Posts Tagged ‘witamina b6’

Krzywa znużenia Karpelina

Tuesday, July 12th, 2016

Krzywa znużenia Karpelina, która u wielu psychiatrów niesłusznie poszła w zapomnienie, jest bardzo ważnym argumentem przemawiającym     za organicznym tłem sprawy. Przy omawianiu guzów mózgu zwrócimy uwagę na konieczność rozróżnicowania znużenia z tzw. presomnelencja (Walther Buel), w której wybitnie cierpi uwaga bierna, podczas gdy czynna może być na krótki czas sprawna. Stąd w presomnolencji po dobrej sprawności początkowej następuje szybkie zmęczenie umysłowe, podczas gdy w przewlekłym zespole psychoorganicznym objawy znużenia występują równomiernie, gdyż nawet przy silnych zaburzeniach zdolności zapamiętywania zaburzenia uwagi są nieznaczne lub nawet nie występują. W praktyce nie zawsze mamy czas na wykonanie krzywej Kraepelina, zresztą chodzi zazwyczaj o jak najrychlejsze zorientowanie się co do natury zaburzeń psychicznych. Wystarczy wówczas zwrócić uwagę na męczliwość chorego, który w miarę badania daje coraz gorsze odpowiedzi, coraz częściej się myli, zdradza coraz słabszą pamięć. Dobry kontakt uczuciowy przy upośledzonym lub zniesionym kontakcie Intelektualnym jest ważną cechą większości psychoz organicznych. W zespołach schizofrenicznych bywa czasem odwrotnie. Ważną cechą procesów organicznych jest to, że mogą one stanowić podłoże nawarstwionych zespołów psychotycznych. W wielu przypadkach ostry zespół czynnościowy do tego stopnia zaprząta uwagę lekarza, że o tej prostej prawdzie nie pamięta.wyczerpują się na grupie urazów psychicznych itd. [patrz też:  protetyka, olejowanie włosów, witamina b6 ]

Typowe cechy charakteropatyczne

Tuesday, July 12th, 2016

Typowe cechy charakteropatyczne mają dla wprawnego diagnosty wielką wagę rozpoznawczą, zwłaszcza w przypadkach przebiegających    bez objawów dementywnych i bez zaburzeń pamięci. Nie zawsze bowiem mamy możność stwierdzenia całego kompletu objawów psychoorganicznych. Większość tych objawów może być zaznaczona bardzo dyskretnie lub może jej nie być. Natomiast na pierwszym planie znajdują się te z wyliczonych objawów, które upośledzają charakter człowieka: obniżenie uczuciowości wyższej, zmiana sposobu reagowania na bodźce i osłabienie hamulców. z zaburzeniem temperamentu. W obrazie klinicznym stwierdza się wówczas oprócz obniżenia uczuciowości wyższej: nastrój euforyczny, ogólne stępienie życia uczuciowego , nietrzymanie afektów , drażliwość, wybuchowość, lepkość, skłonność do zalegania afektów  i do działań impulsywnych itd. Czasem kombinacja bezkrytycyzmu, obniżenia uczuciowości wyższej i odhamowania popędów stwarza znamienną sylwetkę charakterologiczną w postaci natarczywości, nierzadko ze skłonnością do czynów niespołecznych.      W przypadkach takich mówiono dawniej o psychopatyzacji osobowości. Miana tego lepiej unikać ze względu na nieokreśloność pojęcia psychopatii. Do zagadnień tych powrócimy przy omawianiu charakteropatii organicznych. Systematykę zaburzeń psychoorganicznych tworzyć można według różnych sprawdzianów. Sprawdzian etiologiczny odgrywa w medycynie zawsze najdonioślejszą rolę. Pomijając fakt,  że etiologię nie zawsze da się ustalić, stwierdzić trzeba, że nie wystarcza ona klinicyście rozumującemu nowoczesnymi kategoriami. Aby zrozumieć genezę stanu faktycznego, trzeba znać etiopatogenezę przypadku. Czas zadziałania czynnika etiologicznego jest szczególnie ważny. Aby w zawiłych stosunkach, które stwarza przyroda, zdobyć jaką taką orientację, wprowadzono podział na uszkodzenia mózgu uwarunkowane genetycznie i egzogennie, Dwa te rzędy przyczyn są ze sobą nierozerwalnie sprzężone i tylko drogą analizy dadzą się rozdzielić. Czynnik szkodliwy może zadziałać w okresie progenetycznym, tj. w okresie powstawania i dojrzewania komórek płciowych (gametów) i aktu zapłodnienia. Może też zadziałać w okresie blastogenezy, czyli embriogenezy  ten okres zarodkowy trwa mniej więcej w ciągu pierwszego trymestru ciąży ludzkiej. Okres organogenezy, czyli fetogenezy – rozwoju płodowego – trwa w ciągu II i III trymestru ciąży. [podobne:  Balsam Johnson, witamina b6, rehabiliacja ]