Wpływ trzydziestu lat badań przesiewowych mammografii na częstość występowania nowotworów piersi AD 6

W 2008 r. Liczba kobiet w wieku 40 lat i starszych z rozpoznaną chorobą nowotworową wynosiła ponad 70 000 rocznie według najbardziej prawdopodobnych szacunków, ponad 60 000 rocznie według skrajnych szacunków i ponad 50 000 rocznie według bardzo ekstremalne oszacowanie. Odpowiednie szacunki proporcji nowotworów, które zostały zdiagnozowane, wynoszą 31%, 26% i 22%. Rysunek 2. Ryciny 2. Tendencje w rocznym występowaniu późnego stadium raka piersi i jego dwóch składników (choroba regionalna i odległych) wśród kobiet w USA w wieku 40 lat lub starszych, 1976-2008. Rysunek 2 pokazuje trendy w regionie i odległych późny rak piersi. Zmienny wzorzec w późnym stadium raka (który obejmuje nadmierne diagnozy związane z terapią hormonozastępczą w późnych latach 90. i na początku XXI wieku) był praktycznie w całości spowodowany zmianami w częstości występowania choroby regionalnej (w dużym stopniu węzłowo-dodatniej). Częstość występowania choroby odległej (przerzutowej) pozostała jednak niezmieniona (95% CI dla rocznej zmiany procentowej, -0,19 do 0,14).
Dyskusja
Badanie przesiewowe może przynieść zarówno korzyści w postaci zmniejszenia śmiertelności, jak i szkody wynikającej z nadmiernej diagnozy. Nasza analiza sugeruje, że niezależnie od korzyści z powodu śmiertelności, badania przesiewowe w kierunku raka piersi wiązały się z poważną szkodą w postaci nadmiernego wykrycia dodatkowych nowotworów we wczesnym stadium, których nie towarzyszyło zmniejszenie liczby późnych stadiów raka. Ten brak równowagi wskazuje na znaczną liczbę przypadków nadmiernego rozpoznania, w których uczestniczy ponad milion kobiet w ciągu ostatnich trzech dekad – a według naszej najlepszej oceny ponad 70 000 kobiet w 2008 r. (Odpowiada za 31% wszystkich nowotworów sutka zdiagnozowanych u kobiet w wieku 40 lat wieku lub starszych).
W tym samym okresie znacznie spadła liczba zgonów z powodu raka piersi. Wśród kobiet w wieku 40 lat lub starszych zgony z powodu raka piersi zmniejszyły się z 71 do 51 zgonów na 100 000 kobiet – spadek o 28% 6. Zmniejszenie umieralności jest prawdopodobnie spowodowane pewną kombinacją skutków mammografii przesiewowej i lepszego leczenia. Siedem odrębnych ćwiczeń modelujących przeprowadzonych przez badaczy zajmujących się interwencją w dziedzinie interwencji onkologicznej i sieci modelowania w ramach nadzoru obserwowało szeroki zakres szacunków dotyczących względnego udziału każdego efektu: mammografia przesiewowa może być odpowiedzialna za zaledwie 28% lub nawet 65% obserwowanego spadku śmiertelności (reszta jest efektem lepszego leczenia) .13
Nasze dane pokazują, że prawdziwy wkład mammografii w zmniejszenie umieralności musi znajdować się na niskim końcu tego zakresu. Sugerują, że mammografia w dużej mierze nie spełniała pierwszego warunku badań przesiewowych w celu zmniejszenia śmiertelności związanej z rakiem – zmniejszenie liczby kobiet z późnym stadium raka
[więcej w: wyciąg pershla, zespół moebiusa, szybkie danie wegetariańskie ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ trzydziestu lat badań przesiewowych mammografii na częstość występowania nowotworów piersi AD 6”

 1. Michał says:

  [..] Odniesienie w tekscie do emg warszawa[...]

 2. Pepper Legs says:

  Mój przyjaciel cierpi na tę alergię

 3. Mr. Lucky says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: archiwum dokumentów[...]

 4. Ada says:

  Za duzo slodyczy, chleba, zimniakow, bananow

 5. Oliwia says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stanazolol stanabol[...]

 6. Krzysztof says:

  nadwrażliwe jelita i nietolerancja mleka krowiego

Powiązane tematy z artykułem: szybkie danie wegetariańskie wyciąg pershla zespół moebiusa