Zarazki przesączalne

Wielu badaczów nie godzi się z tak rozległym ujęciem roli chorobotwórczej zarazka przesączalnego. Badacz tej miary, co Arloing, nawołuje do wielkiej ostrożności w tej sprawie. Wedle jego badań typowe kwasooporne prątki gruźlicy można wykryć w krwi chorych na gruźlicę rzadko, natomiast odmianą przesączalną można stwierdzić często nawet w chorobach nie mających żadnego stosunku ani przyczynowego, ani patogenetycznego z gruźlicą, jeżeli chory taki ma ognisko gruźlicze, chociażby wygasłe. Odmiana przesączalna ma jego zdaniem bardzo często przechodzić z matki chorej .na gruźlice na płód, lecz rzadko, pociąga za sobą ciężkie następstwa w postaci wyniszczenia oraz zgonu noworodków, chociaż badanie zwłok nie wykrywa przyczyny. Niezjadliwość zarazka przesączalnego u ludzi tłumaczy Arloing łatwym niszczeniem jego przez fagocyty. Zatem wbrew tym klinicystom, którzy przypisują odmianie przesączalnej rolę czynnika przyczynowego wielu chorób, Arloing utrzymuje, że odmiana ta, chociaż ją można wykryć często u osób z ogniskiem gruźliczym, nawet wygasłym, nie odgrywa prawie zupełnie roli chorobotwórczej poza pierwszymi miesiącami życia. Inni badacze posuwają się jeszcze dalej i nawet zaprzeczają istnieniu zarazka przesączalnego gruźlicy. Powołują się oni między, innymi na to; że sączki bakteriologiczne nie są doskonałe, gdyż przepuszczają zwykłe, widzialne zarazki gruźlicy, wprawdzie, tylko w nader nielicznych oka- zach. Nadto badacze ci wskazują na szerokie rozpowszechnianie w przy- rodzie roztoczy kwasoopornych i na ujemne wyniki własnych badań (Eugenia Piasecka Zeyland i inni), wykonanych metodami zwolenników teorii przesączalności zarazka gruźlicy. Słusznie tedy oświadcza Eugenia Piasecka Zeyland.  Pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami teorii przesączalności są poważne prace i wybitne nazwiska, ale uderza fakt, że pomiędzy zwolennikami każdy badacz otrzymał wyniki dodatnie tylko własną techniką; żadna z opisanych metod nie dała tych samych wyników w rękach innego autora nie należącego do tej samej szkoły. Inaczej powiedziawszy, doświadczeń tych nie można powtórzyć, a niemożność ta jest główną przeszkodą ogólnego uznania spostrzeganego faktu w nauce doświadczalnej. Zatem zagadnienie przesączalności zarazka gruźlicy oraz jego wielopostaciowości wymaga osobnych badań. [podobne: tanie leki apteka internetowa, testy na nietolerancję pokarmową, rezonans magnetyczny zgorzelec ]

Tags: , ,

No Responses to “Zarazki przesączalne”

 1. Woo Woo says:

  Czy zawsze to wina pacjentów? Nie.

 2. Marcel says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: fizykoterapia[...]

 3. Zod says:

  Polecam te kapsułki wszystkim osobom mającym problemy ze stawami

 4. Day Hawk says:

  [..] Cytowany fragment: catering[...]

 5. Matylda says:

  Mój mąż prawie pięć lat temu miał udar niedokrwienny połowiczny prawostronny.

 6. Nadia says:

  [..] Cytowany fragment: dom pogrzebowy[...]

 7. Dominik says:

  ozpoznano u mnie nadciśnienie white coat

Powiązane tematy z artykułem: rezonans magnetyczny zgorzelec tanie leki apteka internetowa testy na nietolerancję pokarmową