Wpływ dalcetrapibu u pacjentów z niedawno ostrym zespołem wieńcowym AD 8

Pomimo stwierdzenia, że dalcetrapib, w porównaniu z placebo, powodował znaczny wzrost poziomu cholesterolu HDL, nie miał znaczącego wpływu na główne wyniki sercowo-naczyniowe, w tym na wskaźnik śmiertelności z powodu choroby niedokrwiennej serca i częstości zawałów mięśnia sercowego, udaru niedokrwiennego, niestabilności dusznica bolesna, zatrzymanie akcji serca z reanimacją i nieoczekiwana rewaskularyzacja wieńcowa. Nie zaobserwowano żadnych korzyści ani szkód netto w żadnej z głównych podgrup badanej kohorty. Ponieważ dalcetrapib miał minimalny wpływ na poziom cholesterolu LDL i apolipoproteiny B oraz niewielki wpływ na poziomy triglicerydów, badanie dal-OUTCOMES może dostarczyć najczystszego do tej pory testu wartości interwencji terapeutycznej w celu podniesienia poziomu cholesterolu HDL u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca . Istnieje kilka możliwych wyjaśnień dotyczących braku korzyści z leczenia dalcetrapibem. Po pierwsze, w odróżnieniu od wyników analiz epidemiologicznych i analiz post hoc dotyczących danych z niektórych kontrolowanych placebo badań statyn, 2-7 nie wykazano związku między poziomami cholesterolu HDL a ryzykiem sercowo-naczyniowym wśród pacjentów ocenianych w tym badaniu, nawet grupa placebo. Brak takiego związku może wskazywać, że poziom cholesterolu HDL nie jest już wyznacznikiem ryzyka, gdy pacjenci są leczeni za pomocą rodzaju opartych na dowodach terapii, które były stosowane w badaniu, w tym statyny, podwójne leczenie przeciwpłytkowe, beta-blokery, ACE inhibitory lub ARB oraz procedury rewaskularyzacji wieńcowej. Inna możliwość jest taka, że HDL są ochronne u zdrowych osób, które nie mają ustalonej choroby sercowo-naczyniowej, ale ich skład zmienia się w obecności choroby sercowo-naczyniowej, czyniąc je niechronionymi nawet na wysokich poziomach lub po interwencji terapeutycznej. Konkretnie, skład i funkcja HDL mogły zostać zmienione w niekorzystny sposób po kwalifikującym się ostrym zdarzeniu wieńcowym, ze względu na odpowiedź ostrej fazy, która zachodzi po zawale mięśnia sercowego. 26, 27 Jednak inne przejawy ostrej fazy odpowiedź po zawale mięśnia sercowego zmniejszyła się przed 61 dniami, co było medianą czasu od zdarzenia indeksu do czasu losowego przypisania w tym badaniu. Co więcej, nie zaobserwowaliśmy ani wczesnej szkody, ani późniejszej korzyści leczenia, ale raczej neutralnego efektu leczenia przez cały okres obserwacji do 3 lat, a także do fazy przewlekłej choroby niedokrwiennej serca. Dlatego jest mało prawdopodobne, aby dalcetrapib wykazał korzyści po dłuższym okresie obserwacji. Na koniec pomiary poziomu cholesterolu HDL mogą nie odzwierciedlać fizjologicznych funkcji HDL, w tym wstecznego transportu cholesterolu .9 Nie wiadomo, czy dalcetrapib wpływał na czynność HDL w tym badaniu.
Możliwe jest również, że korzystne działanie dalcetrapibu w stosunku do cholesterolu HDL zostały wyrównane przez inne, niekorzystne skutki leczenia
[przypisy: dyżury aptek olkusz, porencefalia mózgu, pediatra ostrołęka ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ dalcetrapibu u pacjentów z niedawno ostrym zespołem wieńcowym AD 8”

 1. Kornelia says:

  Oczywiście, że można przedawkować witaminę C.

 2. Swerve says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Dobry psycholog Warszawa[...]

 3. Airport Hobo says:

  najlepszy jest olej z konopi siewnej

 4. Weronika says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: aparatura laboratoryjna[...]

 5. Cereal Killer says:

  Ja tam swoje wiem

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek olkusz pediatra ostrołęka porencefalia mózgu