Od etyki racjonowania do etyki unikania odpadów ad

Mimo, że pojęcie medycznej próżności miało irytującą historię, ta nowa kwestia etyczna jest podkategorią daremnej debaty.4 Myśleliśmy, że kwestia bezsensu powstała tylko wtedy, gdy lekarze, zgodnie ze swoją zawodową uczciwością, odmówili zaoferowania bezużyteczne leczenie nawet wtedy, gdy wymagali tego pacjenci lub rodziny. Obecnie zdajemy sobie sprawę, że daremne interwencje mogą być prowadzone nie tylko z powodu żądań pacjentów, ale także przez lekarzy działających z przyzwyczajenia lub własnych korzyści finansowych lub na podstawie wadliwych dowodów. Etyka unikania odpadów jest zatem częścią składową etyki profesjonalizmu.5 Dwa główne argumenty etyczne dotyczące unikania odpadów są po pierwsze, że nie powinniśmy pozbawiać pacjenta użytecznej opieki medycznej, nawet jeśli są one drogie, tak długo, jak pieniądze są marnowane na bezużyteczne interwencje, a po drugie, że bezużyteczne testy i leczenie powodują szkoda. Zabiegi, które nie pomogą pacjentom, mogą powodować komplikacje. Testy diagnostyczne, które nie pomogą pacjentom uzyskać fałszywie dodatnich wyników, które z kolei prowadzą do dalszych testów i komplikacji. Primum non nocere staje się najsilniejszym argumentem na rzecz wyeliminowania nieszkodliwego leku.3
Ponieważ wyeliminowanie marnotrawnych, nieszkodliwych interwencji jest etycznie uzasadnione (jak to ostatnio podkreślono w kampanii Mądry wybór prowadzonej przez American Board of Internal Medicine Foundation), pytanie przenosi się następnie do realizacji. Uważam, że tutaj musimy wziąć pod uwagę ograniczenia dowodów. Dane z randomizowanych badań klinicznych przedstawiają średnie populacje, które mogą mieć słabe zastosowanie w przypadku każdego indywidualnego pacjenta. System etyczny eliminowania odpadów będzie obejmował solidny proces odwoławczy. Lekarze, jako lojalni rzecznicy pacjentów, muszą powoływać się na ten proces, kiedy (zgodnie z ich najlepszą oceną kliniczną) dany pacjent skorzystałby z interwencji, nawet jeśli przeciętny pacjent tego nie zrobi. Niewiele testów i metod leczenia jest daremnych w całym teście; najbardziej pomagają kilku pacjentom i stają się marnotrawcami, gdy są stosowane poza tą populacją. Ale granica między mądrą a marnotrawną aplikacją często będzie niewyraźna.
Berwick i Hackbarth odnotowują stosunkowo niewielką kwestię etyczną, ale poważną obawę polityczną2: znaczna redukcja wydatków na opiekę zdrowotną poważnie zakłóciłaby 2,5 biliona USD przemysłu, a tym samym całej gospodarki Stanów Zjednoczonych, i wymagałaby starannego planowania i stopniowej realizacji. Strategia krokowa ma również dobry etyczny charakter w obliczu obecnych ograniczeń medycyny opartej na dowodach. Biorąc pod uwagę nasze obowiązki w zakresie pomocy pacjentom, lepiej najpierw wyeliminować interwencje, w przypadku których mamy najsolidniejsze i niepodważalne dowody świadczące o braku korzyści. Możemy następnie stopniowo rozszerzać politykę, ponieważ badania nad porównawczo-efektywnością identyfikują inne źródła odpadów z uzasadnioną pewnością.
Ostatecznie, etyka racjonowania i unikania marnotrawstwa są komplementarne, a nie konkurencyjne. Być może obecnie unikanie marnotrawstwa może zaoszczędzić wystarczająco dużo pieniędzy, aby umożliwić powszechny zasięg i kontrolę kosztów w przyszłości. Wraz z rozwojem technologii medycznych, szczególnie w zakresie spersonalizowanej medycyny genomicznej, prawie na pewno dotrzemy do dnia, kiedy nie będziemy mogli sobie pozwolić na wszystkie potencjalnie korzystne terapie dla wszystkich
[przypisy: dyżury aptek olkusz, zespół moebiusa, barszcz sosnowskiego mapa ]

Tags: , ,

No Responses to “Od etyki racjonowania do etyki unikania odpadów ad”

 1. Ludwik says:

  Zapisałam mamę i zobaczymy jak będzie

 2. Joanna says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: catering dla firm wrocław[...]

 3. Papa Smurf says:

  Badajcie sobie poziom potasu w organizmie

 4. Judge says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dentysta warszawa żoliborz[...]

 5. Stefan says:

  U mnie przyczyną raka jest amnestocyna

 6. Gracjan says:

  [..] Odniesienie w tekscie do szkła kontaktowe[...]

 7. Kordian says:

  Wyrostek może obecnie jest nic wielkiego

Powiązane tematy z artykułem: barszcz sosnowskiego mapa dyżury aptek olkusz zespół moebiusa