Zdrowe zwierze oraz zdro- wy

Zdrowe zwierzę oraz zdro- wy człowiek, który nie uległ jeszcze zakażeniu prątkami gruźlicy, nie od- działywa w ogóle na wstrzyknięcie tuberkuliny ani na zaszczepienie jej na wzór szczepienia ospy. Natomiast wstrzyknięcie podskórne tuberku- liny zwierzętom i ludziom chorym na gruźlicę lub mającym ogniska gru- źlicze, nawet nieczynne, wywołuje gorączkę i inne objawy ogólne i ogni- skowe, a jej wkroplenie w zadraśnięcie skóry – tzw. dodatni odczyn tuberkulinowy w postaci ograniczonego zaczerwienienia, przechodzą- cego w grudkę. Ta własność tuberkuliny pozwala rozpoznać, czy badana osoba uległa już zakażeniu gruźliczemu. Źródła zakażenia. Najważniejszym źródłem zakażenia człowieka prątkami gruźlicy jest człowiek chory na gruźlicę płuc, wy- krztuszający z plwociną prątki. Kłosowski już w r. 1790 zwracał uwagę na zakażanie się gruźlicą od osób chorych na .nią oraz na zaraźliwość ich plwociny. Zwłaszcza niebezpieczni dla otoczenia są chorzy, dotknięci p- stępującą gruźlicą płuc, oni bowiem stanowią największy kontyngent osób rozsiewających prątki. Niebezpieczeństwo jest tym większe, że chorzy ci wykrztuszają prątki już w bardzo wczesnym okresie choroby, kiedy ogólny ich stan jest jeszcze dobry, a zwykłe badanie fizyczne klatki pier- siowej może nie wykrywać zmian, tak iż chory uchodzi za chorego na grypę. niedokrwistość, neurastenię lub inną chorobę nie mającą nic wspól., nego z zakażeniem gruźliczym. Zgodnie z tym gruźlica płuc panoszy się przede wszystkim w środo- wiskach gruźliczych. Dowodzą tego między innymi klasyczne badania z końca ubiegłego stulecia Miecznikowa, Burneta i Tarasiewicza zacho- wania się odczynu tuberkulinowego. Okazało, się, że na obwodzie kraju przez nich zaludnionego dodatni odcżyn Pirqueta, świadczący o zakażeniu prątkami gruźlicy, był tak samo częsty, jak i u ludności, w innych częściach kraju, natomiast w środkowej części, gdzie ludność kałmucka stykała się bardzo mało z ośrodkami, miejskimi i uprze- mysłowionymi – bardzo rzadki. [więcej w: , uprawnienia sep, salon fryzjerski mokotów, implanty zębów ]

Tags: , ,

Comments are closed.