Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Zaburzenia wewnątrz wydzielnicze

Tuesday, July 12th, 2016

Wśród przyczyn oligofrenii ogromną rolę odgrywają dalej zaburzenia wewnątrz wydzielnicze wielogruczołowe lub jednogruczołowe (o ile takowe istnieją), które wyciskają swe piętno na rozwoju zarówno cielesnym, jak psychicznym. Na pierwszym miejscu wymienić tu trzeba brak tarczycy lub jej schorzenia, ale i zaburzenia w czynnościach przysadki mózgowej, szyszynki, nadnerczy, grasicy i trzustki współdziałają w powstawaniu różnych postaci niedorozwoju umysłowego, wpływając pośrednio ujemnie na rozwój mózgu. Niedorozwój gruczołów płciowych idzie również często w parze z niedorozwojem umysłowym. Ponieważ niedorozwój i niedoczynność poszczególnych gruczołów wewnątrzwydzielniczych nie zawsze prowadzi do niedorozwoju umysłowego, wymieniony związek przyczynowy musi być naprawdę daleko zawilszy, niżby to sobie można było mechanistycznie wytłumaczyć. Stwierdzane  tak częste zmiany rozwojowe gruczołów wewnątrzwydzielniczych mogłyby być wynikiem,         a niekoniecznie przyczyną zakłóconej czynności ośrodkowego układu nerwowego. To samo można powiedzieć o stwierdzanych w niedorozwoju umysłowym zaburzeniach rozwojowych naczyń krwionośnych. Natomiast niewątpliwie zabójcze dla zarodka l płodu Jest przebywanie matki       w atmosferze przesyconej tlenkiem węgla, który przechodzi z łatwością przez łożysko.  Tego przewlekłego zatrucia czadem da się umknąć, jeżeli się myśli kategoriami psychoprofilaktyki. [podobne:  poradnia psychologiczna kielce, psycholog Kraków, odzież termoaktywna ]

Szkodliwe działanie przetworów hormonalnych

Tuesday, July 12th, 2016

Bardzo szkodliwe mogą się okazać stosowane w czasie ciąży przetwory hormonalne kortyzon, insulina, hormony płciowe itd. Walka                       z farmakomanią i z lekarską polipragmazją farmakologiczną jest jednocześnie akcją psychoprofilaktyczną w stosunku do możliwych następstw     u potomstwa w rodzaju encefalopatii i wad rozw0jowych. Dziesiątki tysięcy nieszczęsnych ofiar talidomidu powinny stanowić dla lekarzy             i ludności nieustające memento. Najwrażliwszy na różne szkodliwości jest płód w pierwszych okresach ciąży, ale i potem, te same czynniki infekcyjne, toksyczne, urazowe i inne, działające w późniejszych okresach ciąży, prowadzą do fetopati. Zwrócono szczególną uwagę na możliwość przedarcia się poprzez łożysko pasożytów  toksoplazmoza, malaria, cytomegalia, listeriosis itd. O informacje z wywiadów nietrudno, gdy pojawi się klęska w rozmiarach zatrucia talidomidem. Zazwyczaj jednak matki starannie ukrywają prawdy, dotyczące usiłowań przerwania niepożądanej ciąży. Możemy jako ludzie zrozumieć pobudki, które skłoniły matkę do tej zbrodni. Ale trudno nam zrozumieć lekarzy i firmy farmaceutyczne. Mają one na sumieniu produkcję  i propagowanie leków, których odległego działania nikt nie potrafi przewidzieć. Oczywiście, nie trzeba popadać w drugą skrajność, leki przeciwpadaczkowe muszą kobiety zażywać w czasie ciąży, ponieważ napady padaczkowe i psychozy są groźne dla przyszłego potomstwa. [przypisy:  gabinet kosmetyczny, poradnia psychologiczna kielce, dieta i odchudzanie ]