Szkodliwe skutki działania promieniowania jonizującego

Odkąd przekonano się, że w następstwie atomowego bombardowania Hiroszimy pojawiają się u ofiar późne szkody, zwrócono uwagę na szkodliwe skutki działania promieni jonizujących na żywe komórki. W grę wchodzą promienie a13, neutronowe i protonowe jako napromienienia korpuskularne oraz pro- mienie y i rentgenowskie jako fale elektromagnetyczne. Szczególnie podatne są. tkanki niedojrzałe   i szybko rosnące, zwłaszcza komórki w czasie mitozy. Wyjaśnia to genezę gametopatii. Napromienienie prowadzi do mutacji genów                  i do zmian chromosomów, przy czym stwierdzono, że w ciągu życia skutki działania promieni kumulują się. Z badań Atomie Bomb Casualty Cammission (ABCC) wynika, że eksplozje atomowe w Japonii spowodowały istotny wzrost przypadków wad rozwojowych . Wzrost radioaktywności atmosfery spowodowany próbnymi wybuchami atomowymi mógłby się w przyszłości okazać tragicznym dla ludzkości.        Za mało się myśli o roli urazów Psychicznych, zwłaszcza gdy są ciężkie i długotrwale. Klebanow (wg Huffmanna 1963) przebadał 1430 noworodków żydowskich z pierwszych trzech lat po II wojnie Światowej ej i stwierdził wybitną podwyżkę od- setka zaburzeń rozwojowych, mianowicie 58 przypadków, w tej liczbie , 12 naczyniaków i znamion, 8 zniekształceń stopy, 5 wodogłowia itd. Przyczyną tego zjawiska były niewątpliwie zmiany wsteczne jajników, wywołane przejściami moralnymi w obozach wyniszczenia i zaburzeniami hormonalnymi. Badania tego typu pokrywają się z wynikiem badań Stievego (1952) nad, wpływem układu nerwowego na budowę i czynności narządów rodnych,       do którego, to tematu jeszcze powrócimy. Wszystkie sprawy chorobowe, które w  czasie ciąży, zwłaszcza w pierwszych miesiącach, upośledzają dowóz tlenu i pożywienia dla zarodka, grożą pojawieniem się- zaburzeń rozwojowych. Wśród tych przyczyn wymienić należy choroby narządów rodnych matki, utrudniające zagnieżdżenie się jaja w błonie śluzowej macicy. Wszystkie choroby matki przebiegające         z upośledzeniem krążenia i wpływające źle na skład krwi mogą się odbić na zdrowiu . W przypadkach niedorozwoju umysłowego  i innych encefalopatii wrodzonych zawsze należy w wywiadach pytać o możliwość krwawień we wczesnych okresach ciąży. [przypisy:  wyciąg pershla, dyżury aptek zawiercie, dyżury aptek zawiercie na włosy ]

Tags: , ,

No Responses to “Szkodliwe skutki działania promieniowania jonizującego”

  1. Washer says:

    ja nigdy nie miałam problemów dermatologicznych

  2. Małgorzata says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: psycholog dziecięcy kielce[...]

  3. Jowita says:

    nie każdy ból biodra to zaraz coś poważnego

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek zawiercie dyżury aptek żywiec wyciąg pershla