Dostanie się prątków gruźlicy do ustrojów

Samo dostanie się do ustroju prątków gruźlicy nie wystarcza do powstania gruźlicy. Dla zachorowania na nią niezbędne jest jeszcze odpowiednie usposobienie. Siły obronne ustroju nie są stale, lecz ulegają zmianom, zależnie od wielu warunków. Zmienne są także własności biologiczne samych prątków gruźlicy. Wzajemne ustosunkowanie się czynników, stanowiących o usposobieniu danej osoby do zakażenia gruźliczego              z jednej strony a prątków gruźlicy z drugiej, nie tylko rozstrzyga, czy nastąpi zachorowanie, ale także, w jakiej postaci gruźlica będzie przebiegać. Prątki gruźlicy. Opierając się na różnicy cech morfologicznych, chemicznych i biologicznych odróżnia się kilka typów prątka gruźlicy. Prątki gruźlicy ciepłokrwistych. Prątki gruźlicy ssaków, prątek gruźlicy, prątek gruźlicy bydlęcej, prątek gruźlicy norników, gryzoniów leśnych. Prątki gruźlicy ptasiej II. Prątki gruźlicy zimnokrwistych. Zdaniem Calmetieti prątki gruźlicy bydlęcej i ludzkiej są to dwa typy bakterii; które powstały przez dostosowanie się jednej rasy prątków gruźlicy ssaków do ustroju człowieka i bydła rogatego.
Prątki gruźlicy Prątki gruźlicy typu ludzkiego są to twory długości średniej krwinki czerwonej, dość cienkie, proste, częściej lekko zgięte,               o końcach zaokrąglonych. Prątki leżą odosobnione lub w skupieniach po 2 i więcej, własnych ruchów nie mają, zarodników nie wytwarzają . Prątek gruźlicy składa się z wewnętrznej masy protoplazmatycznej i z warstwy zewnętrznej (ectoplasma) woskowatotłuszczowatej. Jego warstwa zewnętrzna nie przepuszcza zwykłych wodnych roztworów barwników. Toteż w odróżnieniu od innych bakterii chorobotwórczych prątki gruźlicy barwią się dość trudno na zimno i tylko roztworami barwników na pewnych zaprawach, np. w wodzie karbolowej 5ro lub anilinowej,                      a zabarwione nie odbarwiają się przez krótkie działanie mocnych, np. 25ro, roztworów kwasów (Ehrlich) ani też przez działanie alkoholu (Rindfleisch), są zatem kwasooporne i alkoholooporne. Na tym polega powszechnie używana metoda ZiehlNeelsena oraz inne liczne metody barwienia prątków gruźlicy. Kwasooporność prątka zależy także od zawartej w nim hemicelulozy (Koźniewski). [hasła pokrewne: wyciąg pershla, dyżury aptek zawiercie, dyżury aptek zawiercie na włosy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek zawiercie dyżury aptek żywiec wyciąg pershla