Tolerancja na pa- renteralny ni

Tolerancja na pa- renteralny ni amid jest nadzwyczajna. Zauważane niekiedy łagodne zniżki ciś- nienia wracają do normy po zakończeniu kuracji. Trzeba z całą stanowczością podkreślić, że w czasie kuracji niamidem nie wolno podawać żadnych pochod- nych fenotiazynowych ani rezerpinowych, ani nawet trankwilizatorów. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu konieczne jest przerwanie kuracji niamic1em i przej- ście na inny lek, na przykład imipraminę, należy odczekać z nowym leczeniem co najmniej 10-14 dni. Poza tym niezwykle ważne jest przy kuracji niami- dowej podobnie jak przy podawaniu innych inhibitorów MAO przestrzeganie odpowiedniej diety. Przede wszystkim nie wolno chorym spożywać sera, w któ- rym znajdująca się tyramina ma być właśnie tym czynnikiem toksycznym . Normalnie tyramina jest w ustroju rozkładana do nietoksycznej pochodnej w postaci kwasu parahydroksyfenyloacetowego, ale w obecności inhibitorów monoaminooksydazy pozostaje nierozłożona -daiąc obraz ciężkiego zatrucia. Leczenie niamidem można kombinować jedynie z sejsmoterapią. Toksyczność leku jest prawie żadna. Związane ze wszystkimi innymi inhibitorami MAO powikłania w postaci uszkodzenia komórek wątrobowych i zaburzeń ortosta- tycznych nie mają w przypadku niamidu miejsca, co naj prawdopodobniej związane jest z szybkim wydalaniem go z moczem. Czasami w trakcie kuracji pojawia się niepokój i bezsenność, które jednak nie są przykro znoszone przez pacjentów i zwykle po kilku dniach ustępują. Po zakończeniu dużej kuracji podaje się dawki podtrzymujące doustnie do 200 mg na dobę. Do podawania .doustnego służą tabletki po 25 i 100 mg. [hasła pokrewne: , implanty Warszawa, olejek do włosów, dezynsekcja warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.