Ze stanowiska genetycznego ma wielkie

Ze stanowiska genetycznego ma wielkie znaczenie za- gadnienie przechodzenia (transformatio) jednego typu prą- tka gruźlicy w drugi, zależnie od zmiany środowiska, w jakim się prątki znajdują. Pomimo licznych badań w tym kierunku sprawy tej nie można uznać dotychczas za ostatecznie rozstrzygniętą. Nie rozstrzygnięto dotychczas także zagadnienia wielopostaciowości zarazka gruźlicy, Pierwsze próby podważenia odkrycia Kocha przez wprowadzenie do nauki pojęcia postaci rozwojowych tego zarazka zostały obalone przez Andrzeja Obrzuta. Wkrótce jednak w obronie wie- lopostaciowości zarazka gruźlicy stanęli uczeni badacze. Wśród nich Much zwrócił uwagę, że w preparatach barwionych widać nieraz w prątkach gruźlicy miejsca niezabarwione, a czasami odnosi się nawet wrażenie, że cały prątek składa się z kilku leżących obok siebie, nie barwiących się paciorków. Twory tedodatnie, niekwasooporne, uzyskały nazwę “ziarnka Mucha”. Z badaczów polskich pierwszym i naj- większym szermierzem istnienia cyklu rozwojowego prątka gruźlicy był Leon Karwacki. Powiodło mu się jeszcze w r. 1908 podczas prób ujedno- stajniania hodowli typowych prątków gruźlicy otrzymać stałe hodowle zarazka gruźlicy w postaci ziarn, a w 2 lata później stwierdzić w ustroju zakażonej świnki przejście ziarn w prątki gruźlicy kwasooporne, na pożywkach zaś sztucznych powrót niektórych szczepów ziarnistych w ty- pową postać prątka. Powiodło mu się także spostrzegać w chorym ustroju przekształcanie się typowych prątków gruźlicy, opornych na kwasy, w postaci ziarniste. Kazimierzowi Pankowi powiodło się również przetwarzać prątki gruźlicy kwasooporne w postaci ziarniste, nie barwiące się, a następnie zakażając nimi nowe świnki otrzymywać typowe prątki gruźlicy. [patrz też: , odżywki do rzęs, filtry do wody, Siłownie zewnętrzne ]

Tags: , ,

Comments are closed.