Posts Tagged ‘przedłużanie rzęs’

Głuptactwo jest niedorozwojem wszystkich czynności psychicznych

Tuesday, July 12th, 2016

Obok dobrodusznych spotyka się także głuptaków uczuciowo zimnych, brutalnych, chytrych, nieprzystępnych, upartych, z którymi trudno nawiązać łączność uczuciową. Głuptactwo jest więc właściwie niedorozwojem wszystkich czynności psychicznych, chociaż braki intelektualne rzucają się najbardziej w oczy. U wielu głuptaków rozwinięte są prymitywne uczucia wyższe, które pozwalają na zatrudnianie ich przy prostych zajęciach. Okazują wówczas pracowitość, obowiązkowość, elementarną uczciwość. W ustrojach społecznych, w których źle postawiona jest opieka społeczna, z głuptaków rekrutują się bezrobotni, włóczędzy, żebracy i prostytutki. Głuptacy cięższego stopnia zazwyczaj wcześnie trafiają do zakładów zamkniętych, najczęściej przez więzienie. Głuptacy lżejszego stopnia często znajdują zajęcia przy rodzinach, jako pastuchy, dojarze, poganiacze bydła itp. Jako siły najemne często zmieniają miejsce pracy, co z czasem zastanawia już przy przeglądaniu ich życiorysu. W dobrze postawionych szkołach specjalnych, a więc przy usilnej pracy nad rozwojem ich umysłu, głuptacy mogą osiągnąć pewną sprawność i nauczyć się wielu zajęć praktycznych, które dadzą im utrzymanie lub nawet samodzielne zajęcie zarobkowe. Częstym zjawiskiem jest nieznoszenie napojów wyskokowych i czyny przestępcze pod ich wpływem. Zdarza się więc, że głuptak w ciągu wielu lat prowadzi się nienagannie, po czym nagle pod wpływem alkoholu staje się przestępcą. Głuptacy potrafią często praktycznie więcej, niż teoretycznie wiedzą. Rolnik może dobrze uprawiać ziemię według nabytej rutyny, chociaż nie rozumie, dlaczego robi się tak, a nie inaczej.     U dziecka była odwrotnie. Caaeern braki inteligencji bywają rozrzucone nierównomiernie, toteż przy niezwykłych “zdolnościach w jednym kierunku, np. do rachunków, muzyki, rysunków, stwierdza się czasem nieprawdopodobne braki ogólnej sprawności umysłowej.  Niektórzy głuptacy orientują się dość dobrze w czasie i rozróżniają godziny, dnie, Jata. Orientacja w przestrzeni w pewnym zakresie bywa utrzymana, natomiast orientacja w sytuacji bywa upośledzona i tym tłumaczy się nierzadko błędne postępowanie. Bardzo często głuptacy przeceniają swoje zdolności i bezkrytycznie porywają się na zadania, którym potem nie mogą sprostać. Niektórzy natomiast zdają sobie sprawę ze swojej głupoty i ci szukają oparcia w mądrzejszych towarzyszach, w których autorytet bywają ślepo zapatrzeni. Wybuchy wściekłości są albo przesadną odpowiedzią na zwykłe podniety, albo naturalną reakcją na źle zrozumiane sytuacje. Uwaga bywa nadmiernie przerzutna i ulega szybko :zmęczeniu. Mówi się czasem o postępującej oligofrenii. Często chodzi tu o kiłę wrodzoną lub o inny proces otępieniowy, wikłający podstawową sprawę. Na stare lata często niedorozwój umysłowy przechodzi przedwcześnie w otępienie starcze. [przypisy: , gabinet kosmetyczny, Kabiny Sanitarne, przedłużanie rzęs ]

Odpluwanie przez chorych na gruźlice

Tuesday, July 12th, 2016

Odpluwanie przez chorych na gruźlicę płuc do chusteczek sprzyja również rozsiewaniu zarazków gruźlicy po wyschnięciu plwociny. Niebezpieczne są także pocałunki w usta, ponieważ na wargach chorych mogą znajdować się zjadliwe prątki gruźlicy. Często winowajcami szerzenia się gruźlicy wśród dzieci są oso by powyżej 50-60 Toku żyda. Gruźlica płuc u tych osób ma nieraz przebieg łagodny i bywa mylnie rozpoznawana nawet przez lekarza jako przewlekły nieżyt oskrzeli, rozedma płuc lub dychawica oskrzelowa. Osoby te, zwłaszcza dziadkowie, babki, stare piastunki stykają się ciągle z dziećmi, szczególnie małymi, całują je, karmią itd. i wśród tego jednocześnie zakażają prątkami gruźlicy. Do szerzenia się gruźlicy przez te osoby przyczynia się rozpowszechnione zdanie, że ludzie w wieku podeszłym nie chorują na gruźlicę, a także trudność jej rozpoznawania w tym wieku bez pomocniczych sposobów badania wskutek tego, że opukowe objawy zagęszczenia tkanki płucnej są zamaskowane przez częstą w wieku podeszłym rozedmę płuc. Chore dzieci mogą również rozsiewać w otoczeniu prątki gruźlicy. Dotyczy to nawet nie kaszlących, dotkniętych tzw. gruźlicą zamkniętą . Taka gruźlica często przebiega bez wyraźnego zakłócenia ogólnego,    stanu chorego dziecka i objawia się naciekami w okolicy wnęki płuc lub w miąższu płucnym. Zakażenie gruźlicze daje się w tym wypadku wykryć nieraz tylko badaniem radiologicznym klatki piersiowej, dodatnim odczynem skórnym Pirqueta. Takie dzieci mogą nie tylko mieć zjadliwe prątki gruźlicy w zawartości żołądka, ale mogą rozsiewać je dookoła siebie, tak iż można je znaleźć na poszewkach i w ogóle na przedmiotach otaczających. Świnki morskie, zakażone takimi prątkami, giną na gruźlicę. [przypisy: przedłużanie rzęs, deratyzacja warszawa, logopeda warszawa ]