Zmiany anatomiczne i czynnościowe przekazane potomstwu rodziców chorych na gruźlicę

Zmiany anatomiczne i czynnościowe, przekazane potomstwu przez rodziców chorych na gruźlicę, mogą usposabiać ustrój do zakażenia gruźlicą  i do powstania gruźlicy, a zatem mają dowodzić istnienia wrodzonego usposobienia do gruźlicy (dispositio congenita) lub odziedziczonego (dispositio hereditaria). Zmiany te jednak nie są swoiste, ponieważ mogą je wywołać także inne czynniki szkodliwe, mianowicie alkoholizm rodziców, zwłaszcza matki, zakażenie kiłą i w ogóle wpływy osłabiające rodziców. Sama klatka piersiowa suchotnicza może rozwinąć się               u człowieka przedtem zdrowego w dalszych okresach gruźlicy płuc, gdy pod wpływem wychudnienia i zmian marskich w płucu klatka piersiowa ulegnie zwężeniu i wydłużeniu. Tezę przekazywania przez rodziców swoistego usposobienia do gruźlicy starano się udowodnić także badaniem drzew genealogicznych rodzin gruźliczych oraz badaniem bliźniąt ze środowisk gruźliczych. Dowody te nie są jednak bezsporne. Więcej już przekonują takie spostrzeżenia, w których stwierdzono, że u kilku członków rodziny pierwotna zmiana gruźlicza powstała zawsze w tym samym miejscu płuc (dispositio localis), gruźlica płuc objawiała się w tej samej postaci, miała jednakowy przebieg, a nawet powstawała w tym samym wieku. Pogląd o przekazywaniu przez rodziców chorych na gruźlicę dzieciom swoistego usposobienia do gruźlicy, chociaż rozpowszechniony zwłaszcza wśród laików, nie jest uznany przez wszystkich. Nie da się co. prawda zaprzeczyć, ile w rodzinie gruźliczej dzieci giną bardzo często    na gruźlicę już w niemowlęctwie. Ten fakt jednak łatwo wytłumaczyć zakażeniem ich prątkami gruźlicy we wczesnym dzieciństwie, a zwłaszcza         w wieku niemowlęcym, szczególnie przez matkę, oraz· małą opornością szybko rosnącego ustroju . [podobne:  barszcz sosnowskiego mapa, uzdrowisko leczenia sanatoryjnego dorosłych, poradnia dla dzieci z autyzmem ]

Tags: , ,

No Responses to “Zmiany anatomiczne i czynnościowe przekazane potomstwu rodziców chorych na gruźlicę”

 1. Marshmallow says:

  Byłam już u dwóch dermatologów

 2. The Dude says:

  Article marked with the noticed of: alkomaty jednorazowe[...]

 3. Krystian says:

  Tabletki łyka tylko po ich spożyciu

 4. Breadmaker says:

  [..] Cytowany fragment: Kamica Żółciowa[...]

 5. Snow Hound says:

  to nie jabłka, ażeby można je było spożywać w dowolnej ilości

 6. Bitmap says:

  Article marked with the noticed of: kreatyna[...]

 7. Kamil says:

  Jak was coś boli to idźcie do lekarza a nie czytajcie porady

Powiązane tematy z artykułem: barszcz sosnowskiego mapa poradnia dla dzieci z autyzmem uzdrowisko leczenia sanatoryjnego dorosłych