Columbia / HCA i odrodzenie działalności szpitala For-Profit cd

Richard L. Scott, 43-letni dyrektor generalny i architekt Columbia / HCA, napisał, że wolnorynkowy rynek, konkurencyjne siły powinny być siłą napędową , aby zreformować system opieki zdrowotnej. Etyka, wzajemne subsydiowanie i rynki
Szpital nie jest oczywiście czystym stworzeniem wolnego rynku. W opiece medycznej istnieją rozbieżności w zakresie informacji i siły przetargowej między sprzedawcą a konsumentem . 13 Lekarz jest w pewnym sensie par excellence małym przedsiębiorstwem. Ale ponieważ lekarz ma również uprzywilejowaną wiedzę i autorytet względem pacjentów, etyka zawodowa dyktuje lekarzowi, że nie opiera się oportunistycznie na decyzjach klinicznych dotyczących osobistej nagrody. Z tego samego powodu, chociaż szpitale non-profit muszą co najmniej zrównoważyć, historycznie przyjęły etykę społeczną, służąc nieubezpieczonym pacjentom, biorąc straty Medicaid, nie nalegając, aby każde przyjęcie lub procedura były opłacalne, i wydając pieniądze na badania, nauczanie i publiczne zdrowie jako część szerszej misji służby społeczności. Pod względem ekonomicznym są to subsydia krzyżowe.
Przedsiębiorcy, bezpośrednio nakładając zasady rynkowe na szpitale, obalają jawne i niejawne porozumienia, które pozwoliły lekarzom i szpitalom na zrównoważenie profesjonalizmu, rentowności i usług. Stworzenie szpitala jako innej firmy podkopuje misję służby, eliminując milczące subsydia krzyżowe. Zgodnie z logiką rynku każda inwestycja musi przynosić zyski. Tymczasowe straty są możliwe do obrony jedynie jako inwestycje w przyszłe zyski, dlatego należy unikać subsydiowania skrośnego. Zatem w czysto komercyjnym przedsiębiorstwie lub systemie nie ma miejsca na nieskompensowaną opiekę, nieopłacalne rekrutacje, badania, edukację lub działania w zakresie zdrowia publicznego – wszystkie chroniczne straty pieniędzy z czysto biznesowego punktu widzenia. Z definicji wartość dóbr publicznych nie jest uznawana przez maksymalizujące zyski rynki prywatne. Uznając, że misja zdrowia publicznego David Vanderwater, dyrektor operacyjny Columbia / HCA, powiedział: Nie jesteśmy w branży medycznej. Jesteśmy w branży opieki lekarskiej. 14
Ponadto, osłabiając profesjonalizm, który tradycyjnie służył jako przeciwwaga dla motywów zysku w medycynie, sieci będące własnością inwestorów mogą podcinać opiekę medyczną, ponieważ bezustannie dążą do oszczędności. Teoretycznie konkurencyjny rynek zapobiega pogorszeniu jakości, ponieważ niezadowoleni klienci mogą swobodnie prowadzić działalność w innych miejscach. Ale system opieki zdrowotnej obfituje w dobrze znane asymetrie informacji i klientów , którzy zasadniczo są w niewoli. Przyciągając doktora i plan ubezpieczeniowy lub HMO, łańcuch zysków przynosi pacjenta. W zakresie, w jakim sieci będące własnością inwestorów inicjują obniżanie kosztów wśród szpitali, skuteczny wybór konsumenta jest wykluczony, ponieważ konkurencyjne szpitale prowadzą zasadniczo podobne gospodarki.
Columbia / HCA
Tabela 1. Tabela 1. Wzrost produktu Columbia / HCA, 1988-1995. Czołową rasą jest Columbia / HCA, wynik połączenia dwóch najbardziej agresywnych przedsiębiorstw. W połowie lat 80-tych HCA, starsza i większa z dwóch firm, posiadała 250 szpitali i miała umowy na zarządzanie 200
[przypisy: bielenda serum z kwasem migdałowym, dyżury aptek ostrów maz, dyżury aptek olkusz ]

Tags: , ,

No Responses to “Columbia / HCA i odrodzenie działalności szpitala For-Profit cd”

  1. Crazy Eights says:

    Kłopoty z tarczycą to jednak są dość kłopotliwe problemy

  2. Nacho says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: poznań psychiatra[...]

  3. Little General says:

    Ja mam stwierdzona nadczynność ale objawy niedoczynność tarczycy

Powiązane tematy z artykułem: bielenda serum z kwasem migdałowym dyżury aptek olkusz dyżury aptek ostrów maz