Ryzyko zgonu płodu po zakażeniu wirusem grypy pandemicznej lub po szczepieniu

W czasie pandemii grypy A (H1N1) w 2009 r. Kobiety w ciąży były narażone na ciężką chorobę grypową. Ta obawa była skomplikowana przez pytania dotyczące bezpieczeństwa szczepionek u kobiet w ciąży, które zostały podniesione przez anegdotyczne doniesienia o zgonach płodów po szczepieniu. Metody
Zbadaliśmy bezpieczeństwo szczepień przeciwko grypie kobiet w ciąży, łącząc norweskie rejestry krajowe i dane z konsultacji lekarskich, aby ustalić diagnozę grypy, status szczepień, wyniki porodu oraz informacje dodatkowe dla kobiet w ciąży przed, podczas i po pandemii. Wykorzystaliśmy modele regresji Coxa do oszacowania współczynników hazardu dla śmierci płodów, z dniem ciąży jako miarą czasu i szczepienia oraz ekspozycją na pandemię jako zmienne ekspozycji zależne od czasu.
Wyniki
W latach 2009-2010 w Norwegii przebywało 117 347 kwalifikujących się ciąż. Śmiertelność płodów wynosiła 4,9 zgonów na 1000 urodzeń. Podczas pandemii 54% kobiet w ciąży w drugim lub trzecim trymestrze ciąży zostało zaszczepionych. Szczepienie podczas ciąży znacznie zmniejszyło ryzyko rozpoznania grypy (skorygowany współczynnik ryzyka, 0,30, 95% przedział ufności [CI], 0,25 do 0,34). Wśród kobiet w ciąży z kliniczną diagnozą grypy zwiększono ryzyko zgonu płodu (skorygowany współczynnik ryzyka, 1,91, 95% CI, 1,07 do 3,41). Ryzyko zgonu z powodu płodu zmniejszono podczas szczepień w czasie ciąży, chociaż zmniejszenie to nie było znaczące (skorygowany współczynnik ryzyka, 0,88, 95% CI, 0,66 do 1,17).
Wnioski
Infekcja wirusem grypy pandemicznej w czasie ciąży wiązała się ze zwiększonym ryzykiem zgonu płodu. Szczepienie podczas ciąży zmniejszyło ryzyko rozpoznania grypy. Samo szczepienie nie wiązało się ze zwiększoną śmiertelnością płodów i mogło zmniejszyć ryzyko zgonu płodowego związanego z grypą podczas pandemii. (Finansowany przez Norweski Instytut Zdrowia Publicznego.)
Wprowadzenie
Podczas pandemii grypy A (H1N1) w 2009 r. Kobiety w ciąży były szczególnie narażone na ciężką chorobę grypową, ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia niekorzystnych wyników w ciąży i zgonów matek.1-4 W przeszłości obserwowano również podatność ciężarnych na grypę. 5-12
Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące podawania szczepionek przeciwko grypie sezonowej, które obejmowały szczepienia kobiet w ciąży, nie zmieniły się podczas pandemii H1N1.13 Ponadto zalecono kobietom w ciąży otrzymanie szczepionki pandemicznej.14 Przed 2009 r. Kobiety w ciąży we Norwegia nie była rutynowo zalecana do szczepienia przeciwko grypie sezonowej. Podczas pandemii zalecono trójwalentną szczepionkę przeciwko grypie sezonowej i szczepionkę H1N1 z adiuwantem AS03 dla grup wysokiego ryzyka, chociaż zalecano, aby kobiety w ciąży otrzymywały tylko szczepionkę pandemiczną, w drugim lub trzecim trymestrze ciąży
[podobne: przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz, urolog po angielsku, pediatra ostrołęka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pediatra ostrołęka przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz urolog po angielsku