Nieskończoność rodowodowa człowieka

Zależnie od tego dzielimy zaburzenia okresu przedurodzeniowego (prenatalnego) na gametopatie, embriopatie. Początki gametogenezy gubią się w nieskończoności rodowodu człowieka. Retrospekcja filogenetyczna należy oczywiście do kręgu zainteresowań klinicysty, dla którego dziedziczność posiada ogromną wagę; w praktyce jednak możliwości klinicysty nie. sięgają daleko wstecz poza ontogenezę. Im bliżej czasów obecnych, tym więcej konkretnych faktów udaje się zebrać. Groźny dla losów mózgu ludzkiego jest okres przychodzenia na świat (perinatalny). Okres po urodzeniu obejmuje mniej więcej pierwsze trzylecie życia pozapłodowego. Łatwiej wytyczyć dalsze okresy życia przedszkolny, szkolny, młodzieńczy, okres dojrzałości, siły wieku. Te późniejsze okresy zbadano dawno i najlepiej. Im bardziej wstecz, tym mniej posiadamy wiadomości i tym później badacze wkroczyli. Dopiero w ostatnich dziesiątkach lat nauka wtargnęła w najwcześniejszy okres rozwoju osobniczego. Mniej więcej do trzeciego dziesiątka lat bieżącego stulecia niemal wszystkie zaburzenia rozwojowe przypisywano czynnikom dziedzicznym, tak jak gdyby w okresie tym czynniki egzogenne nie odgrywały chyba żadnej roli. Wyobrażano sobie, że w trosce      o potomstwo ustroje macierzyste potrafią zapewnić w najgorszych warunkach powstającym komórkom płciowym i zarodkowi optymalne środki do życia. Tak nie jest, a przynajmniej tak dobrze nie jest. Głodzenie ciężarnej matki odbija się ujemnie na zdrowiu zarodka i płodu. Również przejścia nerwowopsychiczne matki nie pozostają bez wpływu na potomstwo. Zarodek i płód nie jest szczelnie izolowany od szkodliwości toksycznych i infekcyjnych godzących w matkę. To samo dotyczy w pewnym stopniu i organizmu ojca w okresie przed spermiogenezą, w czasie spermiogenezy i w czasie płodzenia. Dlatego słusznie podnosi się, że rewelacyjne odkrycia ostatnich czasów dotyczące chromosomów i genów bynajmniej nie wyjaśniły etiologii chorób, których symptomatologia zależy od nieprawidłowości chromosomowej. Z kolei bowiem powstaje pytanie, jakie przyczyny spowodowały tę nieprawidłowość. Odpowiedź jest jasna: przyczyny egzogenne. Fatalizm genetyczny nie wyjaśnia więc zagadki przenoszenia cech dziedzicznych, gdyż wpływy środowiskowe, egzogenne mogą zawsze zmienić, skrzywić, a może czasem udoskonalić genetyczne fatum. [hasła pokrewne: pediatra ostrołęka, ziarniak pachwinowy, zespół moebiusa ]

Tags: , ,

No Responses to “Nieskończoność rodowodowa człowieka”

 1. Dorian says:

  Article marked with the noticed of: metoda piórkowa brwi[...]

 2. Julita says:

  Ciekawe kto finansuje takie projekty ?

 3. Klaudia says:

  Article marked with the noticed of: klinika włosa[...]

 4. Rozalia says:

  Jagody Goji sa uzywane od dobrych kilkunastu lat

 5. Julia says:

  [..] Odniesienie w tekscie do zabiegi kosmetyczne[...]

 6. 101 says:

  takie czasy nastały i gotujemy się w falach radiowyc

Powiązane tematy z artykułem: pediatra ostrołęka zespół moebiusa ziarniak pachwinowy