Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Wsród przyczyn oligofrenii ogromna role

Tuesday, July 12th, 2016

Wśród przyczyn oligofrenii ogromną rolę Odgrywają dalej zaburzenia wewnątrz- wydzielnicze wielogtuczołowe lub Jednogruczołowe (o ile takowe istnieją), które wyciskają swe piętno na rozwoju zarówno cielesnym, jak psychicznym. Na pierw- szym miejscu wymienić tu trzeba brak tarczycy lub jej schorzenia, ale i zaburzenia w czynnościach przysadki mózgowej, szyszynki, nadnerczy, grasicy i trzustki wspól- działają w powstawaniu różnych postaci niedorozwoju umysłowego, wpływając po- średnio ujemnie na rozwój mózgu. Niedorozwój gruczołów płciowych idzie również często w parze z niedorozwojem umysłowym. Ponieważ niedorozwój i niedoczyn- ność poszczególnych gruczołów wewnątrzwydzielniczych nie zawsze prowadzi do niedorozwoju umYSłowego, wymieniony związek przyczynowy musi być naprawdę daleko zawilszy, niżby to sobie można było mechanistycznie wytłumaczyć. Stwier- dzane howim tak częste zmiany rozwojowe gruczołów wewnątrzwydzielniczych mogłyby być wynikiem, a niekoniecznie przyczyną zakłóconej czynności ośrodko- wego układu nerwowego. To samo można powiedzieć o stwierdzanych w niedoroz- wOJU umysłowym zaburzentach rozwojowych naczyń krwionośnych (nngiodystrophia. cerebrł, wady rozwojowa naczyń Włosowatych, tzw. archicapillares) . Niedocenianą na ogół przyczyną encefalopatii bywa zatrucie ciężarnej matki tlen- kiem węgla. Opisywano niejednokrotnie (Hallervorden 1949, Colmant i Waver 1963) przypadki donoszonej ciąży po zatruciu tlenkiem węgla w różnym jej okresie, Po cz:ym no”,:o:r;odek albo był niezdolny do życia i wkrótce ginął, albo wyrastał na osobmk z ciężką encefalopatią. Na sekcji stwierdzano bardzo ciężkie uszkodzenia mozgu l rdzema. Fakty takie powinny stanowić groźną przestrogę dla higieny ciąży a zarazem dla psychoprofilaktYki. Ciężkie zatrucia czadem są zazwyczaj nieszczę- śclem, nie dającym się przewidzieć. Natomiast niewątpliwie zabójcze dla zarodka l płodu Jest przebywanie matki w atmosferze przesyconej tlenkiem węgla, który przechodzi .z łatwosclą przez łożysko. Tego przewlekłego zatrucia czadem da się umknąc, jeżelj SIę myśll kategoriami psychoprofilaktyki. [podobne: , poradnia psychologiczna kielce, psycholog Kraków, odzież termoaktywna ]

Mozliwosc przeniesienia gruzlicy w zyciu

Tuesday, July 12th, 2016

Możliwość przeniesienia gruźlicy w życiu płodowym przez aspirację do płuc lub przez połykanie płynu płodowego, zawiera- jącego prątki gruźlicy, nie ma znaczenia. Zarazki gruźlicy dostają się do ustroju człowieka w życiu pozapłodowym najczęściej przez drogi oddechowe. Za tym przemawia siedziba tzw. pierwotnego ogniska gruźliczego, które powstaje (Ranke) w miejscu wtargnięcia prąt- ków do ustroju. W krtani, w jamie nosowej i ustnej nie spostrzegano do- tychczas pierwotnego ogniska gruźliczego, z wyjątkiem migdałków. W migdałkach, tchawicy i w oskrzelach III i IV. rzędu sadowi się pier- wotne ognisko gruźlicze bardzo rzadko. Natomiast w przeważającej licz- bie przypadków, średnio w 80-96%, znajdujemy je w miąższu płuc blisko opłucnej. Zatem prątki gruźlicy wywołują zmiany chorobowe najczęściej wtedy, gdy dostaną się przez drogi, oddechowe głęboko do płuc. Bywa to wtenczas, gdy się oddycha powietrzem zawierającym prątki gruźlicy. Przewód pokarmowy może być także miejscem, przez które prątki gruźlicy wkraczają do ustroju. Do- sadnie dowodzi tego historia niemowląt, zaszczepionych w Lubece przez pomyłkę zjadliwymi prątkami gruźlicy zamiast prątków BCG: prawie połowa tych dzieci zmarła na gruźlicę uogólnioną. Niezbity dowód prze- nikania prątków gruźlicy przez nieuszkodzoną ścianę przewodu pokar- mowego u ludzi zdobyła także Eugenia Piasecka-Zeyland stwierdzając prątki BCG w węzłach chłonnych krezki u dzieci, szczepionych tymi prątkami “peros”. Przewód pokarmowy jako wrota zakażenia odgrywa mniejszą rolę niż narząd oddechowy. Statystyki uwzględniające siedzibę pierwotnego ogni- ska gruźliczego dowodzą, że zaledwie 3-5% wszystkich sekcyj przy- pada na pierwotną gruźlicę jelit. W wieku dziecięcym odsetek wzrasta do 10-12%. Chodzi tu przeważnie o zakażenie ustroju prątkami typu bydlęcego przez surowe mleko krów chorych na perlicę. Zakażenie przez przewód pokarmowy prątkami typu ludzkiego może następować przez nieodkażone naczynia stołowe i zakażone pokarmy. [przypisy: , Bielizna nocna damska, medycyna estetyczna, psycholog Kraków ]