Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Zdolność zapamiętywania i pamieć

Tuesday, July 12th, 2016

Zdolność zapamiętywania i pamięć są w większości przypadków upośledzone, chociaż wszystkim psychiatrom znane są tutaj zdumiewające wyjątki. Głuptak przyswaja sobie .zazwyczaj z największą trudnością proste tworzywo doświadczenia, a jeżeli je sobie przyswoi, to nie umie    z niego zrobić użytku. Trudność leży głównie w niemożności tworzenia jasnych pojęć, które zdrowemu ułatwiają nabycie, dalszego tworzywa. Zdolność przyswajania sobie często zmysłowego doświadczenia może nie być w wyższym stopniu upośledzona. Głuptak może sobie jednak przyswoić dużo wiadomości bez ich rozumienia, a więc mechanicznie. Można spotkać głuptaków, którzy deklamują. lub śpiewają, okazując przy tym zadziwiającą pojemność pamięciową. Ponieważ jednak nie rozumieją treści wypowiadanych wyrazów i nie chwytają najprostszych związków między nimi, dlatego “wiedza” ich pozostaje jałowa. Zawodzą też wobec wszystkiego, co jest nowe i niezwykłe. Ich doświadczenie życiowe nie dostarcza im żadnych pojęć ogólnych, praw, które by im umożliwiły orientację w nowym dla nich położeniu. Znanych już szczegółów nie umieją rozpoznać w nowych związkach. Każdego szczegółu muszą się więc uczyć osobno, gdyż niezdolni są do wysnuwania      z uogólnień, których im brak, wniosków ważnych w innym związku szczegółów. Pojęcia abstrakcyjne są im -nie znane, nie zrozumiałe lub niewyraźnie mętne, przy czym nierozerwalnie związane z konkretnymi przeżyciami jednostkowymi. Znajomość pewnych przedmiotów,       nie sięga u głuptaków tak daleko, aby zdolni byli dokonać ich opisu lub wiadomości swoje uzewnętrznić. W szczególności sąd ich zawodzi zupełnie, jeśli chodzi o znajomość ludzi i o przenikanie ich zamysłów. Dlatego sugestywność głuptaków jest niezwykle wysoka, Nie ogarniając dalej leżących związków przyczynowych, dadzą się oni namówić do wszystkiego, jeśli tylko widzą chwilową swoją korzyść, przyjemność lub połechtanie próżności. Sugestywność ich jest natomiast bardzo niska, gdy się przemawia do ich pobudek nie osobistych i poczucia wartości ogólnych. Stają się dlatego często narzędziem przestępczych zamysłów drugich ludzi. Także i sami z siebie popełniają czyny przestępcze, ponieważ nie rozumieją pojęć etycznych i znaczenia swoich czynów, a w postępowaniu kierują się chwilową korzyścią i popędami. Nieprzemyślane kradzieże, niedołężne oszustwa, popędliwe czyny gwałtowne lub krótkowzroczne akty zemsty  to najczęstsze czyny przestępcze głuptaków. Częste są u mich takie czyny, jak zabójstwo za obrazę słowną lub podpalenie domostwa rodziców albo chlebodawcy    z zemsty za wyłajanie lub uderzenie, albo za przymuszanie do pracy. Częste są też czyny nierządne w .stosunku do nieletnich lub staruszek, ekshibicjonizm i sodomia. Głuptacy Często padają też ofiarą wyzyskiwaczy i oszustów, a dziewczęta ofiarą uwodzicieli. [patrz też: wózki dziecięce, olejek do włosów, Siłownie zewnętrzne ]

Stany zapalne węzłów chłonnych

Tuesday, July 12th, 2016

Prócz nieswoistych zmian zapalnych w węzłach chłonnych i w błonach surowiczych, odmiennych od typowych zmian gruźliczych, zarazek gruźliczy przesączalny wywołuje u świnek morskich postępujące charłactwo i śmierć. Noworodki ludzkie pochodzące z matek chorych na gruźlicę, w razie ciężkiego zakażenia odmianą przesączalną prątka giną wskutek zatrucia. Jeżeli natomiast zakażenie jest słabe, to upadek odżywienia wkrótce ustępuje, pozostawiając nieznaczną, szybko przemijającą odporność na zakażenie gruźlicze dodatkowe. W ten sposób, zdaniem Caimettea , może powstać zapalenie surowicze opłucnej, otrzewnej, osierdzia lub kilku błon surowiczych na raz, zapalenie Stawów, opon mózgowych, zakażenie ogólne typu rumień guzowaty. Natomiast sprawy cechujące się typowymi dla gruźlicy zmianami anatomicznopatologicznymi w postaci gruźlików z komórkami olbrzymimi, wywołuje jedynie postać kwasoodporna zarazka gruźlicy, opisana przez Kocha. Zdaniem Calmettea typowa gruźlica płuc jest okresem końcowym choroby wywołanej przez odmianę przesączalną zarazka gruźlicy przekształcającego się stopniowo w postać kwasooporną. Za takim ujęciem sprawy przemawiają poniekąd przypadki niemowląt, odosobnionych natychmiast po przyjściu na świat, które zmarły na ostrą gruźlicę prosówkową lub na gruźlicze zapalenie opon. mózgowych po upływie 6-9 miesięcy, chociaż nie było sposobności do ich zakażenia się gruźlicą w życiu poza płodowym. Przeciw koncepcji zakażenia typową postacią prątka Kocha- w życiu płodowym przemawia w tych przypadkach późne uogólnienie zakażenia oraz możność otrzymania u tych dzieci dodatniego odczynu Pirqueta dopiero na miesiąc przed zgonem. [hasła pokrewne: wózki dziecięce, indywidualne kalendarze trójdzielne, Kabiny Sanitarne ]