Rozwijająca się wizja podstawowej opieki zdrowotnej ad

IZ, na przykład, będą miały ścieżkę do naśladowania, która pozwoliłaby im zdobyć doświadczenie w ramach systemu opieki zdrowotnej, aby mogli pracować na wyższym poziomie licencjonowania. Po trzecie, wszyscy uczestnicy byliby odpowiedzialni za swoje wyniki. Dane zespołu i indywidualne mogą zostać opublikowane w klinice i stać się częścią elektronicznej dokumentacji medycznej. Najlepiej byłoby, gdyby uczestnicy wiedzieli, że robią rzeczywistą różnicę w życiu pacjentów – że pacjenci byli zdrowsi i że opinie pacjentów były pozytywne. Postawy członków personelu poprawiłyby się wraz ze wzrostem agencji i zmniejszeniem roli zawodowej. Praca lekarzy również się zmieni, ponieważ przyjmują nowe role i zrzucają stare. Lekarz nie powinien już biegać od pokoju do pokoju, popychany przez zegar i wypłatę. Dzięki refundacji płatności globalnych, które łączą szpitale z podstawową opieką zdrowotną, lekarz również będzie miał motywację finansową do utrzymania zdrowia pacjentów i priorytetowego traktowania usług z myślą o tym celu. Lekarz będzie teraz widział mniej pacjentów w biurze, pozostawiając czas na udzielenie odpowiedzi na pytania wysłane pocztą przez pacjentów poprzedniej nocy oraz na telefonowanie do tych, którzy w przeciwnym razie byliby skierowani na oddział ratunkowy. Wizyty w przychodniach powinny być prawie dwa razy dłuższe niż obecnie, ponieważ lekarze będą koncentrować się na pacjentach ze złożonymi schorzeniami i będą mieli czas, by zająć się koordynacją opieki, odpowiedzieć na pytania pacjentów w pełni i zrozumieć ich osobiste cele zdrowotne w celu ukierunkowania leczenia. Terminowa kontrola po wypisaniu ze szpitala byłaby priorytetem, a niektóre miejsca na wizyty byłyby zarezerwowane do tego celu. Oszczędności wynikające ze zmniejszenia hospitalizacji mogą zostać ponownie zainwestowane w te usługi podstawowej opieki o wysokiej wartości.
Po lunchu farmaceuta kliniczny może poprowadzić grupową wizytę u pacjentów otrzymujących długoterminowe leczenie opioidami. Takie wizyty skupiałyby się na przywróceniu funkcji i kładły nacisk na monitorowanie i plany leczenia oparte na dowodach. Klinika może również mieć wspólne wizyty medyczne dla pacjentów w ciąży lub dla pacjentów z takimi chorobami, jak cukrzyca i otyłość. Grupy pacjentów dążyłyby do wspierania i utrzymywania siebie odpowiedzialnych za zmianę zachowań w celu zmaksymalizowania ich potencjału zdrowotnego. Lekarze będą uczestniczyć w grupach, szkoląc personel kliniki w zakresie umiejętności motywacyjnych i przywódczych oraz pomagając monitorować jakość. Zespół kliniki oceni efekty tych wizyt grupowych jako jeden krok w badaniu nowych modeli dostarczania w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Te wspólne wizyty lekarskie mogą wypełnić lukę w podstawowej sieci opieki, podkreślając społeczne, behawioralne i społeczne elementy zdrowia.
Praca lekarza pierwszego kontaktu nie kończyłaby się już na drzwiach domu medycznego. Aby osiągnąć prawdziwą koncentrację pacjenta, system opieki zdrowotnej musi starać się wpływać na ponad 10% przedwczesnej umieralności, na którą ma wpływ leczenie medyczne. W sumie 40% przedwczesnych zgonów zależy od zachowania pacjentów, a 15% od czynników społecznych. Nie możemy udawać, że robimy to, co najlepsze dla pacjenta, ignorując ponad połowę tego, co czyni pacjenta zdrowym. Odpowiedź nie polega na tym, aby skupić się na 10%, które najłatwiej kontrolujemy, gdy pacjent jest chory
[więcej w: ziarniak pachwinowy, szybkie danie wegetariańskie, zespół moebiusa ]

Tags: , ,

No Responses to “Rozwijająca się wizja podstawowej opieki zdrowotnej ad”

  1. Osprey says:

    nie każdy ból biodra to zaraz coś poważnego

  2. Natan says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: woda mineralna[...]

  3. Vortex says:

    Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego

Powiązane tematy z artykułem: szybkie danie wegetariańskie zespół moebiusa ziarniak pachwinowy