Wpływ trzydziestu lat badań przesiewowych mammografii na częstość występowania nowotworów piersi AD 4

Na koniec zsumowaliśmy dane z trzech dekad. Kolejne szacunki
Wstępne oszacowanie domyślnie zakłada, że z wyjątkiem efektu terapii hormonozastępczej, zachorowalność na raka piersi jest stała. Aby wyciągnąć wnioski na temat wszelkich innych zmian w częstości występowania, zbadaliśmy tendencje występujące w populacji, która na ogół nie miała kontaktu z badaniem przesiewowym: kobiety poniżej 40. roku życia. W tej grupie wiekowej obliczenia SEER dla rocznej zmiany procentowej z 1979 r. Do 2008 r. Wynosiły 0,25% rocznie (przedział ufności 95% [CI], 0,04 do 0,47). Aby uwzględnić ten wzrost, powtórzyliśmy naszą analizę, pozwalając, aby nasza podstawowa zapadalność wśród kobiet w wieku 40 lat lub starszych zwiększyła się o 0,25% rocznie (w odniesieniu do choroby wczesnej i późnej). Nazwaliśmy to oszacowaniem najlepsze przypuszczenie .
Na koniec chcieliśmy przedstawić dane szacunkowe wyraźnie stronnicze na korzyść mammografii przesiewowej – takie, które zminimalizowałyby nadmiarowe diagnozy wczesnego stadium raka i zmaksymalizowały deficyt diagnozowania późnego stadium raka. Najpierw zakładaliśmy, że częstość występowania choroby wzrastała w tempie 0,5% rocznie – dwukrotnie więcej niż w populacji kobiet w wieku poniżej 40 lat. Nazwaliśmy to oszacowaniem ekstremalnego założenia. Po drugie, oprócz wzrostu o 0,5% rocznie, zmieniliśmy wyjściową częstość występowania późnego stadium raka piersi, stosując najwyższą zapadalność obserwowaną w danych (113 przypadków na 100 000 kobiet w 1985 r.) – maksymalizując w ten sposób deficyt diagnoz późny rak. Nazwaliśmy to oszacowaniem bardzo ekstremalnym założeniem .
Wyniki
Zmiany w częstości występowania związane z wdrażaniem badań przesiewowych
Rysunek 1. Rycina 1. Zastosowanie mammografii przesiewowej i częstości występowania raka piersi w poszczególnych stadiach w Stanach Zjednoczonych, 1976-2008.Panel A pokazuje zgłoszone przez siebie stosowanie mammografii przesiewowej i częstość występowania raka piersi u kobiet w zależności od stadium zaawansowania 40 lat lub starszych. Panel B pokazuje częstość występowania raka sutka specyficznego dla poszczególnych etapów u kobiet, które na ogół nie miały ekspozycji na mammografię przesiewową – osoby poniżej 40. roku życia.
Rysunek 1A pokazuje znaczny wzrost wykorzystania mammografii przesiewowej w latach 80. i na początku lat 90. wśród kobiet w wieku 40 lat lub starszych w Stanach Zjednoczonych. Figura 1A pokazuje również, że wystąpił istotny jednoczesny wzrost częstości wczesnego raka piersi u tych kobiet. Ponadto niewielki spadek jest widoczny w częstości późnego stadium raka piersi. Jak pokazano na ryc. 1B, występowała niewielka zmiana w częstości występowania raka piersi u kobiet, które na ogół nie miały ekspozycji na mammografię przesiewową – kobiety poniżej 40. roku życia.
Tabela 1
[podobne: pediatra ostrołęka, zespół moebiusa, alga spirulina ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: alga spirulina pediatra ostrołęka zespół moebiusa