Statyny: czy naprawdę jest czas na ponowną ocenę korzyści i ryzyka cd

Badania kliniczne, które definiowały ryzyko cukrzycy, były względnie krótkotrwałe, ale leczenie statynami jest często kontynuowane od lat; w związku z tym istnieje ryzyko, że ryzyko wystąpienia cukrzycy wzrośnie wraz z czasem obserwacji. Możliwe są dodatkowe interwencje w zakresie leczenia glikemicznego, a interwencje te niosą ze sobą potencjalne ryzyko i dodatkowe koszty. Co więcej, pozostaje nieznane, jaki wpływ może mieć indukowana statyną cukrzyca na rozwój długotrwałych powikłań mikronaczyniowych. Aktualne dane epidemiologiczne są jednak uspokajające. W ostatnich latach, przy niższych celach docelowych w zakresie poziomu lipidów i zwiększeniu wykorzystania statyn, a także w ulepszonym badaniu przesiewowym, wczesnym wykrywaniu i interwencjach wieloczynnikowych, skorygowane względem wieku wskaźniki rozpowszechnienia ślepoty i schyłkowej niewydolności nerek zmniejszyły się u pacjentów. z cukrzycą, zgodnie z Centers for Disease Control and Prevention. Ponadto 10-letnie ryzyko zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu (25%) jest znacznie wyższe niż w przypadku ślepoty lub niewydolności nerek (1 do 2%) u pacjentów z cukrzycą w ostatnim czasie, zgodnie z analizą prospektywnego badania Liczba kontrolowanych prób, ISRCTN75451837). Niemniej jednak uzasadniona jest ocena długoterminowych skutków cukrzycy wywołanej statynami.
Korzyści sercowo-naczyniowe dla osób z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym zdecydowanie sprzyjają stosowaniu statyn. Największym obszarem niepewności jest stosowanie statyn do prewencji pierwotnej u pacjentów ze stosunkowo niskim początkowym ryzykiem wystąpienia poważnych niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, ale w wielu badaniach dotyczących prewencji pierwotnej sercowo-naczyniowych wykazano zmniejszenie śmiertelności nawet w tej populacji. Brakuje danych wskazujących na to, że jakakolwiek określona podgrupa pacjentów jest szczególnie narażona na zwiększone ryzyko cukrzycy wywołanej statyną i dlatego nie powinna stosować statyn. Przeciwnie, ryzyko wydaje się być największe wśród osób, u których cukrzyca najprawdopodobniej się rozwinie – i wtedy będą one leczone statynami w ramach ich rutynowej opieki. Chociaż cukrzyca jest poważnym problemem zdrowotnym, leczenie dyslipidemii za pomocą statyn znacznie zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe i poprawia przeżycie; w związku z tym aktualne dane nie potwierdzają odstawienia statyn po rozpoznaniu cukrzycy i nadal rozważa się ukierunkowanie poziomów lipidów zgodnie z ustalonymi wytycznymi. Oczywiście nadal ważne jest zalecanie zwiększonego wysiłku fizycznego, zdrowych wyborów żywieniowych i kontroli porcji oraz pomoc w kontrolowaniu masy ciała u pacjentów z cukrzycą lub zespołem metabolicznym w stanie przedcukrzycowym.
Niezbędne są badania mające na celu określenie ryzyka cukrzycy wywołanej statyną i jej podstawowych mechanizmów. Ale dopóki nie będzie dostępnych więcej danych, lekarze powinni monitorować stężenie glukozy lub hemoglobiny glikowanej u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka cukrzycy, którzy przyjmują statyny, ale powinni nadal przepisywać statyny, gdy są wskazane jako część wieloczynnikowego podejścia do zarządzania ryzykiem sercowo-naczyniowym.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Ten artykuł (10.1056 / NEJMp1203020) został opublikowany 25 kwietnia 2012 r. O godz.
Author Affiliations
Od Harvard Medical School i sekcji badań klinicznych, behawioralnych i wyników, Joslin Diabetes Center – oba w Bostonie.

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
Kearney PM, Blackwell L, Collins R, et al. Skuteczność leczenia obniżającego stężenie cholesterolu u 18 686 osób z cukrzycą w 14 randomizowanych badaniach statyn: metaanaliza. Lancet 2008; 371: 117-125
Crossref Web of Science Medline
2. Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA, i in. Rozuwastatyna w zapobieganiu incydentom naczyniowym u mężczyzn i kobiet z podwyższonym poziomem białka C-reaktywnego. N Engl J Med 2008; 359: 2195-2207
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
3. Rajpathak SN, Kumbhani DJ, Crandall J, Barzilai N, Alderman M, Ridker PM. Terapia statynami i ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2: metaanaliza. Diabetes Care 2009; 32: 1924-1929
Crossref Web of Science Medline
4. Sattar N, Preiss D, Murray HM, i in. Statyny i ryzyko wystąpienia cukrzycy: wspólna metaanaliza randomizowanych badań statynowych. Lancet 2010; 375: 735-742
Crossref Web of Science Medline
5. Preiss D, Seshasai SR, Welsh P, i in. Ryzyko incydentu cukrzycy z intensywną dawką w porównaniu z terapią statynami w umiarkowanej dawce: metaanaliza. JAMA 2011; 305: 2556-2564
Crossref Web of Science Medline
Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (41)
Zamknij Cytowanie artykułów
Listy
Zamknij listy
[przypisy: fala uderzeniowa katowice, dyżury aptek zawiercie, wyciąg pershla ]

Tags: , ,

No Responses to “Statyny: czy naprawdę jest czas na ponowną ocenę korzyści i ryzyka cd”

 1. Konstanty says:

  Tez nie dostalam renty,a cisnienie,to mam wysokie.

 2. Freak says:

  [..] Odniesienie w tekscie do rwa kulszowa[...]

 3. Damian says:

  Profilaktykę i w ogóle wzmacniająca krążenie trzeba rozpocząć już po 40

 4. Kingfisher says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu bcaa[...]

 5. Aurelia says:

  przeczytałam jakie ma nietolerancja laktozy objawy

 6. Pogue says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu hotel spa góry[...]

 7. Bowie says:

  Co roku co innego pisza

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek zawiercie fala uderzeniowa katowice wyciąg pershla