Wyraźne upośledzenie uczuciowości

Wyraźne upośledzenie uczuciowości wyższej stwierdzamy w sprawach uszkadzających płaty czołowe. Ponieważ obniżenie uczuciowości wyższej idzie w parze z ograniczeniem rozwagi, chorzy stają się nietaktowni, bezwzględni w postępowaniu, egoistyczni, niesłowni i niesumienni                w spełnianiu obowiązków, bezwstydni i popędliwi, gruboskórni i brutalni. Chwiejność afektywna (labilitas) jest bardzo ważnym objawem.       Nie zawsze łatwo jest objaw ten stwierdzić. Są chorzy z afektem depresyjnym, który wikła podstawową tępotę afektywną, ale bywają i tacy, których błogostan kojarzy się z nastrojem hipomaniakalnym lub z zespołem maniakalnym. Ale i w tych przypadkach sugestywność tych chorych pozwala na dowolne i szybkie przeprowadzenie ich z nastroju płaczliwego w rozweselenie, i na od- wrót, przy odpowiednim podsuwaniu im tematów rozmowy to wesołych, to smutnych . Jeżeli w przebiegu procesu pojawi się zespół psychotyczny z urojeniami, to czasem charakter urojeń zdradza podłoże ,organiczne sprawy. Urojenia te uderzają soją przesadą, bezgranicznością, fantastycznością, bezkrytycyzmem lub nawet niepojętością. Tak np. urojenia wielkościowe w zaniedbanych przypadkach porażenia postępującego do tego stopnia zlewają się                              z konfabulacjami, że zatraca się granica między tymi zjawiskami. Chory przechwala się .niezmierzonymi bogactwami, swoją potęgą i władzą, które stają się boską wszechmocą, jest królem, cesarzem, bogiem, nadbogiem. Atrybuty jego wzrastają pod działaniem naszej sugestii do niepojętych rozmiarów. Nie ulega obecnie wątpliwości, że w przypadkach tych chodzi o organiczny zespół Korsakowa, jednakże w starym piśmiennictwie używano tu określenia mania paralytica, mieszając euforię ze stanem maniakalnym. [więcej w:  tanie leki apteka internetowa, testy na nietolerancję pokarmową, dyżury aptek opole ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek opole tanie leki apteka internetowa testy na nietolerancję pokarmową