Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

Różnice między mądrością a głupotą

Tuesday, July 12th, 2016

Pierwszym, który próbował teoretycznie wyjaśnić różnicę między mądrością a głupotą, był Heraklit (535-475 p.n.e.), uważany dzisiaj za przesłannika materializmu dialektycznego. Zwalczając poetyczne spekulacje, za pomocą których inni próbowali tłumaczyć zjawiska przyrody, wysunął on zasadę ścisłych miar w przyrodoznawstwie i przypuszczał, że rozum ludzki zależy od ognia wewnętrznego im suchszy ten ogień, tym bystrzejszy rozsądek, im więcej w duszy wilgoci, tym łatwiej o chorobę, w razie nadmiaru wilgoci grozi głupota lub obłąkanie.                   W literaturze pięknej od najdawniejszych czasów postaciami niedorozwiniętych umysłowo posługiwano się .dla rozśmieszenia czytelników lub widzów. W starożytnej Aleksandrii anatom Erasistratos rozważał możliwą zależność inteligencji od liczby zwojów mózgu. Mongoloidię opisał w r. 1866 Lanydon Down. W Polsce Andrzej z Kobylina w swoich “Gadkach o składności członków człowieczych” w r. 1535 podał pierwsze naiwne zasady odczytywania stanu bystrości umysłu i cech temperamentu z wyrazu twarzy i kształtu głowy. Termin oligofrenia pochodzi od, Kraepelina. Etiologia anatomiapatoliczna. Uchwytne klinicznie przyczyny będą omówione poniżej. Z trudniej uchwytnych wymieniano dawniej kiłę rodziców, powołując się na fakt, że u 10-20010 idiotów stwierdzono kiłę. Dzisiaj kiła przestała odgrywać tę rolę,      w każdym razie znaczenie jej jako czynnika etiologicznego we współczesnych warunkach wybitnie spadło. Na pierwszym miejscu wymienić trzeba alkoholiz rodziców. Najczęściej chodzi tu o upojenie jednego z rodziców lub obojga w chwili poczęcia, przy czym dochodzi do bezpośredniego uszkodzenia alkoholem komórek płciowych. Alkoholizm przewlekły, być może, prowadzi do małowartościowych plemników. Podobnie wyobrażano sobie rolę zakażenia kiłowego, mianowicie toksyny krętków miałyby obniżać żywotność elementów płciowych. Badania pneumoencefalograficzne, a także badania pośmiertne świadczą o tym, że niedorozwinięci umysłowo przeszli czy to w łonie matki, czy            w cżasie porodu lub we wczesnych latach życia pozapłodowego ciężkie sprawy mózgowe, a więc zapalenie mózgu i opon mózgowych, krwotok mózgowy, uszkodzenie urazowe mózgu, zaburzenie odżywcze tkanki mózgowej, zahamowanie rozwoju wywołane zmianami w kościach czaszki itd. [patrz też: surówki bawełniane, Studnie głębinowe, rehabiliacja ]

Triperidol i grupy leków

Tuesday, July 12th, 2016

Drugi najbardziej rozpowszechniony z tej grupy lek totriperidol, który różni się od haloperidolu jedynie wprowadzeniem w miejsce atomu chloru trzech atomów fluoru. Synonim: Trifluoperidol. Jego właściwości kliniczne w porównaniu z haloperidolem są odmienne. Triperidol        nie nadaje się do leczenia stanów maniakalnych, natomiast ma silniejsze działanie w stosunkti do zespołów paranoidalnych i jest jeszcze skuteczniejszy niż haloperidol w leczeniu postaci atymicznych i apragmatycznych schizofrenii. Szczególnie nadaje się w celu zdynamizowania autystycznych schizofreników. Leczenie rozpoczyna się od dawki 0,5 mg dziennie i stopniowo podnosi do 3 mg. Dawka maksymalna wynosi 6 mg. Wielu autorów podnosi, że przekroczenie tej dawki nie daje dalszej poprawy, natomiast wzrasta ciężkość objawów pozapiramidowych, ,       a czasami zatraca się poprzednio uzyskany efekt terapeutyczny. Objawy uboczne są znacznie silniej wyrażone niż przy haloperidolu i mogą się pojawić już przy dawce 1 mg dziennie. Poza objawami pozapiramidowymi występują parestezje i zaburzenia cenestetyczne o typie niepokoju mięśniowego lokalizujące się szczególnie w kończynach dolnych. Poza tym obserwuje się często za- burzenia kinetyczne o typie hipokinez albo hiperkinez. Przy podawaniu triperidolu szczególnie we wstrzyknięciach domięśniowych mogą występować tak zwane kryzy neurodysleptyczne, które polegają na napadowym podnieceniu motorycznym z opistotonusem, zaburzeniami oddechu i sinicą. Napady te nie dają zmian w eeg.      W związku z tym leczenie triperidolem wskazane jest tylko w warunkach. szpitalnych. Poza tym przy podawaniu triperidolu obserwuje się czasami przejściową hiperleukocytozę z neutropenią i limfocytozą. Lek nie wywiera szkodliwego wpływu na narządy miąższowe. Triperidol produkowany jest jako ampułki po 2 mg do wstrzyknięć domięśniowych i jako roztwór zawierający w 20 kroplach 1 mg leku. [więcej w: integracja sensoryczna, filtry do wody, surówki bawełniane ]