Badania stanu zakażenia gruźlicą

Badania stanu zakażenia gruźlicą wśród tubylców Algieru, prowadzone bez przerwy od r. 1910 r. 1933, stwierdziły również znacznie mniejsze rozpowszechnienie gruźlicy wśród plemion koczowniczych oraz rozrzuconych osiedli tubylców niż wśród tubylców osiadłych w miastach.     W szkołach jednego ze Stanów Północnej Ameryki stwierdzono przy badaniu 13.754 dzieci szkolnych, że gruźlica jest 4-krotnie częstsza wśród dzieci mieszkających z chorymi na gruźlicę. Tak samo gruźlicę płuc spostrzega się często wśród personelu pielęgniarskiego. Rist i Simon podają, że w Poradni Przeciwgruźliczej Leon Bourgeois w Paryżu w okresie od r. 1918 do 1932 spośród 12 pielęgniarzy zachorowało na gruźlicę płuc 8, czyli 67%, przy czym zmiany gruźlicze były najrozleglejsze u tych, którzy stale stykali się bezpośrednio z chorymi na gruźlicę. Z 266 uczenie szkoły pielęgniarskiej w Oslo, które przed wstąpieniem do szkoły nie oddziaływały na tuberkulinę, 82, więc 30,8%, zakaziło się gruźlicą. Spośród 26 pielęgniarek z ujemnym skórnym odczynem tuberkulinowym, które były w obserwacji Courcoux i AHberta, u 13, zatem w 50%, odczyn ten stał się dodatni przeważnie po 18-24 miesiącach pracy. Inne statystyki podają podobne dane. Natomiast zakażanie się gruźlicą lekarzy od chorych na gruźlicę zdarza się o wiele rzadziej, zależnie od mniejszej ich styczności z tymi chorymi. W sprawie szerzenia gruźlicy przez chorego na gruźlicę zasługuje na uwagę zagadnienie częstości zakażenia się w małżeństwie (tubercuiosie conjugalis) od chorego małżonka. Poczynione w tej sprawie spostrzeżenia i ogłoszone statystki dowodzą dużego niebezpieczeństwa zachorowania na gruźlicę w małżeństwie, w którym jedno z małżonków  dotknięte tą chorobą. Zauważono, że żony zapadają na gruźlicę wtórnie i umierają częściej niż mężowie. Niebezpieczeństwo, jest szczególnie duże, jeżeli zdrowy przedtem małżonek lub małżonka ma odczyn tuberkulinowy ujemny. Znaczne jest także niebezpieczeństwo zakażenia dzieci. Sam przebieg gruźlicy u zakażonego nią współmałżonka, zwłaszcza u żony, ulega często pogorszeniu w porównaniu ze stanem przed zawarciem małżeństwa. Mając to wszystko na względzie, ustawodawstwo polskie nie zezwala na zawarcie małżeństw przez osoby, z których chociażby jedna jest dotknięta otwartą gruźlicą. [hasła pokrewne:  seronegatywne zapalenie stawów, szybkie danie wegetariańskie, barszcz zwyczajny a sosnowskiego różnice ]

Tags: , ,

No Responses to “Badania stanu zakażenia gruźlicą”

 1. Krystian says:

  bóle podbrzusza i z boku koło biodra to glisda

 2. Gustaw says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: kreatyna[...]

 3. Stefan says:

  Co z suplementami diety zalecanymi

 4. Lidia says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu rehabilitacja kregoslupa[...]

 5. Marcel says:

  bóle podbrzusza i z boku koło biodra to glisda

 6. Cool Whip says:

  [..] Cytowany fragment: ortodonta w lublinie[...]

 7. Kazimierz says:

  zwiększając podaż wapnia, tylko pogłębi się te objawy

Powiązane tematy z artykułem: barszcz zwyczajny a sosnowskiego różnice seronegatywne zapalenie stawów szybkie danie wegetariańskie