Od etyki racjonowania do etyki unikania odpadów

Bioetyka od dawna dążyła do ograniczenia kosztów pod hasłem przydzielania rzadkich zasobów . Po tym, jak nazwano gwóźdź, bioetyka odbiła się od niego teoretycznym młotem sprawiedliwości dystrybutywnej. Ale w Stanach Zjednoczonych debata etyczna przechodzi obecnie od racjonowania do unikania marnotrawstwa. Ta mało zauważona zmiana ma ważne implikacje polityczne. Podczas gdy słowo R jest przysłowiową trzecią szyną w polityce, etycy pędzą tam, gdzie politycy boją się kroczyć. Etyka racjonowania zaczyna się od dwóch względów. Po pierwsze, reglamentacja następuje po prostu dlatego, że zasoby są skończone, a ktoś musi decydować, kto dostaje co. Po drugie, racjonowanie jest nieuniknione; jeśli unikniemy jawnej reglamentacji, uciekniemy się do ukrytych i być może niesprawiedliwych metod racjonowania.
Głównym zarzutem etycznym do racjonowania jest to, że lekarze są winni absolutnego obowiązku wierności każdemu pacjentowi, niezależnie od kosztów. Zarzut ten jednak nie udaje się, ponieważ po wyczerpaniu zasobów pacjenci pozbawieni opieki są prawdziwymi ludźmi, a nie statystykami. Lekarze wspólnie zawdzięczają także lojalność wobec tych pacjentów. Etyczna argumentacja na temat racjonowania przesuwa się zatem na kwestię najprzystojniejszych sposobów przydzielania skąpych zasobów – czy to poprzez zastosowanie środków quasi-obiektywnych, takich jak skorygowane o jakość lata życia, czy poprzez podejście proceduralne, takie jak większe demokratyczne zaangażowanie społeczności. .1
Etyici argumentujący za sprawiedliwym racjonowaniem musieli walczyć z twierdzeniami, że problem z kosztami zostałby rozwiązany, gdybyśmy wyeliminowali marnotrawstwo, oszustwa i nadużycia. Odpowiedzieli na statystyki, które sugerują, że odpady, zdefiniowane jako koszty umyślnego oszustwa, stanowią mniej niż 10% kosztów opieki zdrowotnej. Ponadto wyeliminowanie wszystkich odpadów spowodowałoby jednorazowe oszczędności; główne czynniki eskalacji kosztów – postęp technologiczny i starzenie się ludności – będą postępować niezaznaczone.
Fakty, które niedawno przejęły tę dyskusję etyczną, pokazują, że odpady w amerykańskiej służbie zdrowia, definiowane szerzej, jako wydatki na interwencje, które nie przynoszą korzyści pacjentom, faktycznie stanowią o wiele większą sumę – co najmniej 30% budżetu – i że te odpady są jest głównym czynnikiem wzrostu kosztów.2
Studium przypadku dotyczące zmiany etycznego podejścia to leczenie zaawansowanego, przerzutowego raka piersi z chemioterapią o dużej dawce, po której następuje autologiczny przeszczep szpiku kostnego. Początkowo sądzono, że leczenie to stanowi prawdopodobnie 10% szans na znaczące wydłużenie życia pacjentów, którzy w przeciwnym razie skazani byli na śmierć wkrótce. Odmowa ubezpieczyciela, by zapłacić wysokie koszty tej ostatniej szansy, w znacznym stopniu przyczyniła się do storpedowania publicznego zaufania do zarządzanej opieki w latach dziewięćdziesiątych. Dane sugerują, że faktyczna szansa na sensowną korzyść z tego leczenia wynosi zero i że jedynym skutkiem leczenia było upośledzenie pozostałych miesięcy życia pacjentów. W tym przypadku debata etyczna nad racjonowaniem była niewłaściwie wprowadzona.
Podobnie jak w przypadku raka piersi, odpady w opiece zdrowotnej wykraczają daleko poza umyślne oszustwa. Zbyt długo ignorowaliśmy, ile pieniędzy wydaje się w Stanach Zjednoczonych na testy diagnostyczne i terapie, które nie dają mierzalnej korzyści.3 Przekierowanie nawet części tego zmarnowanego pieniądza mogłoby zwiększyć zasięg dla użytecznej terapii dla wszystkich Amerykanów, przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika ogólny wzrost kosztów.2
Kwestia etyczna przechodzi zatem do unikania marnotrawstwa
[przypisy: ziarniak pachwinowy, zespół moebiusa, ziarniak pachwinowy na włosy ]

Tags: , ,

No Responses to “Od etyki racjonowania do etyki unikania odpadów”

  1. Patrycja says:

    Ciekawa jestem tylko czy jeśli wynik będzie świadczył o alergii

  2. Leo says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: odżywki hi tec[...]

  3. Chocolate Thunder says:

    no tak, mam wysokie ciśnienie

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek olkusz zespół moebiusa ziarniak pachwinowy