Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

Zawartość chromosomów w komórkach ludzkich

Tuesday, July 12th, 2016

W prawidłowych warunkach komórki ciała ludzkiego zawierają po 46 chromosomów. Ułożone są one parami, są więc w stanie dipleidnym.  W dojrzałej gamecie, która powstaje po redukcji niedojrzałej komórki płciowej, chromosomy występują pojedynczo, są więc w stanie haploidnym. Takich diploidów jest u człowieka 22, ponadto 2 chromosomy płciowe. Ponieważ każdy diploid zawiera po 2 chromosomy,         w sumie komórki ludzkie posiadają po 44 chromosomy autosomiczne oraz po 2 chromosomy płciowe, które mogą być albo homologiczne XX typowe dla płci żeńskiej, albo niehomologicznie XY typowe dla płci męskiej. Dzięki odkryciom ostatnich czasów wiemy, że różne zaburzenia rozwojowe, które ogólnie wywodzono z czynników dziedzicznokonstytucyjnych, pochodzą z anomalii w składzie chromosomów. Zmiany mogą dotyczyć. albo chromosomów autosomicznych, albo płciowych. W ten sposób można się było za pomocą mikroskopu przybliżyć           do morfologicznych przyczyn takich jednostek nozograficznych jak mongoloidia, zespół Klinefeltera, zespół Turnera i wiele innych. Przybliżyć się do przyczyn, nie znaczy to wyjaśnić przyczyny. W każdym przypadku dążymy do wyjaśnienia przyczyn, które spowodowały przesunięcia w garniturze chromosomów, a  przyczyny te bywają rozliczne. To co początkowo wydawało się arcyproste, w miarę dociekań stało się bardzo zawiłe. Niektóre z tych zagadnień naświetlimy. przy omawianiu poszczególnych jednostek nozograficznych. Od zakończenia II wojny światowej zwraca się w piśmiennictwie światowym niejednokrotnie uwagę na wyraźny wzrost zaburzeń rozwojowych. Wzrost ten określa się jako trzy a nawet czterokrotny w porównaniu z dawniejszymi obliczeniami statystycznymi. Zjawisko to tłumaczy się na różne sposoby.  Nie bez znaczenia jest fakt, że znacznie spadła śmiertelność niemowląt. Dzięki postępom medycyny niemowlęta z wadami rozwojowymi, które dawniej ginęły, obecnie można utrzymać przy życiu. Może też więcej wagi przywiązuje się do tych spraw, dzięki czemu    w klinikach gromadzi się przypadki, które dawniej uchodziły uwadze badaczy. Dotyczy to np. odkryć związanych z konfliktem serologicznym, który bywa punktem wyjścia tzw. encephalopathia posticterica infantum. Jednostka ta, jeżeli nie doprowadzi do śmierci, staje się przyczyną wielu ciężkich uszkodzeń mózgowia. [patrz też:  logopeda warszawa, foteliki dla dzieci, stomatologia Kraków ]

Obraz anatomopatologiczny

Tuesday, July 12th, 2016

W obrazie anatomopatologicznym górują też grube zmiany. Uderzająco duży odsetek oligofreników przypada na porody pierwiastkowe, przedwczesne. Przy przeciskaniu się główki przez kanał porodowy dochodzi do znacznych wahań ciśnienia krwi. Najczęściej noworodek ginie, lecz gdy ocaleje, uszkodzenia te muszą prowadzić do ciężkiego niedorozwoju. Jako następstwo stwierdza się zazwyczaj objawy ogniskowe, np. porażenie połowicze, niedowład nerwu twarzowego, zez, oczopląs itd. Na pochodzenie zarówno niedorozwoju umysłowego, jak                           i organicznych charakteropatii, być może także padaczki kryptogennej, bardzo dużo światła rzuciły badania i rozważania pediatrów nad genezą wrodzonych wad rozwojowych. Australijski okulista Gregg pierwszy stworzył pojęcie embryopathia rubeolosa na oznaczenie różyczki przebytej w życiu płodowym. Dalsze badania doświadczalne i spostrzeżenia kliniczne pozwoliły na rozciągnięcie tego pojęcia na różne inne wirusowe choroby; na które cierpią nie tylko dzieci, ale i płody. Dotyczy to np. również odry, świnki, ospy, poliomyelitis, grypy, żółtaczki zakaźnej itd. Szczególnie niebezpieczny dla płodu Jest okres czterech pierwszych miesięcy ciąży. Choroby wirusowe kobiety ciężarnej przenoszą się wówczas na płód i stają się przyczyną zaburzeń rozwojowych. Te embriopatie wirusowe mają ogromne znaczenie jako czynnik etiologiczny niedorozwoju umysłowego, charakteropatii i innych wrodzonych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Chodzi tu                 o zapalenia mózgu, przebyte w życiu płodowym i pozapłodowym Engelhart (1957) zwrócił ponadto uwagę na możliwość przebycia zakażenia wirusowego w życiu płodowym, chociaż w czasie tym matka mogła nie zdradzać żadnych objawów tej choroby. wirusowej. Przyczyna tego zjawiska polega na tym, że matka mogła przebyć tę chorobę w swych latach dziecięcych i nabyć odporność. Matka przenosi wówczas wirusy na płód, sama, jednak nie ulega zakażeniu. W wywiadzie trzeba dokładnie ustalić, czy matka oligofrenika przebywała w pierwszych miesiącach ciąży w otoczeniu dzieci przechodzących jedną z chorób wirusowych i czy sama chorobę tę w swych latach dziecięcych przeszła. Ma to zrozumiałe znaczenie zapobiegawcze. Stwierdzono, że wirusy   są przeniknąć przez filtr naczyń krwionośnych łożyska już w pierwszych miesiącach ciąży, podczas gdy większe cząsteczki przeciwciał uodpornionej matki przeciskają się przez barierę krwi łożyska dopiero w drugiej połowie ciąży, wywołując znane zjawisko odporności niemowlęcia w ciągu pierwszego roku życia przeciw niektórym chorobom wirusowym. [więcej w: stomatologia Kraków, Kabiny Sanitarne, olejek kokosowy na włosy ]