Wpływ trzydziestu lat badań przesiewowych mammografii na częstość występowania nowotworów piersi

Aby zmniejszyć śmiertelność, badania przesiewowe muszą wykryć chorobę zagrażającą życiu na wcześniejszym, łatwiej uleczalnym etapie. Skuteczne programy badań przesiewowych na raka zwiększają częstość występowania nowotworu wykrywanego we wczesnym stadium i zmniejszają częstość występowania raka na późnym etapie. Metody
Wykorzystaliśmy dane z nadzoru, epidemiologii i wyników końcowych, aby zbadać trendy od 1976 r. Do 2008 r. W zakresie częstości występowania wczesnego stadium raka piersi (rak przewodowy in situ i choroba zlokalizowana) oraz późnego stadium raka piersi (choroba regionalna i dalsza) u kobiet 40 lat lub starszych.
Wyniki
Wprowadzenie mammografii przesiewowej w Stanach Zjednoczonych wiąże się z podwojeniem liczby przypadków wczesnego raka piersi, które są wykrywane każdego roku, z 112 do 234 przypadków na 100 000 kobiet – bezwzględny wzrost o 122 przypadki na 100 000 kobiet . Jednocześnie odsetek kobiet z nowotworem późnego stadium zmniejszył się o 8%, z 102 do 94 przypadków na 100 000 kobiet – bezwzględny spadek o 8 przypadków na 100 000 kobiet. Przy założeniu stałego obciążenia chorobami podstawowymi tylko 8 ze 122 zdiagnozowanych dodatkowych nowotworów we wczesnym stadium zaawansowania miało przejść do zaawansowanej choroby. Po wykluczeniu przemijającej nadwagi związanej z terapią hormonozastępczą i dostosowaniu się do tendencji w zachorowalności na raka piersi u kobiet w wieku poniżej 40 lat, oszacowaliśmy, że rak piersi był zdiagnozowany (tj. Guzy wykryto podczas badań przesiewowych, które nigdy nie miałyby doprowadziły do objawów klinicznych) u 1,3 miliona kobiet w USA w ciągu ostatnich 30 lat. Szacujemy, że w 2008 r. Rak piersi był zdiagnozowany u ponad 70 000 kobiet; stanowiło to 31% wszystkich zdiagnozowanych nowotworów sutka.
Wnioski
Pomimo znacznego wzrostu liczby przypadków wczesnego raka piersi wykryto, mammografia przesiewowa tylko nieznacznie zmniejszyła odsetek kobiet z zaawansowanym rakiem. Chociaż nie jest pewne, które kobiety zostały dotknięte, brak równowagi sugeruje, że istnieje znaczna naddiagnoza, stanowiąca prawie jedną trzecią wszystkich nowo zdiagnozowanych nowotworów sutka, i że badanie przesiewowe ma co najwyżej niewielki wpływ na wskaźnik zgonu od raka piersi.
Wprowadzenie
Istnieją dwa warunki wstępne dla badań przesiewowych w celu zmniejszenia częstości zgonów z powodu raka.1,2 Po pierwsze, badanie przesiewowe musi przyspieszyć czas rozpoznania nowotworów, które mogą spowodować śmierć. Po drugie, wczesne leczenie tych nowotworów musi dawać pewną przewagę nad leczeniem w trakcie prezentacji klinicznej. Programy badań przesiewowych spełniające pierwszy warunek wstępny będą miały przewidywalny wpływ na występowanie nowotworu specyficzne dla danego etapu
[przypisy: dyżury aptek ostrów maz, szybkie danie wegetariańskie, dyżury aptek żywiec ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ trzydziestu lat badań przesiewowych mammografii na częstość występowania nowotworów piersi”

  1. Tacklebox says:

    jest tam selen , omega 3, witamina D, cynk, kwas foliowy

  2. Waylay Dave says:

    [..] Cytowany fragment: monitor cen[...]

  3. Turnip King says:

    To sa oficjalne informacje medyczne

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek ostrów maz dyżury aptek żywiec szybkie danie wegetariańskie