Wpływ trzydziestu lat badań przesiewowych mammografii na częstość występowania nowotworów piersi AD 2

Wraz z postępem diagnozy więcej nowotworów zostanie wykryte we wczesnym stadium, a częstość występowania nowotworów we wczesnym stadium wzrośnie. Jeśli zaawansowanie diagnostyki nowotworów, które będą postępować do późnego stadium, będzie postępować szybciej, wówczas mniej nowotworów będzie obecnych na późnym etapie, a częstość występowania nowotworów późnego stadium zmniejszy się. W Stanach Zjednoczonych klinicyści mają ponad trzy dekady doświadczenia w powszechnym stosowaniu mammografii przesiewowej u kobiet w wieku 40 lat i starszych. Przeanalizowaliśmy czasowe skutki mammografii na występowanie raka piersi w poszczególnych stadiach. W szczególności określiliśmy ilościowo spodziewany wzrost częstości występowania wczesnego stadium raka i ustaliliśmy, w jakim stopniu doprowadziło to do odpowiedniego zmniejszenia częstości występowania późnego stadium raka.
Metody
Przegląd
Uzyskaliśmy dane dotyczące trendów dotyczących stosowania mammografii przesiewowej i stopnia zaawansowania raka piersi u kobiet w wieku 40 lat i starszych. Aby obliczyć liczbę dodatkowych kobiet z rozpoznaniem wczesnego stadium raka (jak również zmniejszenie liczby kobiet z rozpoznaniem późnego stadium raka), ustaliliśmy wyjściową częstość występowania przed badaniem przesiewowym, obliczono nadwyżkę (lub deficyt ) częstość występowania w stosunku do wartości wyjściowej w każdym kolejnym roku kalendarzowym i przekształcone dane dotyczące zmiany częstości występowania w danych dotyczących ogólnokrajowych zliczeń.
Zastosowaliśmy metodę bezpośrednią w celu dostosowania częstości występowania w zależności od wieku w standardowej populacji USA w roku 2000. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania (SEER * Stat lub Microsoft Excel), aby nasza metoda była przejrzysta, Dane dotyczące poszczególnych etapów obserwacji, obserwacji epidemiologicznych i wyników końcowych (SEER) oraz wszystkie obliczenia znajdują się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem. Obaj autorzy gwarantują kompletność i dokładność zgłaszanych danych i analiza i wierność badania do protokołu.
Źródła danych
Otrzymaliśmy dane dotyczące trendów z ankiety przeprowadzonej przez National Health Interview Survey na temat odsetka kobiet w wieku 40 lat lub starszych, które poddano mammografii przesiewowej. 4,5 Dane tendencji dotyczące zachorowalności i współczynników przeżycia uzyskano z dziewięciu długoletnich obszarów SEER6; dane te stanowiły około 10% populacji USA7. Roczne szacunki populacji kobiet w wieku 40 lat lub starszych uzyskano z US Census.8
Etap w Diagnozie
Zastosowaliśmy historyczny etap A SEER jako podstawę dla naszej kategoryzacji raka wczesnego i późnego stadium. Cztery etapy tego systemu są następujące: choroba in situ; choroba zlokalizowana, określana jako rak inwazyjny, który jest ograniczony do narządu pochodzenia choroby; choroba regionalna, definiowana jako choroba, która rozciąga się na zewnątrz i sąsiaduje z lub sąsiaduje z narządem pochodzenia choroby (w raku piersi większość chorób regionalnych wskazuje na zaangażowanie węzłów, a nie bezpośrednie rozszerzenie9); i dalsza choroba określana jako przerzuty do narządów, które nie sąsiadują z narządem pochodzenia choroby
[podobne: dyżury aptek żywiec, wyciąg pershla, przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ trzydziestu lat badań przesiewowych mammografii na częstość występowania nowotworów piersi AD 2”

 1. Snake Eyes says:

  Polecam serdecznie wszystkim lekarzom, zwłaszcza klinicystom

 2. Pusher says:

  [..] Cytowany fragment: odżywki białkowe[...]

 3. Marcel says:

  Nie bardzo zrozumialem zasade tego

 4. Łucja says:

  [..] Cytowany fragment: okulista wrocław prywanie[...]

 5. Drop Stone says:

  wynik badania poziomu glukozy wymagał od razu konsultacji z diabetologiem ?

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek żywiec przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz wyciąg pershla