Wpływ trzydziestu lat badań przesiewowych mammografii na częstość występowania nowotworów piersi AD 9

Najlepiej byłoby, gdyby wiarygodne szacunki dotyczące wielkości nadrozpoznawalności wynikały z długotrwałej obserwacji po randomizowanym badaniu.21 Spośród dziewięciu randomizowanych badań mammograficznych jedynym tego przykładem jest 15-letnia obserwacja po zakończeniu badania. Próba Malmö, 22, która wykazała, że około jedna czwarta mammograficznie wykrytych nowotworów była zdiagnozowana.23 Niestety, badania również zapewniają stosunkowo wąski pogląd obejmujący jedną podgrupę pacjentów, jeden protokół badania i jeden punkt w czasie. Obawiamy się, że badania – obecnie generalnie trwające już trzy dekady – nie dostarczają już odpowiednich danych na temat korzyści w odniesieniu do zmniejszonej śmiertelności (ponieważ leczenie poprawiło się) lub szkody wynikającej z nadrozpoznawalności (ze względu na udoskonalenia w obrazowaniu mammograficznym oraz niższą radiologiczną i patologiczną progi diagnostyczne). Nasze śledztwo przyjmuje inny pogląd, który można uznać za widok z kosmosu. Nie obejmuje wybranej grupy pacjentów, określonego protokołu ani pojedynczego punktu w czasie. Zamiast tego bierze pod uwagę dane krajowe z okresu trzech dziesięcioleci i szczegółowo opisuje, co faktycznie się wydarzyło od czasu wprowadzenia mammografii przesiewowej. Było dużo czasu, aby nadwyżka diagnoz wczesnego stadium raka przełożyła się na zmniejszenie liczby rozpoznań późnego stadium raka, eliminując w ten sposób obawy o czas realizacji. Ten szeroki pogląd jest główną siłą naszego badania.
Nasze badanie rodzi poważne pytania dotyczące wartości mammografii przesiewowej. Wyjaśnia, że korzyści związane ze zmniejszeniem śmiertelności są prawdopodobnie mniejsze, a szkody związane z nadmierną diagnozą są prawdopodobnie większe, niż wcześniej uznano. I choć nikt nie może powiedzieć z pewnością, że kobiety mają raka, które są zdiagnozowane, istnieje pewność co do tego, co się z nimi dzieje: przechodzą operację, radioterapię, terapię hormonalną przez 5 lat lub dłużej, chemioterapię lub (zazwyczaj) kombinację tych terapie zaburzeń, które inaczej nie spowodowałyby choroby. Zwolennicy badania przesiewowego powinni dostarczyć kobietom danych z randomizowanych badań przesiewowych, które odzwierciedlają poprawę obecnej terapii i obejmują strategie mające na celu złagodzenie naddiagnozy w grupie interwencyjnej. Kobiety powinny uznać, że nasze badanie nie odpowiada na pytanie Czy powinienem badać raka piersi. Mogą jednak mieć pewność, że pytanie ma więcej niż jedną właściwą odpowiedź.
[więcej w: urolog po angielsku, przegladarka skierowań, płuca bydlęce ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: przegladarka skierowań płuca bydlęce urolog po angielsku