Rosnąca rola departamentów kryzysowych w przyjęciach szpitalnych cd

Ten popularny pogląd nie uwzględnia coraz ważniejszej roli ED w przyjęciach do szpitala i nie jest obsługiwany przez dane.5 Rosnąca rola ED w przyjęciach do szpitala jest kluczem do ich kluczowej roli w systemie opieki zdrowotnej. Rygorystyczne badania mające na celu identyfikację czynników sprzyjających temu trendowi i określenie wartości lub kosztów opieki w nagłych wypadkach są niezbędne do informowania o polityce zdrowotnej. Na przykład, porównawcze badania skuteczności dotyczące przyjęcia z ED w porównaniu do bezpośredniego przyjęcia mogą ocenić, czy wczesny dostęp do usług diagnostycznych i terapeutycznych poprawia wyniki, skracając czas pobytu. Podobnie, badania stanów, które są idealnie ocenione w ED, takie jak ból w klatce piersiowej, muszą wykazywać zdolność szybkich ścieżek diagnostycznych opartych na dowodach do bezpiecznego podziału pacjentów na straty według poziomu ryzyka i zmniejszenia współczynników przyjęć.
Czy powinniśmy powrócić do sytuacji, w której placówki podstawowej opieki zdrowotnej będą inicjować i kierować przyjęcie do szpitala. Ze względu na coraz bardziej wyspecjalizowany charakter opieki nad pacjentem, nasze systemy przekształciły się w oddzielne areny opieki szpitalnej i ambulatoryjnej świadczone przez klinicystów prowadzących różnego rodzaju szkolenia. Ponieważ modele refundacji zmieniają się z zapewniania zachęt do przyjmowania jako źródła dochodów szpitala w celu zapewnienia zachęt do zmniejszania liczby przyjęć, ED będzie prawdopodobnie zmniejszać korzystanie z hospitalizacji. Jednak rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej przez ACA, rzeczywistość starzenia się populacji o złożonych warunkach oraz oczekiwanie na terminową, wyspecjalizowaną i skoordynowaną opiekę oznacza, że tendencja do zwiększania odsetka przyjęć ED raczej nie zostanie odwrócona. Nowe modele opieki nad pacjentami z ostrym stanem zdrowia, mające na celu usprawnienie korzystania z rzadko intensywnych usług szpitalnych, powinny uwzględniać tę zmianę oczekiwań pacjentów i dostawców.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Ten artykuł został opublikowany 11 lipca 2012 r. O godzinie.
Author Affiliations
Z Departamentu Medycyny Ratunkowej, Brigham and Women s Hospital (JDS); The Brigham and Women s Hospital-Massachusetts General Hospital-Harvard Affiliated Emergency Medicine Residency Program (AKV); i Wydział Medycyny, Harvard Medical School (JDS, AKV) – wszystko w Bostonie.

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Tang N, Stein J, Hsia RY, Maselli JH, Gonzales R. Trendy i charakterystyka wizyt pogotowia ratunkowego w USA w latach 1997-2007. JAMA 2010; 304: 664-670
Crossref Web of Science Medline
2. Pitts SR, Carrier ER, Rich EC, Kellermann AL. Gdzie Amerykanie dbają o opiekę: coraz częściej nie ma ich w biurze lekarza. Health Aff (Millwood) 2010; 29: 1620-1629
Crossref Web of Science Medline
3. Asplin BR, Rhodes KV, Levy H, et al. Status ubezpieczeniowy i dostęp do pilnych wizyt kontrolnych w opiece ambulatoryjnej. JAMA 2005; 294: 1248-1254
Crossref Web of Science Medline
4. Beal AC, Doty MM, Hernandez SE, Shea KK, Davis K. Zamknięcie podziału: w jaki sposób domy opieki medycznej promują sprawiedliwość w opiece zdrowotnej – wynika z badania jakości opieki zdrowotnej Commonwealth Fund 2006 New York: The Commonwealth Fund, czerwiec 2007 r. (Http://www.commonwealthfund.org/Publications/Fund-Reports/2007/Jun/Closing-tiv-Divide–How-Medical-Homes-Promote-Equity-in-Health -Care – Wyniki-From-The-Commonwealth-F.aspx).

5. Newton MF, Keirns CC, Cunningham R, Hayward RA, Stanley R. Nieubezpieczeni dorośli przedstawiający amerykańskim służbom ratunkowym. JAMA 2008; 300: 1914-1924
Crossref Web of Science Medline
Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (138)
Zamknij Cytowanie artykułów
[więcej w: ziarniak pachwinowy, płuca bydlęce, poradnia dla dzieci z autyzmem ]

Tags: , ,

No Responses to “Rosnąca rola departamentów kryzysowych w przyjęciach szpitalnych cd”

 1. Sebastian says:

  [..] Odniesienie w tekscie do odżywki warszawa[...]

 2. Luiza says:

  to lepiej na wszelki wypadek wyciąć

 3. Ksawery says:

  [..] Odniesienie w tekscie do olejek kokosowy[...]

 4. Bruno says:

  Sporo informacji ale ciezko sie to czyta

Powiązane tematy z artykułem: poradnia dla dzieci z autyzmem płuca bydlęce ziarniak pachwinowy