Nocna kontrola glikemii za pomocą sztucznej trzustki w obozie cukrzycowym AD 4

Moduł alarmów zawiera alarmy w czasie rzeczywistym, takie jak zbliżająca się hipoglikemia i długotrwała hiperglikemia (patrz sekcja Metody w dodatkowym dodatku). Algorytmy alarmów integrują informacje uzyskane z poprzednich poziomów glukozy, dostarczania insuliny (czas i dawka) oraz modele farmakodynamiki insuliny. Alarmy hipoglikemii są zaprojektowane do działania w przypadkach, w których nie można uniknąć zbliżającej się hipoglikemii jedynie poprzez wstrzymanie dawki insuliny. Wprowadzając moduł alertów, zaktualizowaliśmy ustawienia pacjenta, wprowadzając nowe ustawienia docelowej glikemii kontrolnej po hipoglikemii. Zdalny system monitorowania został skonfigurowany do bezprzewodowej transmisji w czasie rzeczywistym wszystkich danych od wszystkich pacjentów do centrum zdalnego sterowania znajdującego się w obozie. Umożliwiło to ciągłą, jednoczesną obserwację wszystkich pacjentów i natychmiastowe interwencje poprzez uczestnictwo lekarzy w razie potrzeby. Po potwierdzeniu bezpieczeństwa nocnego monitorowania za pomocą pompy insulinowej ze zwiększoną czujnością w pierwszym obozie, podłącziliśmy system zdalnego monitorowania tylko wtedy, gdy system sztucznej trzustki był używany podczas kolejnych ocen.
Punkty końcowe
Głównymi punktami końcowymi były liczba zdarzeń hipoglikemicznych (zdefiniowana zgodnie z europejskimi wytycznymi dotyczącymi hipoglikemii jako wartość czujnika <63 mg na decylitr [3,5 mmol na litr] przez co najmniej 10 kolejnych minut), czas, w którym poziomy glukozy były poniżej 60 mg na decylitr (zgodnie z najnowszymi wytycznymi projektu Food and Drug Administration22 w zakresie oceny hipoglikemii) i średnimi wartościami glikemii na dobę dla poszczególnych pacjentów. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały nocne pomiary kontroli glikemii i zmienności glukozy, w tym odchylenie standardowe zmienności glukozy i analizę siatki zmienno-kontrolnej.23 Ta ostatnia jest używana do pomiaru jakości kontroli glukozy układu sztucznej trzustki przez ocenę minimalnej i maksymalne wartości glukozy w okresie nocnym (szczegółowe informacje znajdują się w Dodatku uzupełniającym). Zastosowaliśmy także analizę siatki błędów Clarke24, aby zmierzyć kliniczną dokładność oszacowań poziomu glukozy we krwi. Wszystkie punkty końcowe zostały ocenione na podstawie danych z czujników zgromadzonych podczas nocy (od 23 do 7 rano).
Oględziny próbne
Badanie zostało zatwierdzone przez instytucjonalny lub krajowy komitet etyczny w każdym miejscu. Protokół badania przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Deklaracji Helsińskiej i Dobrej Praktyki Klinicznej.
System MD-Logic jest własnością i został zaprojektowany i zaprogramowany przez czterech autorów powiązanych z Dziecięcym Centrum Medycznym Schneider w Izraelu. Autorzy zaprojektowali badanie, wygenerowali i przeanalizowali dane, wspólnie napisali manuskrypt, podjęli decyzję o przesłaniu go do publikacji oraz gwarantowali kompletność i dokładność danych oraz wierność badania do protokołu
[przypisy: rehabilitacja bobath, dyżury aptek zawiercie, uzdrowisko leczenia sanatoryjnego dorosłych ]

Tags: , ,

No Responses to “Nocna kontrola glikemii za pomocą sztucznej trzustki w obozie cukrzycowym AD 4”

 1. Nadia says:

  Wiedzieliście, że są polskie kliniki w tym kraju

 2. Pepper Legs says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: inhalator[...]

 3. Wooden Man says:

  Wiedzieliście, że są polskie kliniki w tym kraju

 4. Aleks says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: mięśnie[...]

 5. Lilia says:

  Dlatego chyba wolę nawet się nie diagnozować

 6. Drugstore Cowboy says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: krzesło do masażu[...]

 7. Anastazja says:

  taki lekarz pod kątem onkologicznym zbada znamiona

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek zawiercie rehabilitacja bobath uzdrowisko leczenia sanatoryjnego dorosłych