Poprawa wydajności w opiece zdrowotnej – Wykorzystanie chwili

Mamy niespotykane dotąd możliwości stworzenia systemu opieki zdrowotnej o wysokiej wydajności w Stanach Zjednoczonych. Najnowsze ustawy, w tym ustawa o przystępnej cenie, amerykańska ustawa o odzyskiwaniu i ponownym inwestowaniu oraz ustawa o technologii informacyjnej na zdrowie dla zdrowia i zdrowia klinicznego, zapewniają rządowi federalnemu ważne uprawnienia do katalizowania poprawy świadczenia usług. Te nowe moce dotykają wszystkich kluczowych dźwigni dla poprawy wydajności systemu opieki zdrowotnej: polityki płatności, organizacji i infrastruktury, zdrowia publicznego oraz istotnych informacji do podejmowania decyzji dotyczących opieki zdrowotnej. Krajowy zestaw narzędzi do poprawy wydajności jest teraz dobrze zaopatrzony. Jednak skuteczne używanie tej skrzynki narzędziowej jest ogromnym wyzwaniem. Deficyt budżetu federalnego i rosnące wydatki na opiekę zdrowotną powodują presję na szybkie przyjmowanie prostych środków, takich jak cięcia świadczeń i płatności dla dostawców. Jednocześnie sama liczba i różnorodność dostępnych form władzy, każda z własnymi prawnymi dziwactwami i ograniczeniami, tworzy ogromną złożoność koncepcyjną i logistyczną.
Jak więc rząd federalny może wykorzystać ten moment, aby poprawić wydajność systemu opieki zdrowotnej. Bez ścisłej koordynacji opartej na nadrzędnej wizji, obowiązkowa, szczegółowa realizacja poszczególnych programów nie zapewni przełomowych osiągnięć, które są konieczne, aby nasz system ochrony zdrowia był zrównoważony. Komisja Funduszu Wspólnoty Brytyjskiej ds. Systemu opieki zdrowotnej o wysokiej wydajności, którą kieruję, uważa, że rząd potrzebuje kompleksowego, zdyscyplinowanego planu wdrożenia systemu poprawy stanu zdrowia, który wykorzystuje pełną, przemyślaną korzyść z nowych możliwości.
Po pierwsze, zdaniem Komisji, przywództwo rządu w zakresie poprawy wydajności wymaga jasnych celów, poczynając od konkretnych celów dotyczących ograniczenia kosztów i poprawy jakości. Rząd federalny powinien dążyć do zmniejszenia stopy wzrostu krajowych wydatków na ochronę zdrowia na mieszkańca do rocznego prognozowanego wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca plus 0,5 punktu procentowego do 2016 r. I utrzymania tego wskaźnika do 2021 r. Osiągnięcie tego celu zmniejszyć krajowe wydatki na opiekę zdrowotną o 893 miliardy dolarów w ciągu 10 lat i utrzymywać wydatki na opiekę zdrowotną jako udział w PKB w 2021 roku do 18,9%, w porównaniu do obecnej prognozy wynoszącej 20,1%. Celem jakości opieki zdrowotnej powinno być podwojenie rocznej stopy poprawy wskaźników jakości monitorowanych przez Agencję ds. Badań i Jakości w Ochronie Zdrowia, z obecnych 2,3% do 4,6% do 2016 roku.
Przewodnia wizja powinna również opierać się na zrozumieniu, że poprawa wydajności wymaga umożliwienia klinicystom i pacjentom podejmowania lepszych decyzji w zakresie opieki zdrowotnej poprzez udostępnienie im najlepszych dostępnych informacji w dowolnym miejscu i czasie oraz ułatwienie właściwego postępowania. Klinicyści i pacjenci potrzebują informacji na temat zdrowia i opieki zdrowotnej pacjentów oraz dowodów medycznych związanych z ich decyzjami. Lekarze potrzebują wsparcia środowiskowego i zachęt finansowych, aby wybrać ścieżki diagnostyczne i terapeutyczne, które maksymalizują wartość opieki. Rozwiązania organizacyjne muszą wspierać współpracę, pracę zespołową i koordynację opieki.
Dystrybucja wydatków na opiekę zdrowotną dla USA
[przypisy: bielenda serum z kwasem migdałowym, seronegatywne zapalenie stawów, rehabilitacja bobath ]

Tags: , ,

No Responses to “Poprawa wydajności w opiece zdrowotnej – Wykorzystanie chwili”

 1. Wiktoria says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: pielęgniarka warszawa[...]

 2. The Flying Mouse says:

  ja nigdy nie miałam problemów dermatologicznych

 3. Monika says:

  Article marked with the noticed of: protezy piersi[...]

 4. Brajan says:

  kurcze nie wiem co mam czy pluca czy oskrzela

 5. Kingfisher says:

  [..] Odniesienie w tekscie do fałdomierz[...]

 6. Waylay Dave says:

  Kłopoty z tarczycą to jednak są dość kłopotliwe problemy

Powiązane tematy z artykułem: bielenda serum z kwasem migdałowym rehabilitacja bobath seronegatywne zapalenie stawów