Ryzyko zgonu płodu po zakażeniu wirusem grypy pandemicznej lub po szczepieniu AD 3

Kobiety, których pierwszy dzień ciąży przypada od października do 31 grudnia, zostały uznane za narażone na pandemię od pierwszego dnia ciąży do porodu. Narażenie na grypę określono jako kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu, który doprowadził do rozpoznania grypy (kod R80 w Międzynarodowej Klasyfikacji Opieki Podstawowej, kryteria są wymienione w Dodatku Uzupełniającym). Uznano, że kobiety ciężarne były narażone na grypę od dnia diagnozy do porodu. Jeśli podczas głównej fali pandemicznej były różne daty konsultacji, użyto pierwszej wizyty.
W rejestrze szczepień podano informacje na temat dwóch rodzajów szczepionki przeciw grypie pandemicznej przeciwko szczepowi A (H1N1) pdm09: szczepionka z adiuwantem (Pandemrix, GlaxoSmithKline) i jedna bez adiuwantu (Celvapan). Kobiety w ciąży zostały uznane za nie narażone na szczepionkę od pierwszego dnia ciąży do dnia szczepienia i były narażone na szczepionkę od dnia szczepienia aż do porodu. Norweski Instytut Zdrowia Publicznego zalecił jedną dawkę szczepionki Pandemrix. W przypadku 266 ciężarnych kobiet, które otrzymały dwie dawki, ekspozycję zdefiniowano jako rozpoczynającą się od pierwszej dawki. Płody matek niezaszczepionych, zaszczepionych przed ciążą lub zaszczepionych w dniu porodu lub później zostały sklasyfikowane jako nienarażone na szczepionkę.
Analiza statystyczna
Rysunek 1. Rycina 1. Ciąże kwalifikowane, obserwowane dni ciąży i ekspozycja na główną falę pandemiczną. Urodzenia w Norwegii, które miały miejsce w 2009 i 2010 roku, kwalifikowały się do badania, jeśli kobiety zaszły w ciążę co najmniej 43 tygodnie przed 31 grudnia 2010 roku. Ciąże kwalifikujące się do grupy zakwalifikowano jako obejmujące matczyną ekspozycję na pandemię grypy, jeśli jakikolwiek dzień ciąży wystąpił między października. , 2009 r. I 31 grudnia 2009 r. W przypadku danej ciąży, dni obciążone ryzykiem zostały zdefiniowane jako dni ciąży po 12 tygodniu, które miały miejsce od stycznia 2009 r., A dni ekspozycji zostały zdefiniowane jako wszystkie dni ciąży od pierwszego dnia ekspozycji do dostawa. Dla uproszczenia na rysunku przedstawiono wszystkie ciąże trwające 9 miesięcy. Badanie obejmowało wszystkie zarejestrowane ciąże trwające co najmniej 12 tygodni. Okres głównej fali pandemii grypy jest zacieniony.
Analiza wymagała metod radzących sobie z zależnymi od czasu ekspozycjami i cenzurowaniem danych. 21 Użyliśmy modelu proporcjonalnych hazardów Coxa22 z ciążowym dniem jako bazową miarą czasu. Określono współczynniki zagrożenia z 95% przedziałami ufności. Ciąże zostały włączone do zestawu ryzyka w dniu 84 (po 12 tygodniu ciąży) i były przestrzegane aż do porodu; punktem końcowym była śmierć płodu, a dane były cenzurowane w czasie żywego porodu
[hasła pokrewne: porencefalia mózgu, przegladarka skierowań, porencefalia mózgu do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: porencefalia mózgu przegladarka skierowań usg jamy brzusznej opole