Nocna kontrola glikemii za pomocą sztucznej trzustki w obozie cukrzycowym AD 6

Jego dzienna dawka insuliny wynosiła 0,7 jednostki na kilogram masy ciała (przy poziomie hemoglobiny glikowanej 7,3%), który nie różnił się znacząco od średniej (. SD) dziennej dawki insuliny dla wszystkich uczestników (0,8 . 0,3 jednostki na kilogram na dzień) lub ze średniego poziomu hemoglobiny glikowanej (8,0 . 0,7%). Jeden pacjent z grupy A został wykluczony z analiz zamiaru leczenia z powodu awarii czujnika, która uniemożliwiła przypisaną interwencję i dostarczenie spersonalizowanych danych z czujników. Inny pacjent, w grupie B, wycofał się z badania po pierwszej nocy obozu. Tak więc w analizach zamiar-potraktowano 54 pacjentów (27 w każdej grupie) (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Nie stwierdzono istotnych zależności pomiędzy wyjściową charakterystyką uczestników (Tabela 1) a pierwszorzędowymi i drugorzędowymi punktami końcowymi badania. Pierwotne i wtórne punkty końcowe
Tabela 2. Tabela 2. Pierwotne punkty końcowe w 54 pacjentach. W nocy, gdy stosowano sztuczną trzustkę, w porównaniu z nocami, w których stosowano pompę insulinową zwiększoną przez czujnik, wystąpiło znaczne zmniejszenie liczby epizodów, w których poziom wynosił poniżej 63 mg na decylitr (7 do 22) i w czasie, w którym poziom wynosił poniżej 60 mg na decylitr (odpowiednio P = 0,003 i P = 0,02). Nie stwierdzono istotnych różnic między leczeniem w medianie nocnych stężeń glukozy (wyliczonych ze średnich wartości około 96 glukozy na noc na pacjenta), które wynosiły 126,4 mg na decylitr (zakres międzykwartylu, 115,7 do 139,1 [7,0 mmol na litr; zakres od 6,4 do 7,7]) ze sztuczną trzustką i 140,4 mg na decylitr (zakres międzykwartylowy, od 105,7 do 167,4 [7,8 mmol na litr, odległość międzykwartylowa, 5,9 do 9,3]) z pompą wspomaganą czujnikiem (tabela 2).
Tabela 3. Tabela 3. Wtórne punkty końcowe. Oceny wcześniej określonych drugorzędowych punktów końcowych wykazały znaczną poprawę w kilku pomiarach kontroli glikemii i zmienności glukozy w sztucznej trzustce w porównaniu z pompą wspomaganą przez czujnik (Tabela 3) .26,27 Ponadto , całkowite dawki insuliny w ciągu nocy były znacząco wyższe w nocy, gdy stosowano sztuczną trzustkę niż podczas nocy, gdy stosowano pompkę z czujnikiem (tabela S1 w dodatkowym dodatku), chociaż podstawowe dawki insuliny nie różniły się znacząco.
Ryc. 1. Ryc. 1. Kontrola glikemiczna w dwóch badaniach. Górne wykresy pokazują profile glukozy z czujników podczas nocy, kiedy użyto sztucznej trzustki (panel A) i podczas nocy, kiedy zwiększona z czujnika pompa insulinowa (kontrola) była stosowany (panel B), a wykresy środkowy i dolny pokazują odpowiednie profile dla infuzji insuliny podstawowej i bolusowej
[więcej w: barszcz sosnowskiego mapa, dyżury aptek ostrów mazowiecka, dyżury aptek zawiercie ]

Tags: , ,

No Responses to “Nocna kontrola glikemii za pomocą sztucznej trzustki w obozie cukrzycowym AD 6”

 1. Liquid Science says:

  lekarz u którego się leczę nie chce obniżyć mi dawki leku

 2. Krystian says:

  [..] Odniesienie w tekscie do trening[...]

 3. Urszula says:

  Oczywiście poszłam po drugą opinię, żeby potwierdzić pierwszą

 4. Overrun says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Bóle kręgosłupa[...]

 5. Agata says:

  Chcesz jeść zdrowo – nie kupuj w marketach

Powiązane tematy z artykułem: barszcz sosnowskiego mapa dyżury aptek ostrów mazowiecka dyżury aptek zawiercie