Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

Znaczenie badania somatycznego

Tuesday, July 12th, 2016

Rozstrzygające znaczenie ma oczywiście wynik badania somatycznego. Może on czasem rzucać się w oczy już wtedy, gdy jeszcze żaden                  z wyliczonych objawów składowych zespołu organicznego nie jest w dostatecznym stopniu uchwytny. Częściej jednak bywa odwrotnie, o czyni nie zawsze pamiętają neurolodzy. Zdarza się często, że zespół organiczny jest już w klasycznym stopniu uwydatniony, chociaż najdokładniejsze badanie neurologiczne daje wynik ujemny. Nie trzeba podkreślać olbrzymiego znaczenia tego faktu klinicznego. Rozpoznanie zespołu organicznego w tych przypadkach, nawet gdy się nie uda jeszcze rozpoznania zacieśnić do jakiejś bardziej ograniczonej grupy czynników etiologicznych, kieruje jednak losami chorego od początku we właściwy sposób i wyklucza wiele możliwych pomyłek i rozczarowań. Tak jak my psychiatrzy narzucamy sobie obowiązek jak najwszechstronniejszego badania somatycznego, tak samo rozważni neurolodzy wiedzą, że badanie psychiatryczne stanowi niezbędny warunek naprawdę naukowego ujęcia zaburzeń wyższych czynności nerwowych. Fakt, że badania dodatkowe (płyn mózgowordzeniowy, pneumoencefalografia, elektroencefalografia) dają nam w wielu przypadkach pewność rozpoznawczą, nie zwalnia nas od obowiązku wszechstronnego przeprowadzenia wszystkich badań psychiatrycznych. Od badań dodatkowych nie można rozpoczynać, trzeba na nich kończyć. Mają one znaczenie w łączności z całym obrazem klinicznym. Zresztą nie wszyscy lekarze mają techniczną możliwość dokonania badań dodatkowych i muszą się z konieczności opierać na zwykłych sposobach rozpoznawczych.Przebieg przewlekły i dowody ex non juvantibus stanowią bardzo ważną, chociaż uzyskaną poniewczasie, cechę procesu organicznego. Zdarza się to np. w depresjach okresu inwolucyjnego lub uporczywych stanach nibynerwicowych, gdy najenergiczniejsze leczenie pozostaje bezowocne i choroba nabiera charakteru przewlekłego. Stopniowo też wychodzą na jaw objawy psychoorganiczne, dotąd niedostrzegalne. Pneumoencefalografia doprowadzi w tych przypadkach do wykrycia zmian zanikowych w mózgu. [patrz też: Zdrowa żywność, Studnie głębinowe, kosmetyki organiczne ]

Nieskończoność rodowodowa człowieka

Tuesday, July 12th, 2016

Zależnie od tego dzielimy zaburzenia okresu przedurodzeniowego (prenatalnego) na gametopatie, embriopatie. Początki gametogenezy gubią się w nieskończoności rodowodu człowieka. Retrospekcja filogenetyczna należy oczywiście do kręgu zainteresowań klinicysty, dla którego dziedziczność posiada ogromną wagę; w praktyce jednak możliwości klinicysty nie. sięgają daleko wstecz poza ontogenezę. Im bliżej czasów obecnych, tym więcej konkretnych faktów udaje się zebrać. Groźny dla losów mózgu ludzkiego jest okres przychodzenia na świat (perinatalny). Okres po urodzeniu obejmuje mniej więcej pierwsze trzylecie życia pozapłodowego. Łatwiej wytyczyć dalsze okresy życia przedszkolny, szkolny, młodzieńczy, okres dojrzałości, siły wieku. Te późniejsze okresy zbadano dawno i najlepiej. Im bardziej wstecz, tym mniej posiadamy wiadomości i tym później badacze wkroczyli. Dopiero w ostatnich dziesiątkach lat nauka wtargnęła w najwcześniejszy okres rozwoju osobniczego. Mniej więcej do trzeciego dziesiątka lat bieżącego stulecia niemal wszystkie zaburzenia rozwojowe przypisywano czynnikom dziedzicznym, tak jak gdyby w okresie tym czynniki egzogenne nie odgrywały chyba żadnej roli. Wyobrażano sobie, że w trosce      o potomstwo ustroje macierzyste potrafią zapewnić w najgorszych warunkach powstającym komórkom płciowym i zarodkowi optymalne środki do życia. Tak nie jest, a przynajmniej tak dobrze nie jest. Głodzenie ciężarnej matki odbija się ujemnie na zdrowiu zarodka i płodu. Również przejścia nerwowopsychiczne matki nie pozostają bez wpływu na potomstwo. Zarodek i płód nie jest szczelnie izolowany od szkodliwości toksycznych i infekcyjnych godzących w matkę. To samo dotyczy w pewnym stopniu i organizmu ojca w okresie przed spermiogenezą, w czasie spermiogenezy i w czasie płodzenia. Dlatego słusznie podnosi się, że rewelacyjne odkrycia ostatnich czasów dotyczące chromosomów i genów bynajmniej nie wyjaśniły etiologii chorób, których symptomatologia zależy od nieprawidłowości chromosomowej. Z kolei bowiem powstaje pytanie, jakie przyczyny spowodowały tę nieprawidłowość. Odpowiedź jest jasna: przyczyny egzogenne. Fatalizm genetyczny nie wyjaśnia więc zagadki przenoszenia cech dziedzicznych, gdyż wpływy środowiskowe, egzogenne mogą zawsze zmienić, skrzywić, a może czasem udoskonalić genetyczne fatum. [hasła pokrewne: logopeda warszawa, Zdrowa żywność, protetyka ]