Ucieczka z pułapki EHR – Przyszłość zdrowia IT cd

Niemniej jednak oprogramowanie dla systemów opartych na regułach jest generyczne i dostępne na rynku. Ponieważ EHR nie są zaprojektowane do integracji z aplikacjami innych producentów, każdy dostawca musi stworzyć swój własny system reguł, ograniczając użytkowników i wymagając, aby reguły były określane niezliczoną ilość razy. Niektóre rodzaje danych wykorzystywanych w opiece zdrowotnej są przechowywane i wykorzystywane w sposób unikalny w medycynie, ale dziedzina ta nie jest niczym niezwykłym w potrzebie udostępniania danych w różnych systemach elektronicznych; w przypadku kluczowego podzbioru danych systemy bankowe i systemy rezerwacji linii lotniczych rozwiązały ten problem na poziomie globalnym. Systemy danych również w tych branżach zaczęły działać jako izolowane, złożone systemy z tysiącami różnych elementów danych, ale ich twórcy w końcu dodali wysoce funkcjonalną interoperacyjność w czasie rzeczywistym. Ponadto, w różnych branżach, bazowe systemy przechowywania danych i kwerendy danych, zbudowane na bazie Oracle, SQL lub Hadoop, są w dużym stopniu ustandaryzowane.
Mimo że interfejsy człowiek-komputer dla lekarzy i pacjentów wymagają głębokiej personalizacji w celu obsługi złożonych i unikalnych procedur opieki zdrowotnej, same interfejsy mogą być tworzone przy użyciu elastycznych i ogólnych zestawów narzędzi.
Podstawą IT potrzebną do opieki zdrowotnej jest podstawowy zestaw typów danych zdrowotnych, formalizacja przepływów pracy w opiece zdrowotnej i zakodowana wiedza (np. Wytyczne dotyczące praktyki, narzędzia wspomagania decyzji i plany opieki). Dzięki tym składnikom istniejące bezpłatne i elastyczne oprogramowanie może wspierać automatyzację procesów biomedycznych. Wiele firm wdrożyło wielkoskalowe platformy dla przemysłu, aby wspierać relacje z klientami, aplikacje internetowe i bezpieczne przechowywanie danych w chmurze. Opieka zdrowotna dojrzała do takiego podejścia.
Zdrowi dostawcy IT powinni w miarę możliwości dostosowywać nowoczesne technologie. Klinicyści wybierający produkty w celu uczestnictwa w programach motywacyjnych EHR Medicare i Medicaid nie powinni być zakładnikami EHR, które zmniejszają ich efektywność i dławią innowacje. Nowe firmy będą oferować połączone, najlepsze w swojej klasie, interoperacyjne i możliwe do zastąpienia technologie – z których kilka jest opracowywanych przy pomocy finansowania ONC – które można zoptymalizować pod kątem poprawy opieki zdrowotnej. Odpowiednio pielęgnowane produkty te szybko docierają na rynek, skutecznie realizując cele znaczącego wykorzystania , sygnalizując erę post-EHR i powracając do ducha innowacyjności pionierów EHR.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Author Affiliations
Z Programu Informatycznego Szpitala Dziecięcego; Wydział Nauk o Zdrowiu i Technologii Harvard-MIT; i Centrum Biomedycznej Informatyki, Harvard Medical School – wszystko w Bostonie.

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Barnett GO. Komputery w opiece nad pacjentem. N Engl J Med 1968; 279: 1321-1327
Full Text Web of Science Medline
2. Weber GM, Murphy SN, McMurry AJ i in. Sieć wspólnych badań nad zdrowiem (SHRINE): prototypowe narzędzie do stowarzyszonych zapytań dla repozytoriów danych klinicznych. J Am Med Inform Assoc 2009; 16: 624-630
Crossref Web of Science Medline
3 Mandl KD, Kohane IS. Niewielka zmiana w gospodarce informacji o zdrowiu. N Engl J Med 2009; 360: 1278-1281
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
4. Koppel R, Metlay JP, Cohen A, i in. Rola skomputeryzowanych systemów wprowadzania zleceń lekarza w ułatwianiu błędów w leczeniu. JAMA 2005; 293: 1197-1203
Crossref Web of Science Medline
5. Hwang J, Christensen CM. Uciążliwe innowacje w dostarczaniu opieki zdrowotnej: ramy dla innowacji w modelu biznesowym. Health Aff (Millwood) 2008; 27: 1329-1335
Crossref Web of Science Medline
Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (65)
Zamknij Cytowanie artykułów
[więcej w: rezonans magnetyczny zgorzelec, fala uderzeniowa katowice, ziarniak pachwinowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Ucieczka z pułapki EHR – Przyszłość zdrowia IT cd”

  1. Paweł says:

    Pani Wiktorio, a co to były za suplementy?

  2. Julita says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: operacja laparoskopowa[...]

  3. Alan says:

    Mi tez pomagał przy zakwasach po ćwiczeniach

Powiązane tematy z artykułem: fala uderzeniowa katowice rezonans magnetyczny zgorzelec ziarniak pachwinowy