Wsród przyczyn oligofrenii ogromna role

Wśród przyczyn oligofrenii ogromną rolę Odgrywają dalej zaburzenia wewnątrz- wydzielnicze wielogtuczołowe lub Jednogruczołowe (o ile takowe istnieją), które wyciskają swe piętno na rozwoju zarówno cielesnym, jak psychicznym. Na pierw- szym miejscu wymienić tu trzeba brak tarczycy lub jej schorzenia, ale i zaburzenia w czynnościach przysadki mózgowej, szyszynki, nadnerczy, grasicy i trzustki wspól- działają w powstawaniu różnych postaci niedorozwoju umysłowego, wpływając po- średnio ujemnie na rozwój mózgu. Niedorozwój gruczołów płciowych idzie również często w parze z niedorozwojem umysłowym. Ponieważ niedorozwój i niedoczyn- ność poszczególnych gruczołów wewnątrzwydzielniczych nie zawsze prowadzi do niedorozwoju umYSłowego, wymieniony związek przyczynowy musi być naprawdę daleko zawilszy, niżby to sobie można było mechanistycznie wytłumaczyć. Stwier- dzane howim tak częste zmiany rozwojowe gruczołów wewnątrzwydzielniczych mogłyby być wynikiem, a niekoniecznie przyczyną zakłóconej czynności ośrodko- wego układu nerwowego. To samo można powiedzieć o stwierdzanych w niedoroz- wOJU umysłowym zaburzentach rozwojowych naczyń krwionośnych (nngiodystrophia. cerebrł, wady rozwojowa naczyń Włosowatych, tzw. archicapillares) . Niedocenianą na ogół przyczyną encefalopatii bywa zatrucie ciężarnej matki tlen- kiem węgla. Opisywano niejednokrotnie (Hallervorden 1949, Colmant i Waver 1963) przypadki donoszonej ciąży po zatruciu tlenkiem węgla w różnym jej okresie, Po cz:ym no”,:o:r;odek albo był niezdolny do życia i wkrótce ginął, albo wyrastał na osobmk z ciężką encefalopatią. Na sekcji stwierdzano bardzo ciężkie uszkodzenia mozgu l rdzema. Fakty takie powinny stanowić groźną przestrogę dla higieny ciąży a zarazem dla psychoprofilaktYki. Ciężkie zatrucia czadem są zazwyczaj nieszczę- śclem, nie dającym się przewidzieć. Natomiast niewątpliwie zabójcze dla zarodka l płodu Jest przebywanie matki w atmosferze przesyconej tlenkiem węgla, który przechodzi .z łatwosclą przez łożysko. Tego przewlekłego zatrucia czadem da się umknąc, jeżelj SIę myśll kategoriami psychoprofilaktyki. [podobne: , poradnia psychologiczna kielce, psycholog Kraków, odzież termoaktywna ]

Tags: , ,

Comments are closed.