PRZYPADKI BEZ STWIERDZALNYCH ZMIAN POCHOROBOWYCH

PRZYPADKI BEZ STWIERDZALNYCH ZMIAN POCHOROBOWYCH I ZABURZENIA ROZWOJOWE Może tu chodzić o odległe następstwa wcześnie przebytych spraw chorobowych w znaczeniu, które wyłuszczyliśmy powyżej albo o zaburzenia rozwojowe pochodze- nia wewnętrznego, których patogenezy nie da się dzisiejszymi metodami badania wykryć. Wysnuwany stąd czasem przez mendelistów wniosek, że chodzić. tutaj musi o zaburzenia dziedziczne, jest bezpodstawny i rozwieje się z chwilą udoskonalenia techniki badania. Należą tu takie wady rozwojowe, jak brak jąder komórkowych lub części mózgu, np. spoidła wielkiego, półkul mózgowych lub ich części, -micro- tudzież -mega.lencephalia, zaburzenia rozwojowe kory, zawojów i bruzd, np. micro- gyria, pachygyria itd. W praktyce klinicznej i szpitalnej, a tym bardziej w lecznictwie otwartym, trudno jest oczywiście stosować klucz klasyfikacyjny anatomopatologiczny, cho- ciaż zasadniczo do tego dążymy, gdyż tą drogą można odtworzyć etiologię pow- stałego stanu ubytkowego. Przy dzisiejszej technice badań diagnostycznych udaje się nam rzadko, przeważnie tylko przypuszczalnie, a częstokroć w ogóle nie udaje się nam odtworzyć przyczyn stwierdzanego niedorozwoju umysłowego. W każdym razie szczegółowe badanie neurologiczne należy do elementarnych obowiązków lekarza, który zetknie się z przypadkiem niedorozwoju umysło- wego. Mimo że zasadniczo – nawet gdy nie ustaliliśmy pewnej lub przypusz- czalnej etiologii w danym przypadku – rozpoznanie określamy jako encepha- lopathia, to jednak w praktyce wciąż jeszcze stosowane są określenia obja- wowe, urobione na podstawie poziomu inteligencji. [hasła pokrewne: , indywidualne kalendarze trójdzielne, artykuły fryzjerskie, biustonosze do karmienia ]

Tags: , ,

Comments are closed.