Posts Tagged ‘Siłownie zewnętrzne’

Wyraźne upośledzenie uczuciowości

Tuesday, July 12th, 2016

Wyraźne upośledzenie uczuciowości wyższej stwierdzamy w sprawach uszkadzających płaty czołowe. Ponieważ obniżenie uczuciowości wyższej idzie w parze z ograniczeniem rozwagi, chorzy stają się nietaktowni, bezwzględni w postępowaniu, egoistyczni, niesłowni i niesumienni                w spełnianiu obowiązków, bezwstydni i popędliwi, gruboskórni i brutalni. Chwiejność afektywna (labilitas) jest bardzo ważnym objawem.       Nie zawsze łatwo jest objaw ten stwierdzić. Są chorzy z afektem depresyjnym, który wikła podstawową tępotę afektywną, ale bywają i tacy, których błogostan kojarzy się z nastrojem hipomaniakalnym lub z zespołem maniakalnym. Ale i w tych przypadkach sugestywność tych chorych pozwala na dowolne i szybkie przeprowadzenie ich z nastroju płaczliwego w rozweselenie, i na od- wrót, przy odpowiednim podsuwaniu im tematów rozmowy to wesołych, to smutnych . Jeżeli w przebiegu procesu pojawi się zespół psychotyczny z urojeniami, to czasem charakter urojeń zdradza podłoże ,organiczne sprawy. Urojenia te uderzają soją przesadą, bezgranicznością, fantastycznością, bezkrytycyzmem lub nawet niepojętością. Tak np. urojenia wielkościowe w zaniedbanych przypadkach porażenia postępującego do tego stopnia zlewają się                              z konfabulacjami, że zatraca się granica między tymi zjawiskami. Chory przechwala się .niezmierzonymi bogactwami, swoją potęgą i władzą, które stają się boską wszechmocą, jest królem, cesarzem, bogiem, nadbogiem. Atrybuty jego wzrastają pod działaniem naszej sugestii do niepojętych rozmiarów. Nie ulega obecnie wątpliwości, że w przypadkach tych chodzi o organiczny zespół Korsakowa, jednakże w starym piśmiennictwie używano tu określenia mania paralytica, mieszając euforię ze stanem maniakalnym. [więcej w:  Siłownie zewnętrzne, olejek do włosów, stomatolog Warszawa ]

Zdolność zapamiętywania i pamieć

Tuesday, July 12th, 2016

Zdolność zapamiętywania i pamięć są w większości przypadków upośledzone, chociaż wszystkim psychiatrom znane są tutaj zdumiewające wyjątki. Głuptak przyswaja sobie .zazwyczaj z największą trudnością proste tworzywo doświadczenia, a jeżeli je sobie przyswoi, to nie umie    z niego zrobić użytku. Trudność leży głównie w niemożności tworzenia jasnych pojęć, które zdrowemu ułatwiają nabycie, dalszego tworzywa. Zdolność przyswajania sobie często zmysłowego doświadczenia może nie być w wyższym stopniu upośledzona. Głuptak może sobie jednak przyswoić dużo wiadomości bez ich rozumienia, a więc mechanicznie. Można spotkać głuptaków, którzy deklamują. lub śpiewają, okazując przy tym zadziwiającą pojemność pamięciową. Ponieważ jednak nie rozumieją treści wypowiadanych wyrazów i nie chwytają najprostszych związków między nimi, dlatego “wiedza” ich pozostaje jałowa. Zawodzą też wobec wszystkiego, co jest nowe i niezwykłe. Ich doświadczenie życiowe nie dostarcza im żadnych pojęć ogólnych, praw, które by im umożliwiły orientację w nowym dla nich położeniu. Znanych już szczegółów nie umieją rozpoznać w nowych związkach. Każdego szczegółu muszą się więc uczyć osobno, gdyż niezdolni są do wysnuwania      z uogólnień, których im brak, wniosków ważnych w innym związku szczegółów. Pojęcia abstrakcyjne są im -nie znane, nie zrozumiałe lub niewyraźnie mętne, przy czym nierozerwalnie związane z konkretnymi przeżyciami jednostkowymi. Znajomość pewnych przedmiotów,       nie sięga u głuptaków tak daleko, aby zdolni byli dokonać ich opisu lub wiadomości swoje uzewnętrznić. W szczególności sąd ich zawodzi zupełnie, jeśli chodzi o znajomość ludzi i o przenikanie ich zamysłów. Dlatego sugestywność głuptaków jest niezwykle wysoka, Nie ogarniając dalej leżących związków przyczynowych, dadzą się oni namówić do wszystkiego, jeśli tylko widzą chwilową swoją korzyść, przyjemność lub połechtanie próżności. Sugestywność ich jest natomiast bardzo niska, gdy się przemawia do ich pobudek nie osobistych i poczucia wartości ogólnych. Stają się dlatego często narzędziem przestępczych zamysłów drugich ludzi. Także i sami z siebie popełniają czyny przestępcze, ponieważ nie rozumieją pojęć etycznych i znaczenia swoich czynów, a w postępowaniu kierują się chwilową korzyścią i popędami. Nieprzemyślane kradzieże, niedołężne oszustwa, popędliwe czyny gwałtowne lub krótkowzroczne akty zemsty  to najczęstsze czyny przestępcze głuptaków. Częste są u mich takie czyny, jak zabójstwo za obrazę słowną lub podpalenie domostwa rodziców albo chlebodawcy    z zemsty za wyłajanie lub uderzenie, albo za przymuszanie do pracy. Częste są też czyny nierządne w .stosunku do nieletnich lub staruszek, ekshibicjonizm i sodomia. Głuptacy Często padają też ofiarą wyzyskiwaczy i oszustów, a dziewczęta ofiarą uwodzicieli. [patrz też: wózki dziecięce, olejek do włosów, Siłownie zewnętrzne ]