Skład chemiczny ciała prątka gruźlicy

Skład chemiczny ciała prątka gruźlicy typu ludzkiego nie jest ostatecznie wyjaśniony. Badania zbiorowe podjęte w r. 1926 przez Komitet Badań Amerykańskiego Związku Przeciwgruźliczego, przemawiają w głównych swych wynikach za obecnością w ciele prątka dwóch odrębnych składników, mianowicie grupy dał białkowych i wielocukrów oraz grupy dał tłuszczowych z frakcją fosfatydową. Fosfatydy prątka gruźlicy są odmienne od znanych dotychczas typów fosfatydowych. Są one prawdziwymi antygenami, ponieważ wprowadzone            do ustroju wywołują powstanie niweczników. W przeciwieństwie do grupy białkowocukrowej fosfatydy prątków wywołują w ustroju stale odczyn komórkowy w postaci typowego gruzełka łatwo uruchomiając młode komórki jednojądrzaste tkanki oraz układu siateczkowośródbłonkowego, przekształcają je w komórki nabłonkowate, a następnie w olbrzymie, wchodzące w skład gruzełka. Składnikiem fosfatydów, wywołującym powstanie gruzełka oraz serowacenie ognisk gruźliczych, jest prawoskrętny kwas fosfatyzowy (C9H5202) Ciała białkowe i wielocukry ciała prątka nie mają tej własności, natomiast uruchomiają białe krwinki i wywołują odczyn naczyniowy w postaci nieswoistego zapalenia. Prątek gruźlicy nie wytwarza za życia jadów, natomiast przy obumarciu i rozpadzie wyzwalają się zeń jady śródkomórkowa (endotoxinum). Koch hodował prątki przez 6-8 tygodni na 5% bulionie glicerynowym z 1 % peptonem, następnie przez godzinę wyjaławiał hodowlę parą bieżącą, pożywkę przesączał dla pozbawienia jej prątków i zagęszczał do ich pierwotnej objętości. Uzyskana ciecz zawiera jady śródkomórkowe prątków Koch nazwał ją tuberkuliną. Szczegółowy sposób przyrządzania tuberkuliny został opracowany  opisany przez naszego rodaka Odona Bujwida w r. 1891, na parę miesięcy przed podaniem opisu przez Kocha. Odon Bujwid również pierwszy nadał jadowi gruźliczemu nazwę tuberkulina wyprzedzając na kilka miesięcy Kocha i pod tym względem. Prócz pierwotnej tuberkuliny, zwanej dawną tuberkuliną Kocha (Alttuberculin), są tuberkuliny uzyskane innymi metodami, między innymi, wzorcowa oczyszczona pochodna proteinowa tuberkuliny której używa się do wykonywania odczynów tuberkulinowych. Dawna tuberkulina Kocha nie zawiera żywych prątków gruźlicy i dla- tego jej wstrzyknięcie nie wywołuje gruźlicy. [przypisy: tanie leki apteka internetowa, testy na nietolerancję pokarmową, rezonans magnetyczny zgorzelec ]

Tags: , ,

No Responses to “Skład chemiczny ciała prątka gruźlicy”

 1. Wojciech says:

  [..] Odniesienie w tekscie do odżywki real pharm[...]

 2. Apolonia says:

  jedni pisza tak drudzy inaczej

 3. Crazy Eights says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: zielona herbata[...]

 4. Bowie says:

  Witam. Niedoczynność mam od urodzenia

Powiązane tematy z artykułem: rezonans magnetyczny zgorzelec tanie leki apteka internetowa testy na nietolerancję pokarmową