Uzgodnienie leków dla substancji kontrolowanych – “Idealny” program monitorowania leków na receptę

Stany Zjednoczone są w trakcie epidemii nadużywania opioidów na receptę i związanych z nimi zgonów. W latach 1997-2007 stosowanie opioidów na receptę zwiększyło się ponad czterokrotnie i stało się jasne, że ryzyko przedawkowania opiatów jest skorelowane z ilością przepisywanych leków2. Ta liberalizacja przepisywania opioidów może być przypisana zwiększonemu stężeniu w zakresie zarządzania bólem, odzwierciedlone w takich zmianach, jak mandat Wspólnej Komisji, że ból należy oceniać jako istotny objaw , stosowanie wyników oceny bólu w celu pomiaru zadowolenia pacjentów oraz przedłużenie wskazań do długoterminowego leczenia opioidami, w tym Ból związany z rakiem. W tym nowym modelu lekarze, dentyści i pielęgniarki – zamiast karteli narkotykowych i ulicznych handlarzy – odgrywają znaczącą rolę w eskalacji używania narkotyków. Paradoksalnie, istnieją równoczesne naciski na zwiększenie przepisywania opioidów dla korzyści poszczególnych pacjentów i zmniejszenie go dla dobra zdrowia publicznego. Jako dostawcy usług zdrowotnych usiłujący zrównoważyć te mandaty, musimy opowiadać się za bardziej świadomym przepisywaniem leków. Od 1993 r. Ustawodawstwo federalne wspiera tworzenie państwowych programów monitorowania leków na receptę (PDMP) w celu śledzenia przepisywania substancji kontrolowanych. W erze przed internetem takie programy miały ograniczone efekty, ze względu na opóźnienie związane z raportowaniem za pomocą papierowej dokumentacji, brak dostępu do programów poza godzinami pracy oraz dobrowolny charakter zgłaszania. Teraz programy te korzystają z ponownego zainteresowania i zwiększonego finansowania; 42 państwa mają obecnie działające PDMP, a 6 państw uchwaliło przepisy mające na celu opracowanie programów
Charakterystyka idealnego programu monitorowania leków na receptę. Biuro Biura Kontroli Narkotyków Białego Domu, Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób oraz Agencja ds. Żywności i Leków sugerują, że należy rozszerzyć państwowe PDMP4. Jednak wielu klinicystów nie wie o tych programach, a ich stosowanie jest różne w różnych stanach. i specjalności.5 Badania nad wpływem tych systemów monitorowania były ograniczone przez zmiany i ewolucję projektów PDMP stanów. Gdy państwa rozwijają, rozszerzają lub zmieniają swoje PDMP, warto przeanalizować obecne myślenie dotyczące użyteczności i udanych właściwości istniejących programów, aby zwiększyć ich przyszły wpływ (patrz tabela).
Ocena kliniczna nowego pacjenta z przewlekłym bólem może być trudna bez kompleksowego zapisu leczenia bólu. Chociaż poleganie wyłącznie na historii pacjenta jest ogólnie akceptowalne i ma dobre intencje, może prowadzić do niebezpiecznej błędnej interpretacji. Ponadto dostawcy usług podstawowej opieki zdrowotnej, którzy korzystają z mandatu w leczeniu przewlekłego bólu pacjenta, napotykają na wytyczne sugerujące stosowanie umów z pacjentami ( umowy o ból ) i badania przesiewowe leków w moczu. Niektórzy lekarze mogą czuć się niekomfortowo z nieufnością wynikającą z takich konfrontacyjnych podejść i mogą odkryć, że wysoce funkcjonalny PDMP łatwo ostrzega swoich użytkowników o oznakach nieprawidłowych zachowań związanych z zażywaniem narkotyków. Korzyścią dla klinicystów i pacjentów jest możliwość natychmiastowej interwencji, gdy po raz pierwszy zaobserwowano nieprawidłowe zachowanie i gdy pacjent znajduje się w placówce medycznej
[przypisy: dyżury aptek olkusz, porencefalia mózgu, seronegatywne zapalenie stawów ]

Tags: , ,

No Responses to “Uzgodnienie leków dla substancji kontrolowanych – “Idealny” program monitorowania leków na receptę”

  1. Accidental Genius says:

    Dieta jest najważniejsza

  2. Easy Sweep says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ośrodek dla alkoholików[...]

  3. Riff Raff says:

    Nie wiem jak można żyć bez mleka, sera, jogurtów

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek olkusz porencefalia mózgu seronegatywne zapalenie stawów