Wrażliwość na prątki gruźlicy

Wrażliwość różnych na prątki gruźlicy i ich jady jest niejednakowa. Najwrażliwsza jest tkanka płucna, mniej  chłonna, kostna, skóra i opony mózgowe, najmniej tarczyca i zwłaszcza mięśnie, Szczególną wrażliwość tkanki płucnej na prątki i jady gruźlicze tłumaczą jedni obfitością          w płucach tlenu niezbędnego do życia prątków gruźlicy i stawiają w związku z tym sadowienie się pierwotnego ogniska gruźliczego przede wszystkim w częściach płuc najlepiej przewietrzanych. Inni wysuwają na pierwsze miejsce znaczne zwolnienie w płucach prądu krwi i limfy, wskutek czego prątki osiadają na ścianach naczyń płucnych łatwiej i obficiej niż w dużym krążeniu. Temu sprzyja także ta okoliczność, że ruchy oddechowe klatki piersiowej wywołują wahania w kierunku i szybkości prądu limfy, a przez to dłuższe stykanie się prątków ze ścianami naczyń w płucach. Może istnieć także pewne powinowactwo prątków gruźlicy do tkanki płucnej (Calmette), zatrzymującej prątki na wzór sączka. Za tym mogą przemawiać badania Rogera i Boneta, którzy stwierdzili zatrzymywanie tłuszczów pokarmowych przez płuca, a także doświadczenia z dożylnym wstrzykiwaniem niemowlętom sadzy w postaci zawiesiny oleistej łub wodnej. W doświadczeniach tych po wstrzykiwaniu zawiesiny oleistej można było wykryć sadzę na sekcji tylko w płucach, a po wstrzykiwaniu zawiesiny wodnej  w układzie siateczkowośródbłonkowym            i we wszystkich narządach, natomiast w płucach tylko w niklej ilości. Czyby zatem i prątki gruźlicy, których otoczka zawiera dużo kwasów tłuszczowych (stearynowego, palmitynowego i in.), nie były wychwytywane także przez płuca. Gruźlica płuc sadowi się częściej w prawym płucu niż w lewym. Tłumaczą to stosunkami anatomicznymi. Mianowicie prawe oskrzele jest szersze niż lewe, również Szersza jest jego gałąź dolna,     a prawy kąt tchawicznooskrzelowy umożliwia łatwiejsze przenikanie prątków do płuca niż lewy. Zwraca się także uwagę na większe rozmiary prawej gałęzi tętnicy płucnej w porównaniu do lewej, w związku z czym szybkość prądu krwi w niej jest mniejsza, co ułatwia zatrzymywanie się prątków w prawym płucu. [patrz też:  barszcz sosnowskiego mapa, uzdrowisko leczenia sanatoryjnego dorosłych, poradnia dla dzieci z autyzmem ]

Tags: , ,

No Responses to “Wrażliwość na prątki gruźlicy”

 1. Keystone says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu serum do włosów[...]

 2. The Happy Jock says:

  infekcji wirusem onkogennym jakim jest HPV

 3. Paulina says:

  Article marked with the noticed of: korektor[...]

 4. Maja says:

  Nie wiem już co robić

Powiązane tematy z artykułem: barszcz sosnowskiego mapa poradnia dla dzieci z autyzmem uzdrowisko leczenia sanatoryjnego dorosłych