U dzieci od 1 do

U dzieci od 1 do 5 roku życia umieralność na gruźlicę w rodzinach gru- źliczych jest większa, w porównaniu do rodzin niegruźliczych, przeszło o 100% (Weinberg), między 6 a 10 rokiem życia przeszło o 42%, między 11 a 15 rokiem życia zwiększa się w związku ze zbliżaniem się okresu po- kwitania, przewyższając umieralność w rodzinach niegruźliczych prze- szło o 81%, a między 16 a 20 rokiem życia nawet o 107%. Wpływom dokrewno-konstytucjonalnym przypisuje się. bardzo częste zapadanie na gruźlicę płuc chorych na otępienie wczesne (schizofrenia). Częstości tej nie można tłumaczyć samymi tylko warunkami zewnętrz., nymi, o których była już mowa, gdyż w innych chorobach psychicznych zakażenie gruźlicze, chociaż w ogóle częste, zdana się stosunkowo o wiele rzadziej. Z dalszych spostrzeżeń dowodzących ogromnej roli terenu ustrojowego. w patogenezie i w rozwoju gruźlicy płuc wynika stosunkowa rzadkość tej choroby i łagodny jej przebieg o charakterze przeważnie zmian włók- nistych u dorosłych, dotkniętych skazą dnawą. U dzieci neuroartretycz- nych przeważa Łagodna gruźlica gruczołowa. Osoby o budowie astenicznej zapadają nieraz na gruźlicę, ale przeważnie na łagodne jej postaci krwio- pochodne, natomiast osoby o budowie silnej, atletycznej oraz piknicznej – przeważnie na przewlekłą gruźlicę płuc postępującą, rozpoczynającą się naciekiem wczesnym. Wzajemne ustosunkowanie się czynników wewnętrznych i zewnętrz- nych, wpływających na ustrój, z jednej strony, i prątków gruźlicy z dru- giej, rozstrzyga o możności powstania gruźlicy w każdym przypadku oraz o jej postaci, przebiegu i zejściu. Im czynniki zewnętrzne, osłabiające ustrój, z prątkami gruźlicy na czele są silniejsze i liczniejsze, tym łatwiej dochodzi do powstania gruźlicy i na odwrót, im mniejsza jest odporność ustroju wskutek działania czynników wewnętrznych, tym mniejsza liczba prątków gruźlicy i mniejsza ich zjadliwość wystarcza do powstania i roz- woju gruźlicy. [przypisy: , depilacja laserowa Łódź, odzież dla dzieci, bielizna damska sklep internetowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.