firm kontrolujących większość rynku pozostaje zakorzenionych w podejściach legacy , zagrażając rentowności innych dostawców. Zdrowy rynek IT będzie sprzyjał przełomowym innowacjom (proste produkty i usługi, które początkowo służą dnie rynku, a następnie przesuwają się w górę, aby zastąpić uznanych konkurentów) 5 w celu poprawy zaangażowania pacjentów, komunikacji i koordynacji opieki. …read more

Statyny: czy naprawdę jest czas na ponowną ocenę korzyści i ryzyka cd

Sunday, September 1st, 2019

Badania kliniczne, które definiowały ryzyko cukrzycy, były względnie krótkotrwałe, ale leczenie statynami jest często kontynuowane od lat; w związku z tym istnieje ryzyko, że ryzyko wystąpienia cukrzycy wzrośnie wraz z czasem obserwacji. Możliwe są dodatkowe interwencje w zakresie leczenia glikemicznego, a interwencje te niosą ze sobą potencjalne ryzyko i dodatkowe koszty. Co więcej, pozostaje nieznane, jaki wpływ może mieć indukowana statyną cukrzyca na rozwój długotrwałych powikłań mikronaczyniowych. Aktualne dane epidemiologiczne są jednak uspokajające. W ostatnich latach, przy niższych celach docelowych w zakresie poziomu lipidów i zwiększeniu wykorzystania statyn, a także w ulepszonym badaniu przesiewowym, wczesnym wykrywaniu i interwencjach wieloczynnikowych, skorygowane względem wieku wskaźniki rozpowszechnienia ślepoty i schyłkowej niewydolności nerek zmniejszyły się u pacjentów. …read more

Ryzyko zgonu płodu po zakażeniu wirusem grypy pandemicznej lub po szczepieniu AD 2

Sunday, September 1st, 2019

Badania na zwierzętach i wyniki dostarczone przez producenta szczepionki nie wskazywały na nadmierne ryzyko poronienia lub urodzenia martwego dziecka po szczepieniu15. Nadal jednak anegdotyczne doniesienia o zgonach płodów, które miały miejsce wkrótce po szczepieniu, wzbudziły obawy społeczeństwa dotyczące bezpieczeństwa szczepionek. Po pandemii w 2009 r. Wykorzystaliśmy krajowe rejestry zdrowia i dane dotyczące refundacji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w Norwegii w celu oceny skuteczności szczepionki pandemicznej u kobiet w ciąży oraz wpływu szczepień lub grypy na przeżycie płodu. …read more