Brak zmian pochorobowych

Może tu chodzić o odległe następstwa wcześnie przebytych spraw chorobowych w znaczeniu, które wyłuszczyliśmy powyżej albo o zaburzenia rozwojowe pochodzenia wewnętrznego, których patogenezy nie da się dzisiejszymi metodami badania wykryć. Wysnuwany stąd czasem przez mendelistów wniosek, że chodzić. tutaj musi o zaburzenia dziedziczne, jest bezpodstawny i rozwieje się z chwilą udoskonalenia techniki badania. Należą tu takie wady rozwojowe, jak brak jąder komórkowych lub części mózgu, np. spoidła wielkiego, półkul mózgowych lub ich części, zaburzenia rozwojowe kory, zawojów i bruzd. W praktyce klinicznej i szpitalnej, a tym bardziej w lecznictwie otwartym, trudno jest oczywiście stosować klucz klasyfikacyjny anatomopatologiczny, chociaż zasadniczo do tego dążymy, gdyż tą drogą można odtworzyć etiologię powstałego stanu ubytkowego. Przy dzisiejszej technice badań diagnostycznych udaje się nam rzadko, przeważnie tylko przypuszczalnie,              a częstokroć w ogóle nie udaje się nam odtworzyć przyczyn stwierdzanego niedorozwoju umysłowego. W każdym razie szczegółowe badanie neurologiczne należy do elementarnych obowiązków lekarza, który zetknie się z przypadkiem niedorozwoju umysłowego. Mimo że zasadniczo  nawet gdy nie ustaliliśmy pewnej lub przypuszczalnej etiologii w danym przypadku  rozpoznanie określamy jako to jednak w praktyce wciąż jeszcze stosowane są określenia objawowe, urobione na podstawie poziomu inteligencji. [hasła pokrewne: tanie leki apteka internetowa, testy na nietolerancję pokarmową, dyżury aptek opole ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek opole tanie leki apteka internetowa testy na nietolerancję pokarmową